Giải bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ - Sách VNEN toán 7 tập 1 trang 12. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.


A. Hoạt động khởi động

Chọn các cặp số để tạo thành các tích có kết quả là $\frac{7}{3}$: $\frac{7}{2}$; $\frac{-1}{6}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{11}{5}$; $\frac{-6}{7}$.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 tập 1 bài 3

Trả lời:

Cặp số có tích là $\frac{7}{3}$: $\frac{7}{2}$ và $\frac{2}{3}$.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Điền vào ô trống các kết quả qua hoạt động của người máy “chức năng nhân” sau

*

Trả lời:

$\frac{21}{8}$.$\frac{5}{7}$ = $\frac{21.5}{8.7}$ = $\frac{3.5}{8}$ = $\frac{15}{8}$;

$\frac{-4}{7}$.$\frac{5}{7}$ = $\frac{(-4).5}{7.7}$ = $\frac{-20}{49}$;

$\frac{19}{5}$.$\frac{5}{7}$ = $\frac{19.5}{5.7}$ $\frac{19}{7}$.

2. Tính

a) $\frac{4}{9}$.$\frac{-3}{8}$.$\frac{4}{9}$; b) $\frac{-2}{5}$.$\frac{7}{11}$ - $\frac{7}{11}$.$\frac{3}{5}$

Trả lời:

a) $\frac{4}{9}$.$\frac{-3}{8}$.$\frac{4}{9}$ = $\frac{4.(-3).9}{9.8.4}$ = $\frac{-3}{8}$;

b) $\frac{-2}{5}$.$\frac{7}{11}$ - $\frac{7}{11}$.$\frac{3}{5}$ = $\frac{7}{11}$. ($\frac{-2}{5}$ - $\frac{3}{5}$) = $\frac{7}{11}$.(-$\frac{5}{5}$) = $\frac{7}{11}$.(-1) = -$\frac{7}{11}$.


B. Bài tập và hướng dẫn giải


C. Hoạt động luyện tập

Câu 1: Trang 14 toán VNEN 7 tập 1

Tính

a) $\frac{5}{4}$.$\frac{-12}{7}$; b) $\frac{-4}{3}$:$\frac{13}{9}$; c) $\frac{-5}{7}$. $\frac{49}{3}$: $\frac{7}{-6}$; d) (-$\frac{9}{25}$):6.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 14 toán VNEN 7 tập 1

a) ($\frac{-5}{11}$). $\frac{7}{15}$. ($\frac{11}{-5}$). (-30); b) ($\frac{11}{12}$ : $\frac{33}{16}$). $\frac{3}{5}$; c) (-$\frac{5}{9}$). $\frac{3}{11}$ + (-$\frac{13}{18}$). $\frac{3}{11}$.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 14 toán VNEN 7 tập 1

Chọn câu trả lời đúng

a) Kết quả phép tính $\frac{7}{4}$:($\frac{2}{3}$ - $\frac{5}{4}$).$\frac{-1}{4}$ là

(A) $\frac{4}{3}$; (B) $\frac{3}{4}$; (C) $\frac{-3}{4}$; (D) $\frac{4}{-3}$.

b) Giá trị của x thỏa mãn đẳng thức -$\frac{2}{3}$.x = $\frac{4}{5}$ là

(A) $\frac{6}{5}$; (B) -$\frac{5}{6}$; (C) -$\frac{6}{5}$; (D) $\frac{5}{6}$.


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 14 toán VNEN 7 tập 1

Tính

a) $\frac{-7}{15}$.$\frac{5}{8}$.$\frac{15}{-7}$.(-16); b) (-$\frac{1}{2}$).3$\frac{1}{5}$ + (-$\frac{1}{2}$).(-2$\frac{1}{5}$).


=> Xem hướng dẫn giải

D. E. Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Câu 1: Trang 15 toán VNEN 7 tập 1

Tính giá trị của mỗi biểu thức A, B, C, D rồi sắp xếp kết quả tìm được theo thứ tự tăng dần:

A = $\frac{5}{4}$.(5 - $\frac{4}{3}$).(-$\frac{1}{11}$); B = $\frac{3}{4}$:(-12).(-$\frac{2}{3}$);

C = $\frac{5}{4}$:(-15).(-$\frac{2}{3}$); D = (-3).($\frac{2}{3}$ - $\frac{5}{4}$):(-7).

Xem thêm: Download Tài Liệu Ôn Thi Chứng Chỉ Tin Học Cơ Bản Pdf, Tài Liệu Ôn Thi Chứng Chỉ Cntt Cơ Bản


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 15 toán VNEN 7 tập 1

Tìm x $\in$ Q, biết rằng:

a) $\frac{11}{12}$ - ($\frac{2}{5}$ + x) = $\frac{2}{3}$; b) $\frac{3}{4}$ + $\frac{1}{4}$ : x = $\frac{2}{3}$. 


=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 15 toán VNEN 7 tập 1

Điền số hữu tỉ thích hợp vào các ô trống trong hình tháp dưới đây theo quy tắc đã chỉ ra

*


=> Xem hướng dẫn giải
Từ khóa tìm kiếm: giải bài 3: nhân, chia số hữu tỉ, nhân, chia số hữu tỉ trang 12 vnen toán 7, bài 3 sách vnen toán 7 tập 1, giải sách vnen toán 7 tập 1 chi tiết dễ hiểu.

Bình luận


Giải bài tập những môn khác
Giải sgk lớp 7 kết nối tri thức
Giải toán 7 kết nối tri thức
Giải toán 7 tập 1 kết nối tri thức
Giải toán 7 tập 2 kết nối tri thức
Soạn văn 7 kết nối tri thức
Soạn văn 7 tập 1 kết nối tri thức
Soạn văn 7 tập 2 kết nối tri thức
Giải khoa học tự nhiên 7 kết nối tri thức
Giải vật lí 7 kết nối tri thức
Giải hóa học 7 kết nối tri thức
Giải sinh học 7 kết nối tri thức
Giải lịch sử và địa lí 7 kết nối tri thức
Giải lịch sử 7 kết nối tri thức
Giải địa lí 7 kết nối tri thức
Giải hoạt động trải nghiệm 7 kết nối tri thức
Giải mĩ thuật 7 kết nối tri thức
Giải âm nhạc 7 kết nối tri thức
Giải công dân 7 kết nối tri thức
Giải công nghệ 7 kết nối tri thức
Giải tin học 7 kết nối tri thức
Giải giáo dục thể chất 7 kết nối tri thức
Giải sgk lớp 7 chân trời sáng tạo
Soạn văn 7 chân trời sáng tạo
Soạn văn 7 tập 1 chân trời sáng tạo
Soạn văn 7 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải toán 7 chân trời sáng tạo
Giải toán 7 tập 1 chân trời sáng tạo
Giải toán 7 tập 2 chân trời sáng tạo
Giải khoa học tự nhiên 7 chân trời sáng tạo
Giải vật lí 7 chân trời sáng tạo
Giải hóa học 7 chân trời sáng tạo
Giải sinh học 7 chân trời sáng tạo
Giải lịch sử và địa lí 7 chân trời sáng tạo
Giải lịch sử 7 chân trời sáng tạo
Giải địa lí 7 chân trời sáng tạo
Giải hoạt động trải nghiệm 7 chân trời sáng tạo
Giải âm nhạc 7 chân trời sáng tạo
Giải mĩ thuật 7 chân trời sáng tạo
Giải công dân 7 chân trời sáng tạo
Giải tin học 7 chân trời sáng tạo
Giải công nghệ 7 chân trời sáng tạo
Giải giáo dục thể chất 7 chân trời sáng tạo
Giải sgk lớp 7 cánh diều
Giải toán 7 cánh diều
Giải toán 7 tập 1 cánh diều
Giải toán 7 tập 2 cánh diều
Soạn văn 7 cánh diều
Soạn văn 7 tập 1 cánh diều
Soạn văn 7 tập 2 cánh diều
Giải khoa học tự nhiên 7 cánh diều
Giải vật lí 7 cánh diều
Giải hóa học 7 cánh diều
Giải sinh học 7 cánh diều
Giải lịch sử và địa lí 7 cánh diều
Giải lịch sử 7 cánh diều
Giải địa lí 7 cánh diều
Giải hoạt động trải nghiệm 7 cánh diều
Giải âm nhạc 7 cánh diều
Giải mĩ thuật 7 cánh diều
Giải tin học 7 cánh diều
Giải công dân 7 cánh diều
Giải công nghệ 7 cánh diều
Giải giáo dục thể chất 7 cánh diều
Trắc nghiệm lớp 7
Trắc nghiệm toán 7
Trắc nghiệm ngữ văn 7
Trắc nghiệm lịch sử 7
Trắc nghiệm GDCD 7
Trắc nghiệm tiếng Anh 7
Trắc nghiệm sinh học 7
Trắc nghiệm vật lí 7
Trắc nghiệm Địa lí 7
Trắc nghiệm tin học 7

Tài liệu tham khảo lớp 7


Văn mẫu lớp 7
Tập bản đồ địa lí 7
Đề ôn tập Địa Lí 7
Đề ôn tập Lịch sử 7
Đề ôn thi Toán 7
Chuyên đề toán 7
Chuyên đề Địa Lý 7
Bài tập PTNL toán 7
Bài tập PTNL ngữ văn 7
Giáo án lớp 7
Giáo án ngữ văn 7
Giáo án lịch sử 7
Giáo án toán 7
Giáo án GDCD 7
Giáo án địa lý 7
Giáo án sinh 7
Giáo án tiếng Anh 7
Giáo án vật lý 7
Giáo án công nghệ 7
Giáo án tin học 7
Giáo án âm nhạc 7
Giáo án Mỹ Thuật 7
Giáo án thể dục 7
Giáo án VNEN khoa học tự nhiên 7
Giải sgk lớp 7
Giải sgk toán 7 tập 1
Giải sgk toán 7 tập 2
Soạn văn 7 tập 1
Soạn văn 7 tập 2
Giải sgk sinh học 7
Giải sgk vật lí 7
Giải sgk địa lí 7
Giải sgk lịch sử 7
Giải sgk GDCD 7

Giải sgk lớp 7 VNEN


Soạn văn 7 tập 1 VNEN
Soạn văn 7 tập 2 VNEN
Toán VNEN 7 tập 1
Toán VNEN 7 tập 2
Giải khoa học tự nhiên 7
Giải khoa học xã hội 7
Giải GDCD 7 VNEN
Giải công nghệ 7 VNEN
Giải tiếng anh 7 VNEN
Giải tin học 7 VNEN
*

Kết nối: