Trả lời thắc mắc trang 23, 24 Toán 6 Chân trời sáng tạo tập 2. Giải bài xích 1, 2, 3, 4 trang 24 SGK Toán 6 tập 2 sách Chân trời sáng sủa tạo. Bài bác 7 lếu số – Chương 5 phân số

Hoạt động mày mò 1

Ở chợ quê, fan ta thường xuyên đổ bánh đúc trên đĩa có lót lá nhằm tiện cho câu hỏi bán theo những phần khác nhau (xem hình). Thông thường mỗi đĩa bánh chia làm 4 phần.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 2 bài 7

a) Chị An download 5 phần bánh, được người bán lấy cho 1 đĩa với một phần, gồm đúng không?

b) Bà bé bỏng mua 11 phần bánh, được người phân phối lấy mang đến hai đĩa cùng 3 phần, gồm đúng không?

*

Dựa vào 1 đĩa chia thành 4 phần, từ đó suy ra biện pháp lấy 5 phần bánh của chị An cùng 11 phần bánh của bà Bé.

a) Người cung cấp đã mang đúng

b) 11 phần bánh được lấy hai đĩa với 3 phần là đúng.

Thực hành 1

Viết phân số (frac112) ở dưới dạng hỗn số và cho biết thêm phần số nguyên, phần phân số.

Lấy 11 chia 2, yêu thương là phần số nguyên, số dư phân chia 2 là phần phân số.

(frac112 = 5frac12)

Số nguyên: 2

Phần phân số: (frac12).

Thực hành 2

Tính giá trị của biểu thức (left( frac5 – 4 + 3frac13 ight):frac109.)

Đổi láo lếu số ra phân số: (qfracrb = fracq.b + rb)

Thực hiện nay phép tính vào ngoặc trước.

 (eginarraylleft( frac5 – 4 + 3frac13 ight):frac109\ = left( frac – 54 + frac103 ight):frac109\ = left( frac – 5.34.3 + frac10.43.4 ight):frac109\ = left( frac – 1512 + frac4012 ight):frac109\ = frac2512.frac910\ = frac158endarray)().


Quảng cáo


Giải bài bác 1 trang 25 SGK Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Dùng lếu láo số viết thời gian ở đồng hồ đeo tay trong các hình vẽ

*

Thời gian sống hình a hoàn toàn có thể viết là (2frac13) giờ đồng hồ hoặc (14frac2060) giờ đồng hồ được không?

Hỗn số phải tìm gồm:

Phần nguyên = số giờ

Phần phân số = Số phút: 60

 Hình a: (2frac13)

Hình b: (4frac56)

Hình c: (6frac16)

Hình d: (9frac12)

Thời gian nghỉ ngơi hình a có thể viết là (2frac13) giờ đồng hồ hoặc (14frac2060) được.

Bài 2 trang 25 Toán 6 tập 2 CTST


Quảng cáo


Sắp xếp các trọng lượng sau theo thiết bị tự từ béo đến nhỏ:

(3frac34) tạ; (frac377100) tạ; (frac72) tạ; (3frac45100) tạ; (365)kg.

Đổi các trọng lượng ra cùng đơn vị.

 Ta có:

(3frac34) tạ = (frac154) tạ = (frac375100) tạ.

(frac72) tạ = (frac350100) tạ

(3frac45100) tạ = (frac345100) tạ

(365)kg = (frac365100) tạ

=> Các trọng lượng theo sản phẩm công nghệ tự từ lớn đến nhỏ là:

(frac377100) tạ ; (3frac34) tạ; (365)kg; (frac72) tạ; (3frac45100) tạ.

Bài 3 trang 25 Toán 6 tập 2 Chân trời sáng sủa tạo

Dùng phân số hoặc láo số để viết các đại lượng diện tích sau đây theo mét vuông

a) (125,dm^2) b) (218,cm^2)

c) (240,dm^2) d) (34,cm^2)

Nếu viết bọn chúng theo đề-xi-mét vuông thì sao?

(1cm^2 = frac1100,dm^2)

 (1cm^2 = frac110000,m^2)

 a) (1frac25100,m^2) b) (frac1095000,m^2)

c) (2frac40100,m^2) d) (frac175000,m^2)

Nếu viết bọn chúng theo đề-xi-mét vuông:

a) (frac1251,dm^2) b) (2frac18100,dm^2)

c) (frac2401,dm^2) d) (frac34100,,dm^2)

Giải bài 4 trang 25 SGK Toán 6 tập 2 CTST

Hai xe xe hơi cùng đi được quãng mặt đường 100 km, xe xe taxi chạy vào (1frac15) giờ cùng xe download chạy trong 70 phút. So sánh vận tốc hai xe.

Đổi thời hạn ra giờ.

Xem thêm: Xem Tử Vi Trọn Đời Người Tuổi Hợi Năm Nhâm Dần, Tuổi Hợi Hôm Nay

– Tính vận mỗi xe = Quãng đường : thời gian mỗi xe pháo đi

=> so sánh hỗn số => so sánh được tốc độ hai xe.

 Đổi 70 phút = (frac76) giờ

Vận tốc của xe taxi là:

100 : (1frac15) = 100 : (frac65) = (frac2503) = (83frac13) (km/h)