Muốn rút gọn phân số ta chia cả tử và mẫu của phân số cho một ước chung khác 1 với -1 của chúng.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 2 bài rút gọn phân số

2. Phân số tối giản

Phân số buổi tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số nhưng tử và mẫu mã chỉ bao gồm một cầu chung là 1 trong những và -1.

B. Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán lớp 6 tập 2

Bài 15 - Trang 15 - Phần Số học - SGK Toán 6 Tập 2

Rút gọn những phân số sau:

a) ; b) ; c) d)

Hướng dẫn giải:

a)

b)

c)

d)

Bài 16 - Trang 15 - Phần Số học - SGK Toán 6 Tập 2

Bộ răng không hề thiếu của một người cứng cáp có 32 chiếc trong số ấy có 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng cối bé dại và 12 răng hàm. Hỏi mỗi một số loại răng chiếm mấy phần của tổng số răng (Viết dưới dạng phân số).

Hướng dẫn giải:

Răng cửa chỉ chiếm toàn bô răng.

Răng nanh chỉ chiếm toàn bô răng.

Răng cối nhỏ dại chiếm  tổng số răng.

Răng hàm chiếm tổng cộng răng.

Bài 17 - Trang 15 - Phần Số học - SGK Toán 6 Tập 2

Rút gọn:

a) b) c)

d) e)

Hướng dẫn giải:

a)

Lưu ý. Ta rất có thể phân tích tử và mẫu mã của phân số ra quá số yếu tố rồi phân chia cả tử với mẫu đến thừa số chung.

b)

c)

d)

e)

Bài 18 - Trang 15 - Phần số học tập - SGK Toán 6 Tập 2.

Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn gàng nếu bao gồm thể).

a) trăng tròn phút b) 35 phút c) 90 phút.

Hướng dẫn giải.

a) đôi mươi phút = 20 : 60 = giờ;

b) 35 phút = 35 : 60 = giờ;

c) 90 phút = 90 : 60 = giờ.

Bài 19 - Trang 15 - Phần số học - SGK Toán 6 Tập 2

Đổi ra mét vuông (viết dưới dạng phân số buổi tối giản):

25 dm2 36 dm2 450 cm2 575 cm2

Hướng dẫn giải.

1m2 = 100 dm2 = 10000 cm2

25 dm2 = 25 : 100 =  m2 ;

36 dm2 = 36 : 100 =  m2 ;

450 cm2 = 450 : 10000 =   m2; 

575 cm2 = 575 : 10000 = m2 .

Bài trăng tròn trang 15 sgk toán 6 tập 2

Tìm các cặp phân số bởi nhau trong các phân số sau đây:

Hướng dẫn giải.

Vậy ta có các cặp phân số đều nhau là:

Bài 21 trang 15 sgk toán 6 tập 2

Trong các phân số sau đây, tìm kiếm phân số không bởi phân số nào trong các phân số còn lại:

Hướng dẫn giải.

Như vậy ta có trong các phân số trên thì phân số không bằng phân số nào trong những phân số sót lại là:

Bài 22 trang 15 sgk toán 6 tập 2

Điền số phù hợp vào nơi trống:

Hướng dẫn giải.

Giải đam mê rõ hơn để ra được lời giải đó:

Bài 23 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Cho tập vừa lòng A = 0;-3;5. Viết tập hòa hợp B các phân số m/n mà m, n ∈ A.

(Nếu gồm hai phân số cân nhau thì chỉ cần viết một phân số).

Hướng dẫn giải

Vì 0 không thể là chủng loại số nên những phân số cần tìm chỉ hoàn toàn có thể có chủng loại bằng - 3 hoặc 5.

Các phân số gồm mẫu bằng -3 là

Nhưng

Vậy chỉ có bốn phân số khác nhau:  0, 1,

Bài 24 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Tìm những số nguyên x cùng y, biết:

Hướng dẫn giải

Ta có: 

Đáp số: 

Bài 25 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Viết toàn bộ các phân số bởi nhưng mà tử và mẫu là những số từ nhiện tất cả hai chữ số.

Xem thêm: 75 Mẫu Hình Xăm Hoa Hồng Trên Vai, Hình Xăm Hoa Hồng

Hướng dẫn giải

Rút gọn:

 Các phân số bằng nhưng tử và mẫu mã là những số tự nhiên và thoải mái có nhì chữ số là: 

Bài 26 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Cho đoạn trực tiếp AB:

*

Hãy vẽ vào vở các đoạn trực tiếp CD, EF, GH, IK biết rằng:

Hướng dẫn giải

Đoạn AB được tạo thành 12 đoạn bé dại bằng nhau. Cho nên vì thế

Vậy: CD bằng 9 đoạn nhỏ, EF bằng 10 đoạn nhỏ, GH bằng 6 đoạn nhỏ, IK bằng 15 đoạn nhỏ.

*

Bài 27 trang 16 sgk toán 6 tập 2

Đố: Một học sinh đã " rút gọn" như sau:

Bạn đó giải thích: “Trước không còn em rút gọn cho 10, rồi rút gọn mang lại 5”. Đố em làm như vậy đúng tốt sai? vày sao?

Hướng dẫn giải

Theo luật lệ rút gọn, ta đề nghị chia cả tử và mẫu của phân số mang đến cùng một vài khác 0, nhưng học viên này sẽ trừ cả tử và mẫu mang lại 10.