(a) ,, dfrac38 , extvà , dfrac527;) (b) ,, dfrac-29 , extvà , dfrac425;) (c) ,, dfrac115 , extvà , -6.)
Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 2 trang 19 bài 29

Hướng dẫn:Muốn quy đồng mẫu mã số những phân số với chủng loại dương ta làm cho như sau

Bước 1:TìmBC của những mẫu thường xuyên là BCNN

Bước 2:Tìm thừa số phụ của mỗi chủng loại (bằng biện pháp chia mẫu phổ biến cho từng chủng loại riêng)

Bước 3:Nhân tử và chủng loại của từng phân số với quá số phụ tương ứng

Lưu ý: ko cần trình diễn đầy đủ các bước ra vở, ví dụ cách tìm MSC và tìm thừa số phụ hoàn toàn có thể làm ra nháp

Bài giải:

a) MSC:(216)

(dfrac38 = dfrac3 . 278 . 27 = dfrac81216; ,, dfrac527 = dfrac5 . 827 . 8 = dfrac40216)

b) MSC:(225)

(dfrac-29 = dfrac-2 . 259 . 25 = dfrac-50225; ,, dfrac425 = dfrac4.925 . 9 = dfrac36225)

c) MSC:(15)

(-6 = dfrac-6.151.15 = dfrac-9015)

Nhận xét: Nếu các mẫu số riêngnguyên số bên nhau thì chủng loại chung bởi tích của các mẫu số riêng rẽ đó.


Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài xích 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số - luyện tập trang 19 khác • Giải bài xích 28 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Quy đồng chủng loại các... • Giải bài xích 29 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu những phân... • Giải bài xích 30 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu các phân... • Giải bài xích 31 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 nhị phân số sau đây có... • Giải bài bác 32 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu các phân... • Giải bài bác 33 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu những phân... • Giải bài bác 34 trang trăng tròn - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu những phân... • Giải bài xích 35 trang đôi mươi - SGK Toán lớp 6 tập 2 Rút gọn rồi quy đồng... • Giải bài xích 36 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố vui: hai bức ảnh...
Mục lục Lớp 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 1: Trái Đất - Giải bài bác tập SGK Địa lý 6 •Unit 1 - giờ đồng hồ Anh Lớp 6: My new school - Giải bài bác tập SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 - sách mới tập 1 •Mở đầu sinh học tập - Giải bài xích tập SGK Sinh học 6 •Chương 1: Buổi đầu lịch sử hào hùng nước ta - Phần 2: lịch sử hào hùng Việt phái mạnh từ xuất phát đến vắt kỉ X •Chương 1: Cơ học tập - Giải bài tập SGK vật dụng lý 6 •Chương 2: Góc - Hình học tập •: Chương 2: những thành phần thoải mái và tự nhiên của Trái Đất - Giải bài bác tập SGK Địa lý 6 •Unit 2- giờ đồng hồ Anh Lớp 6: My home - Giải bài bác tập SGK tiếng Anh lớp 6 - sách bắt đầu tập 1 •Chương 2: Số nguyên - Số học •Đại cương về giới Thực trang bị - Giải bài tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 2: Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc - Phần 2: lịch sử vẻ vang Việt phái nam từ nguồn gốc đến cầm kỉ X •Chương 2: Nhiệt học tập - Giải bài bác tập SGK đồ dùng lý 6 •Unit 3- giờ đồng hồ Anh Lớp 6: My friends - Giải bài xích tập SGK tiếng Anh lớp 6 - sách new tập 1 •Chương 1: Tế bào thực vật - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 3: thời kì Bắc thuộc và đương đầu giành chủ quyền - Phần 2: lịch sử dân tộc Việt nam từ nguồn gốc đến nuốm kỉ X •Chương 3: Phân số - Số học tập •Chương 2: Rễ - Giải bài tập SGK Sinh học 6 •Chương 4: bước ngoặt lịch sử ở đầu thế kỉ X - Phần 2: lịch sử dân tộc Việt phái mạnh từ xuất phát đến vắt kỉ X •Chương 3: Thân - Giải bài bác tập SGK Sinh học 6 •Chương 4: Lá - Giải bài bác tập SGK Sinh học 6 •Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng - Giải bài tập SGK Sinh học 6 •Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính - Giải bài xích tập SGK Sinh học 6 •Chương 7: Quả cùng hạt - Giải bài tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 8: các nhóm thực đồ gia dụng - Giải bài tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 9: phương châm của thực đồ - Giải bài xích tập SGK Sinh học 6 •Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y - Giải bài bác tập SGK Sinh học 6
bài trước bài sau
Lớp 6
Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số - rèn luyện trang 19
• Giải bài xích 28 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 29 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 30 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 31 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 32 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 33 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 34 trang 20 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 35 trang đôi mươi - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 36 trang trăng tròn - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Cách Paste Trong Excel Bỏ Qua Các Cột Và Dòng Ẩn Cực Dễ, Paste Dữ Liệu, Bỏ Qua Các Cell Ẩn

Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 1: Trái Đất Unit 1 - giờ Anh Lớp 6: My new school khởi đầu sinh học Chương 1: Buổi đầu lịch sử vẻ vang nước ta Chương 1: Cơ học tập Chương 2: Góc : Chương 2: những thành phần thoải mái và tự nhiên của Trái Đất Unit 2- giờ đồng hồ Anh Lớp 6: My trang chủ Chương 2: Số nguyên Đại cưng cửng về giới Thực đồ Chương 2: Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc Chương 2: Nhiệt học tập Unit 3- tiếng Anh Lớp 6: My friends Chương 1: Tế bào thực trang bị Chương 3: thời gian Bắc nằm trong và chiến đấu giành độc lập Chương 3: Phân số Chương 2: Rễ Chương 4: bước ngoặt lịch sử ở đầu thay kỉ X Chương 3: Thân Chương 4: Lá Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính Chương 7: Quả cùng hạt Chương 8: các nhóm thực vật dụng Chương 9: vai trò của thực vật dụng Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y