Giải bài tập Toán lớp 6 bài xích 29: tính toán với số thập phân Kết Nối trí thức hướng dẫn trả lời các câu hỏi, bài bác tập trong SGK. Hỗ trợ các em học viên tiếp thu bài xích mới đạt công dụng nhất.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 2 bài 29


Mời chúng ta cùng xem thêm hướng dẫn giải bài tập Toán lớp 6 bài xích 29: đo lường và tính toán với số thập phân Kết Nối trí thức hay, gọn nhẹ được shop chúng tôi chọn thanh lọc và trình làng ngay sau đây nhằm giúp các em học viên tiếp thu kiến thức và kỹ năng và củng cố bài học của bản thân trong quá trình học tập môn Toán.

Trả lời thắc mắc SGK bài bác 29 Toán lớp 6 kết nối Tri Thức

Bài toán khởi đầu trang 31 Toán lớp 6 Tập 2: Một tàu thăm dò đáy biển đang ở độ dài – 0,32 km (so cùng với mực nước biển).

Tính độ cao bắt đầu của tàu (so cùng với mực nước biển) sau khi tàu nổi lên thêm 0,11 km.

Lời giải:

Sau khi học bài học ngày hôm nay, những em hoàn toàn có thể tính được: 

Độ cao bắt đầu của tàu là: (- 0,32) + 0,11 = - (0,32 – 0,11) = - 0,21 (km)

Vậy độ cao new của tàu là – 0,21 km (so cùng với mực nước biển).

Hoạt cồn 1 trang 31 Toán lớp 6 Tập 2: Tính:

a) 2,259 + 0,31;

b) 11,325 - 0,15.

Lời giải:

a)

Vậy 2,259 + 0,31 = 2, 569

b) 

Vậy 11,325 - 0,15 = 11,175

Hoạt đụng 2 trang 31 Toán lớp 6 Tập 2: Thực hiện các phép tính sau bằng phương pháp quy về cùng hoặc trừ hai số thập phân dương giống như như cùng với số nguyên:

a) (-2,5) + (-0,25), 

b) (-1,4) + 2,1; 

c) 3,2 - 5,7.

Lời giải:

a) (-2,5) + (-0,25) = - (2,5 + 0,25) = -2,75;

b) (-1,4) + 2,1 = 2, 1 – 1, 4 = 0,7;

c) 3,2 – 5, 7 = -(5,7 – 3,2) = - 2,5.

Luyện Tập 1 trang 32 Toán lớp 6 Tập 2: Tính:

a) (- 2,259) + 31,3;

b) (- 0,325) - 11,5.

Lời giải:

a) (-2,259) + 31,3 = 31,3 – 2,259 = 29, 041.

Vậy (- 2,259) + 31,3 = 29, 041.

b) (- 0,325) - 11,5 = - (0,325 + 11,5) = -11,825

Vậy (- 0,325) - 11,5 = -11,825

Vận dụng 1 trang 32 Toán lớp 6 Tập 2:

1. Em hãy giải việc mở đầu.

Một tàu dò la đáy biển khơi đang ở độ cao -0,32 km (so cùng với mực nước biển).

Tính độ cao bắt đầu của tàu (so với mực nước biển) sau khi tàu nổi lên thêm 0,11 km. 

2. ánh nắng mặt trời trung bình năm ngơi nghỉ Bắc cực là -3,4°C, nghỉ ngơi Nam cực là - 49,3°C (Theo Cho biết ánh nắng mặt trời trung bình năm ở nơi nào cao rộng và cao hơn bao nhiêu độ C.

Lời giải:

1. Độ cao mới của tàu sau khoản thời gian tàu nổi lên thêm 0,11 km là:

 (-0,32) + 0,11 = - (0,32 – 11) = - 0,21 (km)

Vậy độ dài mới của tàu sau khoản thời gian tàu nổi lên thêm 0,11 km là -0, 21 km

2. 

Vì 3,4 -49,3

Do đó ánh nắng mặt trời trung bình ngơi nghỉ Bắc Cực cao hơn nữa ở Nam rất và cao hơn số độ C là:

(-3,4) – (- 49,3) = (-3,4) + 49,3 = 49,3 – 3, 4 = 45,9 (độ C)

Vậy ánh nắng mặt trời trung bình ở Bắc Cực cao hơn nữa ở Nam rất và cao hơn nữa 45,9 0C

Hoạt hễ 3 trang 32 Toán lớp 6 Tập 2: Tính: 12,5. 1,2.

Lời giải:

Vậy 12,5. 1,2 = 15

Hoạt rượu cồn 4 trang 32 Toán lớp 6 Tập 2: Thực hiện nay phép nhân sau bằng phương pháp quy về phép nhân hai số thập phân dương tương tự như như cùng với số nguyên:

a) (- 12,5). 1,2;

b) (- 12,5). (-1,2).

Lời giải:

a) (- 12,5). 1,2 = -(12,5. 1,2) = -15

b) (- 12,5). (-1,2) = 12,5. 1,2 = 15.

Luyện Tập 2 trang 32 Toán lớp 6 Tập 2: Tính:

a) 2,72. (- 3,25); 

b) (- 0,827). (-1,1).

Lời giải:

Lời giải:

Số chi phí xăng của tín đồ đi xe trang bị trên quãng đường 100km là: 

14 260. 1,6 = 22 816 (đồng)

Vậy tín đồ đó đi quãng đường 100km hết 22 816 đồng tiền xăng.

Hoạt hễ 5 trang 32 Toán lớp 6 Tập 2: Tính: 31,5: 1,5.

Lời giải:

31,5: 1,5 = 315: 15

Vậy 31,5: 1,5 = 21.

Hoạt rượu cồn 6 trang 32 Toán lớp 6 Tập 2: Thực hiện những phép tính sau bằng cách quy về phép phân tách hai số thập phân dương giống như như với số nguyên:

a) (- 31,5): 1,5

b) (- 31,5): (- 1,5).

Lời giải:

a) (- 31,5): 1,5 = - (31,5: 1,5) = -21

b) (- 31,5): (- 1,5) = 31,5: 1,5 = 21.

Câu hỏi trang 33 Toán lớp 6 Tập 2: Thương của nhì số lúc nào là số dương? khi nào là số âm?

Lời giải:

+) yêu quý của nhị số là số dương khi nhì số thuộc dấu nghĩa là nhị số cùng dương hoặc cùng âm.

+) yêu thương của nhị số là số âm khi nhị số khác vệt nghĩa là một vài âm, một vài dương.

Luyện Tập 3 trang 33 Toán lớp 6 Tập 2: Tính:

a) (- 5,24): 1,31; b) (- 4,625): ( -1,25).

Lời giải:

Vận dụng 3 trang 33 Toán lớp 6 Tập 2: Tài khoản vay bank của một nhà xưởng gỗ tất cả số dư là -1,252 tỉ đồng. Sau thời điểm chủ xưởng trả được một nửa khoản vay thì số dư trong tài khoản là bao nhiêu tỉ đồng?

Lời giải:

Sau khi nhà xưởng nợ trả được một nửa khoản nợ thì số dư trong tài khoản là:

-1,252: 2= - 0,626 (tỉ đồng)

Vậy số dư trong tài khoản của nhà xưởng mộc là - 0,626 tỉ đồng.

Luyện Tập 4 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: Tính giá trị của biểu thức sau:

21. 0,1 - <4 - (- 3,2 - 4,8)>: 0,1.

Lời giải:

21. 0,1 - <4 - (- 3,2 - 4,8)>: 0,1 

= 2,1 – <4 + (3,2 + 4,8)>: 0,1 

= 2,1 – (4 + 8): 0,1 

= 2,1 – 12: 0, 1 

= 2,1- 120 

= - (120 – 2,1) 

= -117,9.

Vận dụng 4 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: Từ độ cao - 0,21 km (so cùng với mực nước biển), tàu thăm dò đáy biển bắt đầu lặn xuống. Hiểu được cứ sau từng phút, tàu ngầm xuống sâu thêm được 0,021 km. Tính độ dài xác xác định trí tàu (so cùng với mực nước biển) sau 10 phút kể từ lúc tàu ban đầu lặn.

Lời giải:

Vì cứ sau mỗi phút, tàu lặn xuống sâu thêm được 0,021 km nghĩa là tàu đang tại vị trí – 0, 021 km đối với mực nước biển.

Sau 10 phút tàu ngầm sâu được:

 10. (- 0,021) = - 0,21(km)

Độ cao xác xác định trí tàu (so cùng với mực nước biển) sau 10 phút kể từ khi tàu ban đầu lặn là: 

(- 0,21) + (- 0,21) = - (0,21 + 0,21) = - 0,42 (km) 

Vậy độ cao xác xác định trí tàu (so cùng với mực nước biển) sau 10 phút kể từ lúc tàu ban đầu lặn là - 0, 42km.

Thử thách nhỏ trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: Thầy giáo viết lên bảng tư số -3,2; - 0,75, 120; - 0,1 và yêu mong mỗi học viên chọn hai số rồi làm một phép tính với hai số đã chọn.

a) Mai chiếu lệ trừ cùng nhận được hiệu quả là 120,75. Theo em, Mai đã lựa chọn hai số nào?

b) Hà thực hiện phép chia và dìm được hiệu quả là 32. Em bao gồm biết Hà đã lựa chọn hai số như thế nào không?

Lời giải:

a. Mai đã thực hiện phép trừ cùng với 2 số sau: 120; -0,75

Mai thực hiện: 120 – (-0,75) = 120 + 0, 75 = 120,75

b. Hà đã lựa chọn 2 số sau: -3,2; -0,1.

Hà thực hiện: (-3,2): (-0,1) = 3,2: 0,1 = 32: 1 = 32

Giải bài xích tập SGK Toán 6 Kết Nối trí thức Bài 29

Bài 7.5 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: Tính:

a) (-12, 245) + (-8, 235);

b) (- 8, 451) + 9, 79 

c) (-11, 254) - (-7, 35). 

Lời giải:

Bài 7.6 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: Tính:

a) 8,625. (- 9); 

b) (- 0,325). (- 2,35);

c) (- 9,5875): 2,95. 

Lời giải:

Bài 7.7 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: Để nhân (chia) một số trong những thập phân cùng với 0,1; 0,01; 0,001;... Ta chỉ cần dịch vết phẩy của số thập phân đó sang trái (phải) 1, 2, 3... Hàng, chẳng hạn:

2,057. 0,1 = 0,2057

-31,025: 0,01 = -3 102,5. 

Tính nhẩm: 

a) (- 4,125). 0,01;

b) (- 28,45): (- 0,01). 

Lời giải:

a) (- 4,125). 0,01 = - (4,125. 0,01) = -0,04125 (ta dịch lịch sự trái hai hàng).

b) (- 28,45): (- 0,01) = 28,45: 0,01 = 2 845 (ta dịch sang đề xuất hai hàng).

Bài 7.8 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: Tính giá chỉ trị của những biểu thức sau:

a) 2,5. (4,1 – 3 - 2,5 + 2. 7,2) + 4,2: 2;

b) 2,86. 4 + 3,14. 4 - 6,01. 5 + 32.

Lời giải:

a) 2,5. (4,1 – 3 - 2,5 + 2. 7,2) + 4,2: 2

= 2,5. (4,1 – 3 – 2,5 + 14,4) + 2,1

= 2,5. (1,1 – 2,5 + 14,4) + 2,1

= 2,5. <(1,1 + 14,4) – 2,5> + 2,1

= 2,5. (15,5 – 2,5) + 2,1

= 2,5. 13 + 2,1

= 32, 5 + 2,1

= 34,6

b) 2,86. 4 + 3,14. 4 - 6,01. 5 + 32

= 4. (2,86 + 3, 14) – 30,05 + 9

= 4. 6 – 30,05 + 9

= 24 – 30,05 + 9

= (24 + 9) – 30,05

= 33 – 30,05

= 2,95

Bài 7.9 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: Điểm đông đặc với điểm sôi của thuỷ ngân thứu tự là - 38,83°C cùng 356,73°C. Một lượng thuỷ ngân đang để trong tủ bảo quản ở nhiệt độ - 51,2°C.

a) Ở nhiệt độ đó, thuỷ ngân sinh hoạt thể rắn, thể lỏng tốt thể khí?

b) ánh nắng mặt trời của tủ phải tạo thêm bao nhiêu độ để lượng thuỷ ngân đó ban đầu bay hơi?

Lời giải:

a) vày 38,83  -51,2 

Vậy thủy ngân sẽ ở thể rắn.

356,73 – (-51,2) = 356,73 + 51,2 = 407,93 (oC)

Vậy ánh sáng của tủ tạo thêm 407,93 oC nhằm lượng thủy ngân đó ban đầu bay hơi.

Bài 7.10 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: Một khối nước đá có ánh nắng mặt trời -4,5°C. ánh nắng mặt trời của khối nước đá kia phải tăng lên bao nhiêu độ để đưa thành thể lỏng? (Biết điểm nóng chảy của nước đá là 0 °C)

Lời giải:

Nhiệt độ của khối nước đá kia phải tăng thêm số độ để chuyển thành thể lỏng là:

0 - (-4,5) = 4,5 (°C)

Vậy ánh nắng mặt trời của khối nước đá kia phải tăng lên 4,5 °C.

Bài 7.11 trang 34 Toán lớp 6 Tập 2: Năm 2018, ngành giấy nước ta sản xuất được 3,674 triệu tấn. Biết rằng để cấp dưỡng ra 1 tấn giấy cần dùng không còn 4,4 tấn gỗ. Em hãy tính xem năm 2018 nước ta đã buộc phải dùng từng nào tấn gỗ cho cung ứng giấy.

(Theo vppa.vn)

Lời giải:

Đổi 3,674 triệu tấn = 3 674 000 tấn 

Năm 2018 việt nam đã bắt buộc dùng số tấn mộc cho cung cấp giấy là:

3 674 000. 4,4 = 16 165 600(tấn gỗ)

Vậy năm 2018 việt nam đã đề xuất dùng 16 165 600 tấn mộc cho thêm vào giấy.

Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 18 Sgk Toán 10 : Các Tập Hợp Số, Bài 1 Trang 18 Toán 10 Tập 1 Sgk Cánh Diều

►►CLICK NGAY vào TẢI VỀ sau đây để tải về Giải bài bác tập Toán 6 bài bác 29: đo lường và tính toán với số thập phân Kết Nối trí thức ngắn gọn, hay tốt nhất file pdf hoàn toàn miễn phí.