Bước 2: chia cả tử và mẫu cho mong chung lớn nhất vừa tìm kiếm được, ta gồm phân số tối giản nên tìm
Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 2 bài 4

Lời giải chi tiết

a)Ta có: ƯCLN(14, 21)= 7

(frac1421=frac14:721:7= frac23)

b)Ta có: ƯCLN(36, 48)= 12

(frac-3648=frac(-36) :1248:12= frac-34)

c)Ta có: ƯCLN(28, 52)= 4

(frac28-52=frac28:4(-52) :4= frac7-13=frac-713)

d)Ta có: ƯCLN(54, 90)= 18

(frac-54-90=frac( -54): 18(-90) : 18= frac-3-5= frac35)


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: Homeroom Teacher Là Gì ? Form Teacher Giáo Viên Chủ Nhiệm Tiếng Anh Là Gì

Cảm ơn các bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký kết để nhận giải thuật hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.