Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Tổng nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ nhất

*

*

\(sin\left(3x-\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}=sin\frac{\pi}{3}\Rightarrow\left<{}\begin{matrix}3x-\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{3}+k2\pi\\3x-\frac{\pi}{4}=\frac{2\pi}{3}+k2\pi\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left<{}\begin{matrix}x=\frac{7\pi}{36}+\frac{k2\pi}{3}\\x=\frac{11\pi}{36}+\frac{k2\pi}{3}\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\) nghiệm dương nhỏ nhất là \(x=\frac{7\pi}{36}\), nghiệm âm lớn nhất là \(-\frac{13\pi}{36}\)

Tổng của chúng là \(-\frac{\pi}{6}\)


*

Bài 1: Tìm số nghiệm thuộc \(\left(-\pi;\pi\right)\) của phương trình \(tan\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)=tan\left(x+\frac{\pi}{3}\right)\)

Bài 2: Nghiệm âm lớn nhất của phương trình \(cos\left(3x-\frac{\pi}{3}\right)=0\)

Bài 3: Tổng nghiêm dương nhỏ nhất và nghiệm âm lớn nhất của phương trình \(sin\left(x-\frac{3\pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}\)


*

Bài 1: Tìm nghiệm âm lớn nhất

-2Sin22x + 3Sin2x=0

Bài 2: Tìm số nghiệm của phương trình

Sin(2x + pi/3) = -căn bậc 2 của 3/ 2 


Tìm nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình\(\cos\pi\left(x^2+2x-\dfrac{1}{2}\right)=\sin\left(\pi x^2\right)\)


Tổng nghiệm âm lớn nhất và nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình : \(sin\left(3x-\frac{3\Pi}{4}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}\) bằng :

A . \(\frac{\Pi}{9}\)

B . \(-\frac{\Pi}{6}\)

C . \(\frac{\Pi}{6}\)

D . \(-\frac{\Pi}{9}\)

Trình bày bài giải chi tiết rồi ms chọn đáp án nha các bạn .
Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 2 Bài 144, : Luyện Tập

Mấy bạnn giải chii tiết raa giúp mik với nhaaCâu 1: nghiệm dương nhỏ nhất của pt tan x=tan (6π/5)A. x=π/5B. x=6π/5C. x=6/5D. x=6πCâu 2: tìm nghiệm thuộc đoạn <0;π> của pt cot 2x=cot(π/2-x)A. 2B. 3C.1D.4Câu 3: tìm tổng các nghiệm thuộc khoảng (-π/2;π/2) của pt 4sin²2x-1=0A.0B. π/6C. π/3D. πCâu 4: tìm tổng các nghiệm của pt cos(x+π/4)=1/2 trong khoảng (-π;π)A. π/2B. -π/2C. -3π/2D. π/4


Trong các khoảng sau, m thuộc khoảng nào để phương trình sin^2 x-(2m+1) sin x.cos x + 2m cos^2 x = 0 có nghiệm thuộc khoảng (π/4 ; π/3)?