Hướng dẫn giải bài §7. Phép cùng phân số, chương III – Phân số, sách giáo khoa toán 6 tập hai. Nội dung bài bác giải bài xích 42 43 44 45 trang 26 sgk toán 6 tập 2 bao hàm tổng đúng theo công thức, lý thuyết, phương thức giải bài xích tập phần số học tất cả trong SGK toán sẽ giúp các em học sinh học tốt môn toán lớp 6.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 2 trang 26 bài 42

Lý thuyết

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu so sánh nhị phân số. Bài xích tiếp theo họ sẽ học tập về bài bác §7 Phép cộng phân số.

1. Quy tắc

Muốn cùng hai phân số thuộc mẫu, ta cộng những tử và không thay đổi mẫu.

(fracam + fracbm = fraca + bm)

Muốn cùng hai phân số không cùng mẫu, ta viết bọn chúng dưới dạng hai phân số tất cả cùng một mẫu mã rồi cộng những tử, không thay đổi mẫu chung.

(fracam + fracbn = fracanm.n + fracbmm.n = fraca.n + b.mm.n)

2. Tính chất

Giao hoán: (fracab + fraccd = fraccd + fracab)

Kết hợp: (left( fracab + fraccd ight) + fracef = fracab + left( fraccd + fracef ight))

Tổng phân số với số 0: (fracab + 0 = 0 + fracab = fracab)

3. Ví dụ như minh họa

Trước khi bước vào giải bài bác 42 43 44 45 trang 26 sgk toán 6 tập 2, họ hãy tò mò các ví dụ nổi bật sau đây:

Ví dụ 1: 

a) Viết phân số (frac715) bên dưới dạng tổng của hai phân số về tối giản tất cả mẫu khác nhau.

b) Viết phân số (frac18) bên dưới dạng tổng của nhị phân số dương tất cả tử bằng 1 và mẫu khác nhau.

c) Viết các phân số bởi (frac1517) có mẫu là số tự nhiên và thoải mái chẵn gồm hai chữ số.

Bài giải:

a) do 7 = 2 + 5 = 3 + 4 = 1 + 6 nên có không ít cách viết:

(frac13 + frac215) hoặc (frac15 + frac415) hoặc (frac25 + frac115)

b) (frac18 = frac112 + frac124) hoặc (frac18 = frac140 + frac110)

c) (frac1517 = frac15.217.2 = frac15.417.4)

Do đó tất cả hai phân số bằng (frac715) là (frac3034) cùng (frac6068).

Ví dụ 2: 

Chứng tỏ:

(frac11001 + frac11002 + frac11003 + …. + frac11250 > frac15)

Bài giải:

(eginarraylfrac11001 > frac11250\frac11002 > frac11250\……………\frac11249 > frac11250endarray)

Vậy (frac11001 + frac11002 + frac11003 + …. + frac11250 > frac11250 + frac11250 + …. + frac11250 = frac2501250 = frac15)

Do đó: (frac11001 + frac11002 + frac11003 + …. + frac11250 > frac15)

Ví dụ 3: 

Cho (a, m b, m c in ,mathbbN^*) cùng (A = fracaa + b + fracbb + c + fracca + c.) minh chứng 1

Bài giải:

Vì (fracaa + b > fracaa + b + c;fracbb + c > fracba + b + c;fracca + c > fracca + b + c)

Vậy (A > fracaa + b + c + fracba + b + c + fracca + b + c = fraca + b + ca + b + c = 1 Rightarrow A > 1)

Xét (B = fracba + b + fraccb + c + fracaa + c,) tương tự trên ta suy ra B > 1.

Ta có (A m + m B m = left( fracaa + b + fracba + b ight) + left( fracbb + c + fraccb + c ight) + left( fracca + c + fracaa + c ight) = 3)

Vì B > 1 bắt buộc A

Ví dụ 4: 

Chứng tỏ:

(frac110 + frac115 + frac121 + frac128 + frac136 + frac145 = frac310.)

Bài giải:

(eginarraylfrac110 = frac210 = 2left( frac14 – frac15 ight);\frac115 = frac230 = 2left( frac15 – frac16 ight);\frac121 = frac242 = 2left( frac16 – frac17 ight).endarray)

Do đó:

(frac110 + frac115 + frac121 + frac128 + frac136 + frac145 = 2left( frac14 – frac15 + frac15 – frac16 + frac16 – frac17 + … + frac19 – frac110 ight))

( = 2left( frac14 – frac110 ight) = 2left( frac520 – frac220 ight) = 2.frac320 = frac310)

Ví dụ 5: 

Tính (A = frac111.3 + frac113.5 + … + frac1197.99)

Bài giải:

(A = frac112left( frac21.3 + frac23.5 + …. + frac297.99 ight) = frac112left< left( frac11 – frac13 ight) + left( frac13 – frac15 ight) + … + left( frac191 – frac199 ight) ight>)

(A = frac112left( 1 – frac199 ight) = frac112.frac9899 = frac499.)

Ví dụ 6: 

Tìm x biết:

(frac13 + frac16 + frac110 + … + frac2x(x + 1) = frac19992001)

Bài giải:

(frac13 + frac16 + frac110 + … + frac2x(x + 1) = frac22.3 + frac23.4 + frac24.5 + frac2x(x + 1) = 2left( frac12 – frac13 + frac13 – frac14 + … + frac1x – frac1x + 1 ight))

Dưới đó là giải bài bác 42 43 44 45 trang 26 sgk toán 6 tập 2. Các bạn hãy đọc kỹ đầu bài trước lúc giải nhé!

Bài tập

hijadobravoda.com ra mắt với các bạn đầy đủ cách thức giải bài tập phần số học tập 6 kèm bài bác giải cụ thể bài 42 43 44 45 trang 26 sgk toán 6 tập 2 của bài bác §7 Phép cộng phân số trong chương III – Phân số cho chúng ta tham khảo. Nội dung cụ thể bài giải từng bài bác tập chúng ta xem bên dưới đây:

*
Giải bài 42 43 44 45 trang 26 sgk toán 6 tập 2

1. Giải bài xích 42 trang 26 sgk Toán 6 tập 2

Cộng những phân số (rút gọn kết quả nếu gồm thể)?

a) (frac7-25+frac-825) ; b) (frac16+frac-56) ;

c) (frac613+frac-1439) ; c) (frac45+frac4-18) ;

Bài giải:

a) (frac-35) ;

b) (frac-23) ;

c) (frac439) ;

d) (frac2645) .

2. Giải bài xích 43 trang 26 sgk Toán 6 tập 2

Tính những tổng sau đây sau khi đang rút gọn các phân số:

a) (frac721+frac9-36) ; b) (frac-1218+frac-2135) ;

c) (frac-321+frac642) ; d) (frac-1824+frac1521) .

Bài giải:

(eqalign& a)7 over 21 + 9 over – 36 = 1 over 3 – 1 over 4 = 4 over 12 – 3 over 12 = 1 over 12. cr& b) – 12 over 18 + – 21 over 35 = – 2 over 3 + – 3 over 5 = – 10 over 15 + – 9 over 15 = – 19 over 15. cr& c) – 3 over 21 + 6 over 42 = – 1 over 7 + 1 over 7 = 0. cr& d) – 18 over 24 + 15 over 21 = – 3 over 4 + 5 over 7 = – 21 over 28 + 20 over 28 = – 1 over 28. cr )

3. Giải bài 44 trang 26 sgk Toán 6 tập 2

Điền dấu thích hợp (, = ) vào ô vuông.

*
Giải bài 44 trang 26 sgk toán 6 tập 2

Bài giải:

Thực hiện phép cùng rồi so sánh kết quả với phân số còn lại.

a) (frac-47+frac3-7=-1)

b) (frac-1522+frac-322frac23+frac-15) ; d) (frac16+frac-34

4. Giải bài xích 45 trang 26 sgk Toán 6 tập 2

Tìm x, biết:

a) (x=frac-12+frac34;)

b) (fracx5=frac56+frac-1930).

Bài giải:

Thực hiện các phép cùng rồi tìm x.

Xem thêm: Thất Nghiệp Chuyển Sinh Sang Thế Giới Khác Chap 1, Thất Nghiệp Chuyển Sinh

a) (x=frac14;)

b) x = 1.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc chúng ta làm bài xuất sắc cùng giải bài bác tập sgk toán lớp 6 với giải bài bác 42 43 44 45 trang 26 sgk toán 6 tập 2!