1. Đề bài 30 trang 19 SGK Toán 6 tập 22. Giải bài bác 30 trang 19 sgk Toán 6 tập 22.1. Hướng dẫn bí quyết làm2.2. Bài giải chi tiết


Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 2 bài 30 trang 19

Bạn tìm tài liệu lý giải giải bài 30 trang 19 SGK Toán 6 tập 2? không nên tìm nữa...Những nội dung sau đây không chỉ giúp bạn biết được phương pháp làm, tìm hiểu thêm đáp án... Cơ mà còn cung ứng bạn ôn tập để vậy vững các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số đã có học trên lớp
Xem đưa ra tiết!

Đề bài bác 30 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

Quy đồng mẫu những phân số sau:a) (dfrac38) và (dfrac527) ;b) (dfrac-29) và (dfrac425) ;c) (dfrac115) và -6.» bài bác tập trước: bài bác 29 trang 19 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 30 trang 19 sgk Toán 6 tập 2


Quy tắc quy đồng mẫu các phân số:Muốn quy đồng mẫu những phân số với mẫu dương ta làm cho như sau:Bước 1: tìm kiếm bội chung của những mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.Bước 2: tra cứu thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu tầm thường cho từng mẫu).Bước 3: Nhân cả tử và chủng loại của từng phân số với thừa số phụ tương ứng.
Bài giải chi tiếtDưới đây là các cách giải bài xích 30 trang 19 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm cho của mình:a) (dfrac38) và (dfrac527) ;Bước 1: Tìm BCNN của 8, 27 để làm MSC(8 = 2^3)(27 = 3^3)(=> BCNN(8, 27) = 2^3.3^3 = 216)Do đó MSC của nhị phân số là 216.
Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu mã (bằng bí quyết chia mẫu chung cho từng mẫu).- quá số phụ của 8 là 216 : 8 = 27- vượt số phụ của 27 là 216 : 27 = 8Bước 3: Nhân tử và mẫu mã của mỗi phân số với quá số phụ tương ứng:(eginarrayl dfrac 38 = dfrac3.278.27 = dfrac 81216;\ dfrac527 = dfrac5.827.8 = dfrac40216;\ endarray)b)(dfrac-29) và (dfrac425)(BCNN(9,25) = 225)Thừa số phụ: ( 225: 9 = 25)(225 : 25 = 9)Khi kia ta nhân cả tử và mẫu mã của phân số thứ nhất với 25. Nhân cả tử và chủng loại của phân số thiết bị hai cùng với 9. Ta được(eginarrayl dfrac - 29 = dfrac - 2.259.25 = dfrac - 50225;\ dfrac425 = dfrac4.925.9 = dfrac36225 endarray)c) (dfrac115) và -6(BCNN(15,1) = 15)Khi kia ta giữ nguyên phân số đầu tiên. Phân số thứ hai ta nhân cả tử và mẫu mã với 15.(dfrac115) và ( - 6 = dfrac - 61 = dfrac - 6.151.15 = dfrac - 9015)


Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1 Trang 89 Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1

.» bài bác tập tiếp theo: bài bác 31 trang 19 SGK Toán 6 tập 2Nội dung trên đã giúp cho bạn nắm được cách có tác dụng và đáp án bài 30 trang 19 sgk toán 8 tập 2. ý muốn rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu vẫn là người đồng hành giúp chúng ta học xuất sắc môn học tập này.