Hai đơn thức đồng dạng là hai 1-1 thức có thông số khác(0) và tất cả cùng phần biến.Ví dụ:(–2x^2y ; hspace0,2cm3x^2y ;hspace0,2cm 5x^2y) là những đơn thức đồng dạng, ta có thể cộng (hay trừ) những hệ số cùng nhau và không thay đổi phần biến.

 
Bạn đang xem: Toán lớp 7 tập 2 bài 2

*

Tham khảo giải mã các bài tập Ôn tập chương 4 khác • Giải bài 1 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Viết năm đối chọi thức... • Giải bài bác 2 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 núm nào là hai đơn... • Giải bài bác 3 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 phát biểu qui tắc... • Giải bài xích 4 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 lúc nào số(a)... • Giải bài 57 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Viết một biểu thức... • Giải bài 58 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Tính cực hiếm mỗi biểu... • Giải bài xích 59 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Hãy điền đối kháng thức... • Giải bài bác 60 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 có hai vòi vĩnh nước, vòi... • Giải bài xích 61 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Tính tích của các đơn... • Giải bài bác 62 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 mang lại hai đa... • Giải bài bác 63 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 đến đa thức:(M(x) = 5x^3... • Giải bài xích 64 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 Hãy viết các đơn thức... • Giải bài 65 trang 51 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 trong số các số bên...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số và đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học 7 •Chương 3: thống kê - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ nam nữ giữa các yếu tố vào tam giác. Các đường đồng quy trong tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
bài bác trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 7
Ôn tập chương 4
• Giải bài xích 1 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 2 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 3 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 4 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 57 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 58 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 59 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài bác 60 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 61 trang 49 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 62 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 63 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài 64 trang 50 - SGK Toán lớp 7 Tập 2 • Giải bài xích 65 trang 51 - SGK Toán lớp 7 Tập 2


Xem thêm: Uống Bột Sắn Có Tác Dụng Gì ? 7 Tác Dụng Của Bột Sắn Dây Với Sức Khỏe

Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2: Hàm số và đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: thống kê lại Chương 3: quan hệ tình dục giữa những yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác Chương 4: Biểu thức đại số