Bài 2: liên hệ giữa trang bị tự và phép nhân: Giải bài bác 5, 6 trang 39, bài bác 7, 8 trang 40 SGK Toán 8 tập 2  – Chương 4 Toán.

Bạn đang xem: Toán lớp 8 tập 2 bài 5

1. tương tác giữa đồ vật tự cùng phép nhân với số dương

a) Tính chất

Khi nhân cả hai vế của một bất đẳng thức với cùng một vài dương ta được một bất đẳng thức new cùng chiều cùng với bất đẳng thức vẫn cho

b) Tổng quát

Với cha số a, b cùng c mà lại c > 0, ta có:

Nếu a b thì ac > bc; trường hợp a ≥ b thì ac ≥ bc.

2. liên hệ giữa sản phẩm công nghệ tự cùng phép nhân cùng với số âm.

Xem thêm: Sách Giải Bài Tập Toán Lớp 3 Trang 60 Luyện Tập, Vở Bài Tập Toán 3 Tập 1 Trang 60

a) Tính chất

Khi nhân cả nhì vế của một bất đẳng thức cùng với cùng một số âm ta được bất đẳng thức new ngược chiều cùng với bất đẳng thức sẽ cho

b) Tổng quát

Với tía số a, b và c cơ mà c bc; trường hợp a ≤ b thì ac ≥ bc;

Nếu a > b thì ac Quảng cáo


a) (-6).5 2 ≤ 0

Đáp án bài xích 5:

a) (-6).5 0

=> (-6).5  (-6).(-3) > (-5).(-3)

Vậy khẳng định (-6).(-3) Quảng cáo


=> (-2003).(-2005) ≥ (-2005).2004

Vậy khẳng định (-2003).(-2005) ≤ (-2005).2004 là sai.

d) x2 ≥ 0 với -3  -3x2 ≤ 0

Vậy khẳng định -3x2 ≤ 0 là đúng

Bài 6. Cho a 0 => 2a a + a 2a -a > -b

Bài 7 trang 40 Số a là số âm giỏi dương nếu:

a) 12a -5a

a) Ta có: 12 0

b) vì 4 > 3 với 4a 3 cùng với a được bất đẳng thức trái lập thì a -5 để có -3a > -5a thì a yêu cầu là số dương

Bài 8. Cho a HD: a) Ta có: a 2a 0

=> 2a – 3 2b – 3
Chủ đề:

Đang quan tâm

*


*
kiểm tra cuối năm môn Địa lớp 8: vày sao tính chất nhiệt đới của miền bắc bộ và Đông Bắc bắc bộ bị giảm xuống mạnh mẽ?"/>

*


*


*
thi kì 2 môn Toán lớp 8: Cho hình vuông vắn ABCD cạnh a. điện thoại tư vấn I là một điểm nằm trong lòng B và C. Tia AI cùng DC cắt nhau trên K. Kẻ con đường thẳng qua A, vuông góc cùng với AI. Đường trực tiếp này giảm đường thẳng DC trên L. Minh chứng rằng: Tam giác DLA đồng dạng cùng với tam giác ALK"/>