Dung dịch hóa học nào dưới đây không có tác dụng quỳ tím chuyển màu?A Etylamin.B Metylamin.C Anilin.D Trimetylamin.

Bạn đang xem: Trimetylamin có làm đổi màu quỳ tím

Chọn lời giải là: CLời giải chi tiết:+ Anilin (C6H5NH2) tuy nhiên có tính bazơ nhưng nó không làm cho xanh giấy quỳ tím, cũng không có tác dụng hồng phenolphtalein vị lực bazơ của chính nó rất yếu (do ảnh hưởng của nơi bắt đầu phenyl) cùng yếu rộng amoniac.

+ các amin tan nhiều trong nước như metylamin, etylamin, … hoàn toàn có thể làm xanh quỳ tím hoặc hồng phenolphtalein.

Đáp án C


toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1Dung dịch chất nào dưới đây không có tác dụng quỳ tím chuyển màu sắc ? A. Etylamin.Bạn đang xem: Metylamin tất cả làm chuyển màu quỳ tím

B. Anilin .Bạn đang xem : Anilin bao gồm làm chuyển màu quỳ tím ko C. Metylamin. D. Trimetylamin.

*

Chọn lời giải B. Etylamin, metylamin và trimetylamin có tác dụng quỳ gửi sang màu sắc xanh. Anilin không làm quỳ tím đưa màu. Dung dịch hóa học nào sau đây làm quỳ tím đưa thành màu xanh lá cây ?

Đang xem:

A. Glyxin. B. Alanin. C. Anilin. D. Metylamin.

A.Glyxin.

B.Alanin.

C. Anilin.

Xem thêm: Có Buồn Nào Buồn Hơn Khi Em Vừa Thôi Học Là Em Đi Lấy Chồng, Ngô Quốc Linh

D.Metylamin.

Cho phần đông nhận xét sau