Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Bộ Đề thi lớp 8 năm học tập 2021 - 2022Môn ToánMôn Ngữ vănMôn tiếng AnhMôn đồ vật LíMôn Hóa HọcMôn định kỳ SửMôn Địa líMôn GDCDMôn Tin học

Đề thi thân kì 1 Toán lớp 8 Trắc nghiệm + từ bỏ luận năm 2021 (5 đề)

Tuyển lựa chọn Đề thi giữa kì 1 Toán lớp 8 Trắc nghiệm + từ bỏ luận năm 2021 (5 đề) tinh lọc được các Giáo viên nhiều năm tay nghề biên soạn cùng sưu trung bình từ đề thi Toán lớp 8 của những trường THCS. Mong muốn bộ đề thi này sẽ giúp đỡ học sinh ôn tập cùng đạt công dụng cao trong số bài thi thân Học kì 1 môn Toán lớp 8.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán 8 giữa học kì 1

Tải xuống

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề thi thân Học kì 1 - Trắc nghiệm + từ bỏ luận

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 1)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Hãy viết vào tờ giấy thi các chữ dòng in hoa đứng trước câu trả lời em chỉ ra rằng đúng

Câu 1: công dụng của phép tính (x+2y)(y+2x)= ?

A. 2x2 +5xy +2y2 B. 2x3 +2y2

C. X2 +4xy +4y2 D. 2x2 +4xy +2y2

Câu 2: tác dụng của phép chia (2x3 + x2 -2x +1): (x2 +1)

A. 2x+1 B.-2x-1

C. 1-2x D. 2x - 1 

Câu 3: quý giá của biểu thức: x2-4x +4 tại x=-1 là:

A. -1 B. 1 C. -9 D. 9

Câu 4: Biết

*
 . Các số x tìm được là:

A. 0; 4; -4 B. 0; 16; -16

C. 0; 4 D. 4; -4

Câu 5: Hình thang ABCD (AB // CD), M là trung điểm AD, N là trung điểm BC. Biết: 

CD= 8cm; MN=6cm. Độ dài đoạn AB là:

A. 2cm B.4cm C.6cm D. 8cm

Câu 6. Tứ giác ABCD là hình bình hành trường hợp có:

A. ∠A = ∠C B. AB // CD

C. AB = CD; AD = BC D. BC = AD

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (1,5điểm) mang lại biểu thức sau: 

A= (x-1)(x+1) + (x-2)(x2 +2x +4) -x(x2 +x-2)

a) Rút gọn gàng biểu thức A.

b) Tính giá trị của biểu thức A tại

*
.

Câu 2: (1,5 điểm) Phân tích nhiều thức thành

a) x2 – 2xy + x – 2y

b) x3 – y3 + 2x2 + 2xy

c) x5 + x + 1

Câu 3: (3,5 điểm) cho hình chữ nhật MNPQ. Hotline A là chân con đường vuông góc hạ từ p. đến NQ. Gọi B; C; D lần lượt là trung điểm của PA; AQ; MN.

a) chứng tỏ rằng: BC//MN 

b) minh chứng rằng tứ giác CDNB là hình bình hành

c) hotline E là giao điểm của NB cùng PC, call F là chân mặt đường vuông góc hạ tự D mang lại NB. Chứng tỏ rằng tứ giác FDCE là hình chữ nhật

d) Hạ CG vuông góc với MN tại G; BC giảm NP trên H, minh chứng rằng DB giảm GH trên trung điểm từng đường.

Câu 4: (0,5 điểm)

Cho x,y là hai số thực thỏa mãn: x2 + y2 – 4x + 3 = 0

Tìm giá bán trị khủng nhất, nhỏ nhất của M = x2 + y2

Phòng giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề thi giữa Học kì 1 - Trắc nghiệm + trường đoản cú luận

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 2)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Hãy viết vào tờ giấy thi các chữ chiếc in hoa đứng trước câu vấn đáp em cho rằng đúng

Câu 1: hiệu quả rút gọn gàng biểu thức: (3x+2)(3x-2) là:

A) 3x2 +4 B) 3x2-4 C) 9x2 +4 D) 9x2 -4

Câu 2: Đơn thức 12x2y3z phân chia hết cho đối chọi thức như thế nào sau đây?

A) 3x3yz B) 4xy2z2 C)-5xy2 D)3xyz2

Câu 3: xác minh nào sau đây là đúng?

A) Tứ giác bao gồm hai đường chéo cánh bằng nhau là hình chữ nhật.

B) Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật

C) Hình thang bao gồm một góc vuông là hình chữ nhật

D) Hình thang cân gồm hai đường chéo cánh bằng nhau là hình chữ nhật.

Câu 4: Hình nào tiếp sau đây luôn có tâm đối xứng?

A) Hình thang B) Hình thang cân

C) Hình bình hành D) Cả A, B, C

Câu 5: khẳng định nào dưới đây đúng

A) Hình bình hành tất cả một góc vuông là hình thoi.

B) Tứ giác gồm hai cặp cạnh đối song song là hình bình hành.

C) Hình thang bao gồm một góc vuông là hình chữ nhật.

D) Hình thoi bao gồm một góc 60o thì trở nên hình chữ nhật.

Câu 6: Tam giác ABC , tía điểm M, N, p lần lượt là trung điểm các cnahj AB, AC, BC. Tính diện tích s S của tam giác ABC nếu diện tích s tam giác MNP là 4 (đvdt)

A. S = 12 (đvdt) B. S = 15 (đvdt)

C. S = 20 (đvdt) D. S = 16 (đvdt)

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1:(1 điểm) triển khai phép tính:

a) 3x2 (2x2 -5x -4)

b) (x+1)2 +( x-2)(x+3) -4x

Câu 2: (2,0 điểm) Phân tích nhiều thức thành nhân tử

a) 7x2 + 14xy

b) 3(x+4) -x2 -4x

c) x2 -2xy +y2 -z2

d) x2 -2x -15

Câu 3: (3,5 điểm) đến tam giác ABC bao gồm 3 góc nhọn cùng AB 3 + (n + 1)3 + (n + 2)3 ⋮ 9 với đa số n ∈ N*

Phòng giáo dục và Đào chế tạo ra .....

Đề thi thân Học kì 1 - Trắc nghiệm + tự luận

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 3)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Hãy viết vào tờ giấy thi những chữ mẫu in hoa đứng trước câu vấn đáp em cho rằng đúng

Câu 1 : Với giá trị nào của a thì biểu thức 16+ 24x + a viết được dưới dạng bình phương của một tổng ?

A) a = 1 B) a = 9 C) a = 16 D) a = 25

Câu 2 : Phân tích đa thức 4x2 - 9y2 + 4x – 6y thành nhân tử ta được :

A) (2x - 3y)(2x + 3y – 2) B) (2x + 3y)(2x - 3y – 2)

C) (2x - 3y)(2x + 3y + 2) D) (2x + 3y)(2x - 3y + 2)

Câu 3 : Cho hình thang ABCD (AB//CD), các tia phân giác của góc A và B giảm nhau tại điểm E bên trên cạnh CD . Ta có:

A) AB = CD+BC B) AB = DC + AD 

C) DC = AD + BC D) DC = AB –BC

Câu 4: Các xác minh sau đúng tốt sai ?

A) Hai điểm đối xứng với nhau qua điểm O lúc điểm O bí quyết đều 2 đầu đoạn thẳng nối 2 điểm đó.

B) Tứ giác tất cả 2 cạnh đối đều bằng nhau là hình bình hành

C) Đơn thức A thỏa mãn nhu cầu (-4x2y5 ).A =

*
là 
*

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) kiếm tìm x biết

a) x(2x - 3) -2(3-2x) =0 

b) 

*

c) (x2 +2x)2 -2x2 -4x =3

Câu 2: ( 1,5 điểm) Phân tích nhiều thức thành nhân tử

a) x2 -2xy +x -2y

b) x2 -5x +6 

c) x3 -y3 +2x2 +2xy

d) x5 +x + 1

Câu 3: (3,5 điểm) cho tam giác ABC vuông cân nặng tại A, đường cao AH. Gọi M là trung điểm của AB, E đối xứng cùng với H qua M.

a) Tứ giác AHBE là hình gì? vì sao?

b) chứng tỏ AEHC là hình bình hành

c) call O là giao điểm của AH và EC, N là trung điểm của AC. Chứng tỏ M, O, N thẳng hàng.

Câu 4: ( 0,5 điểm) cho x, y, z là những số thực khác 0 vừa lòng x + y + z = 3 với x2 +y2 + z2 =9 . Tính cực hiếm của biểu thức P=

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo thành .....

Đề thi thân Học kì 1 - Trắc nghiệm + từ luận

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian làm bài: 90 phút

(không kể thời gian phát đề)

(Đề số 4)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm)

Câu 1. Đa thức 4x(2y-z) + 7y(z-2y) được đối chiếu thành nhân tử là:

A) (2y - z)(4x - 7y) B)(2y - z)(4x+7y)

C) (2y + z)(4x - 7y) D)(2y+z)(4x+7y)

Câu 2. Tính

*
 ta được:

A) x2 -

*
x -
*
B) x2 -
*
x +
*
 

C) x2 +

*
x +
*
D) x2 +
*
x +
*

Câu 3. Với cái giá trị như thế nào của a thì biểu thức 16x2 -24x + a được viết bên dưới dạng bình phương của một hiệu?

A) a = 1 B) a = 9

C) a = 16 D) a = 25

Câu 4. công dụng của phép nhân (x+1)(x2-x+1) là:

A) x3-1 B) x3 + 1

C) 1-x3 D) 2x3 - 1

Câu 5. Quý hiếm của biểu thức 10x3y3 : (-2xy2) , tại x = 1, y = - 1 là:

A) 5 B) – 5

C) – 10 D) 10

Câu 6. Một tứ giác có không ít nhất là:

A) 4 góc vuông B) 3 góc vuông

C) 2 góc vuông D) 1 góc vuông

Câu 7. Một hình thang cân nặng là hình thang có:

A) hai đáy bằng nhau B) Hai cạnh bên bằng nhau

C) nhị đường chéo cánh bằng nhau D) Hai kề bên song song

Câu 8. Một hình thang bao gồm đáy mập dài 6cm, đáy nhỏ dại dài 4cm. Độ dài con đường trung bình của hình thang kia là:

A) 10 centimet B) 5cm

C) √10 cm D) √5cm

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử:

a) 3x2 -x

b) xy +y2 -x-y

c) x2-y2 +14x + 49

Câu 2: (1,5 điểm) cho biểu thức: A = (2x-1)(4x2 +2x + 1) - 7(x3 +1)

a) Rút gọn A.

b) Tính quý hiếm của A trên

*

Câu 3: (1,5 điểm) tìm x biết:

a) x2 + 3x =0 

b) x(2x-1) + 4x -2 =0

c) (x2 +2x)2 -2x2 -4x =3

Câu 4: (3 điểm) Cho tam giác nhọn ABC. Gọi H là trực trọng điểm của tam giác, M là trung điểm của BC. Bên trên tia HM lấy điểm D làm sao để cho MH = MD.

a) chứng minh rằng tứ giác BHCD là hình bình hành.

b) chứng tỏ rằng những tam giác ABD, ACD vuông.

c) gọi O là trung điểm của AD. Chứng minh rằng OA = OB = OC = OD.

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm giá bán trị lớn số 1 của biểu thức: P(x) = -x2 + 13x +2012

*

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi giữa Học kì 1 - Trắc nghiệm + từ bỏ luận

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 8

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(không kể thời hạn phát đề)

(Đề số 5)

I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm). 

Hãy lựa chọn phương án vấn đáp đúng trong mỗi trường hòa hợp sau:

Câu 1: Tích của solo thức x2 và đa thức 5x3 - x -1 là:

A) 5x6 -x3 - x2 B)-5x5 +x3 +x2

C) 5x5 -x3 -x2 D)5x5 -x-1

Câu 2: Đa thức 3x2-12 được so với thành nhân tử là:

A) 3x(x-2)2 B) 3x(x2+4)

C) 3(x - 2)(x + 2) D) x(3x - 2)(3x + 2)

Câu 3: Cho tứ giác ABCD biết ∠A = 50o; ∠C = 60o; ∠D = 100o khi kia số đo ∠B là

A) 1500 B) 1050

C) 750 D) 300

Câu 4: Đa thức x4 -3x3 +6x2 -7x + m chia hết mang lại đa thức x - 1 khi m bằng

A) 0 B) - 3

C) 3 D) 1

Câu 5: Giá trị bé dại nhất của nhiều thức A= x2 +4x +11là

A) 7 B) - 2

C) - 4 D) 11

Câu 6: mang lại tam giác ABC vuông trên A, O là trung điểm của BC. D là vấn đề đối xứng với A qua O. Đẳng thức nào sai trong các đẳng thức sau?

A)

*
B)
*

C) AB=CD D) AD=BC

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) Rút gọn các biểu thức:

a) (x+2)2 -(x+3)(x-3) +10

b) (x+5)(x2 -5x +25) -x(x-4)2+ 16x

c) (x-2y)3 -(x+2y)(x2 -2xy+ 4y2) + 6x2y

Câu 2: (1,5 điểm) Phân tích nhiều thức thành nhân tử

a) 16x – 8xy + xy2

b) 3(3 – x) + 2x(x – 3)

c) 3x2 + 4x – 4

Câu 3: (3,5 điểm) mang đến hình chữ nhật MNPQ. điện thoại tư vấn A là chân con đường vuông góc hạ từ phường đến NQ. điện thoại tư vấn B; C; D thứu tự là trung điểm của PA; AQ; MN.

Xem thêm: Tác Dụng Quan Trọng Nhất Của Rừng Là, Vai Trò Quan Trọng Nhất Của Rừng Phòng Hộ Là

a) chứng minh rằng: BC//MN 

b) chứng tỏ rằng tứ giác CDNB là hình bình hành

c) điện thoại tư vấn E là giao điểm của NB cùng PC, hotline F là chân mặt đường vuông góc hạ tự D mang đến NB. Minh chứng rằng tứ giác FDCE là hình chữ nhật

d) Hạ CG vuông góc với MN trên G; BC cắt NP trên H, minh chứng rằng DB cắt GH tại trung điểm mỗi đường.