(a) ,, dfrac721 + dfrac9-36;) (b) ,, dfrac-1218 + dfrac-2135;)

(c) ,, dfrac-321 + dfrac642;) (d) ,, dfrac-1824 + dfrac15-21.)
Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 2 trang 26 bài 43

Hướng dẫn:

Rút gọn, đưa những phân số về mẫu mã dương tiếp nối quy đồng và thực hiệnphép tính

Bài giải:

(a) ,, dfrac721 + dfrac9-36 = dfrac13 + dfrac-14 = dfrac412 + dfrac-312 = dfrac112)

(b) ,, dfrac-1218 + dfrac-2135 = dfrac-23 + dfrac-35 = dfrac-1015 + dfrac-915 = dfrac-1915)

(c) ,, dfrac-321 + dfrac642 = dfrac-17 + dfrac17 = 0)

(d) ,, dfrac-1824 + dfrac15-21 = dfrac-34 + dfrac-57 = dfrac-2128 + dfrac-2028 = dfrac-4128)


Xem video clip bài giảng và có tác dụng thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này ở đây để học xuất sắc hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài tập bài bác 7: Phép cộng phân số khác • Giải bài 42 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Cộng các phân số (rút... • Giải bài bác 43 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính những tổng dưới... • Giải bài 44 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền lốt thích... • Giải bài xích 45 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:(a) ,,... • Giải bài bác 46 trang 27 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Cho(x = dfrac12 +...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và vấp ngã túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học tập •Chương 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học
bài trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 6
Bài 7: Phép cùng phân số
• Giải bài xích 42 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 43 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 44 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 45 trang 26 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 46 trang 27 - SGK Toán lớp 6 tập 2
Giải bài xích tập SGK Toán 6
Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Giải bài bác tập SGK Toán 6 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 6 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ dùng Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn định kỳ Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ 7 Bài 34 : Thực Hành So Sánh Nền Kinh Tế Của Ba Khu Vực Châu Phi

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12