Mục lục

Xem tổng thể tài liệu Lớp 7: tại đây

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: trên đây

Sách giải toán 7 bài xích 4: giá bán trị tuyệt vời của một số trong những hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân khiến cho bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học giỏi toán 7 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận phù hợp và vừa lòng logic, hình thành tài năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào những môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài 4 trang 13: Điền vào chỗ trống (…):

a) trường hợp x = 3,5 thì |x|=⋯

nếu x = (-4)/7 thì |x|=⋯

b)Nếu x > 0 thì |x|=⋯

Nếu x = 0 thì |x|=⋯

Nếu x 0 thì |x| = x

Nếu x = 0 thì |x| = 0

Nếu x Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài bác 4 trang 14: tra cứu |x|, biết:

*

Lời giải

*

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 1 bài xích 4 trang 14: Tính

a) – 3,116 + 0,263

b) (-3,7) . (-2,16)

Lời giải

a) – 3,116 + 0,263 = -(3,116 – 0,263) = – 2,853

b) (-3,7). (-2,16) = +(3,7.2,16) = 7,992

Bài 17 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1):

1. Trong các xác minh sau đây, khẳng định nào đúng:

a)|-2,5| = 2,5 ;

b)|-2,5| = -2,5 ;

c)|-2,5| = -(-2,5)


2. Tính x biết:


*

Lời giải:

1. Vì chưng -2,5 Bài 18 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1): Tính:

a) -5,17 – 0,469

b) -2,05 + 1,73

c) (-5,17).(-3,1)

d) (-9,18) : 4,25

Lời giải:

a) -5,17 – 0,469 = -( 5,17 + 0,469 ) = -5,639

b) -2,05 + 1,73 = -(2,05 -1,73 ) = -0,32

c) (-5,17).(-3,1) = 16,027

d) (-9,18) : 4,25 = – 2,16

Bài 19 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1): Với bài bác tập Tính tổng S = (-2,3) + (41,5) + (-0,7) + (-1,5) hai bạn trẻ Hùng và Liên đã làm như sau

Bài làm của Hùng

S = (-2,3) + (41,5) + (-0,7) + (-1,5)

= <(-2,3) + (-0,7) + (-1,5)> + 41,5

= (-4,5) + 41,5

= 37

Bài làm cho của Liên

S = (-2,3 ) + 41,5+ (-0,7) + (-1,5)

= <(-2,3) +(-0,7) > + <(41,5 ) + (-1,5) >

= (-3) + 40

= 37

a) Hãy lý giải cách có tác dụng mỗi bạn.

Bạn đang xem: Toán lớp 7 tập 1 bài 4

b) Theo em đề nghị làm biện pháp nào.

Lời giải:

a) các bạn Hùng áp dụng đặc thù giao hoán nhằm nhóm những số hạng cùng dấu lại rồi thu gọn tiếp nối tính tổng nhị số thập phân trái dấu. Các bạn Liên nhóm cặp các số hạng một cách hợp lý thu gọn rồi tính tổng nhì số hạng trái dấu.

Xem thêm: Đáp Án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Lớp 7, Vẽ Tranh Đề Tài An Toàn Giao Thông Lớp 7

b) Theo em trong trường hòa hợp trên nên làm theo cách của Liên vì nó làm phải chăng và giải mã cho ra các kết quả đẹp hơn, tránh tạo nhầm lẫn hơn

Bài trăng tròn (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1): Tính nhanh:

a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)

b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5)

c) 2,9 + 3,7 + (-4,2) +(-2,9) + 4,2

d) (-6,5) .2,8 + 2,8.(-3,5)

Lời giải:

a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3)

= (6,3 + 2,4) + <(-3,7) + (-0,3)>

= 8,7 + <-(3,7+0,3)>

= 8,7+(-4)

= 4,7

b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5)

= <(-4,9) + (4,9)> + <(5,5) +(-5,5)>

= 0+0

= 0

c) 2,9 + 3,7 + (-4,2) +(-2,9) + 4,2

= <(2,9) + (-2,9)> + <(4,2)+(-4,2)>+3,7

= 0+0+3,7

= 3,7

d) (-6,5) .2,8 + 2,8.(-3,5)

= 2,8 . <(-6,5) + (-3,5)>

= 2,8 .(-10)


= -28

Bài 21 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1):

a) trong số phân số sau mọi phân số nào biểu diễn số hữu tỉ?

*

b) Viết bố phân số cùng màn trình diễn số hữu tỉ

Lời giải:

a) Ta có

*

*


*

Vậy những phân số

*
cùng biểu diễn một số trong những hữu tỉ.

Ta có

*


*

Vậy

*
*
cùng biểu diễn một vài hữu tỉ.

b) tía phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ
là :

*

Bài 22 (trang 16 SGK Toán 7 Tập 1): sắp đến xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự mập dần:

*

Lời giải:

Nhận xét: những số hữu tỉ âm luôn nhỏ dại hơn các số hữu tỉ dương. Do đó ta chỉ cần so sánh những số hữu tỉ âm cùng nhau và các số hữu tỉ dương với nhau.

+ So sánh những số hữu tỉ âm trong dãy:

*

Ta có:

*

Vì 24 > 0, -40 Bài 23 (trang 16 SGK Toán 7 Tập 1): phụ thuộc vào tính hóa học “Nếu x

*

Lời giải:

a) Ta có:

*
Bài 24 (trang 16 SGK Toán 7 Tập 1): Áp dụng đặc thù các phép tính nhằm tính nhanh

a) (-2,5 . 0,38 . 0,4) – (0,125 . 3,15 . (-8))