Với giải bài 21.5 trang 51 Sách bài tập Hóa học 10 được biên soạn lời giải chi tiết sẽ giúp học sinh biết cách làm bài tập môn Hóa 10. Mời các bạn đón xem:


Giải SBT Hóa 10 Bài 21: Khái quát về nhóm halogen

Bài 21.5 trang 51 Sách bài tập Hóa học 10: Trong các phản ứng hóa học, để chuyển thành anion, nguyên tử của các nguyên tố halogen đã nhận hay nhường bao nhiêu electron

A. nhận thêm 1 electron

B. nhận thêm 2 electron

C. nhường đi 1 electron

D. nhường đi 7 electron

Lời giải

Đáp án A

Do có 7 electron lớp ngoài cùng, chỉ còn thiếu 1 electron là đạt được cấu hình bền như khí hiếm nên nguyên tử của các nguyên tố halogen đã nhận thêm 1 electron.

Bạn đang xem: Trong các phản ứng hóa học để chuyển thành anion

X + 1e→X-


Bài 21.1 trang 50 SBT Hóa 10: Những nguyên tố ở nhóm nào sau đây có cấu hình electron lớp ngoài cùng là...
Bài 21.2 trang 50 SBT Hóa 10: Các nguyên tử halogen đều có...
Bài 21.3 trang 50 SBT Hóa 10: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen...
Bài 21.4 trang 50 SBT Hóa 10: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất chung của các nguyên tử halogen...
Bài 21.6 trang 51 SBT Hóa 10: Xác định các chất trong sơ đồ chuyển hoá sau...
Bài 21.7 trang 51 SBT Hóa 10: Một nguyên tố halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử là...
Bài 21.8 trang 51 SBT Hóa 10: Viết PTHH của các phản ứng xảy ra khi cho clo và iot lần lượt tác dụng với dung...
Bài 21.9 trang 51 SBT Hóa 10: Cho 5 gam brom có lẫn tạp chất là clo vào một dung dịch chứa 1,600 gam KBr...
Bài 21.10 trang 51 SBT Hóa 10: Khi cho 20m3 không khí có chứa khí clo đi qua một ống đựng muối KBr...

Xem thêm: Bài 102 Ôn Tập Về Phân Số - Giải Toán Lớp 4 Vnen Bài 102: Ôn Tập Về Phân Số


Bài 21.11 trang 51 SBT Hóa 10: Có 2 khí không màu, dễ tan trong nước, dung dịch thu được cho tác dụng với...

Tham khảo các loạt bài Hóa học 10 khác:


1 151 lượt xem
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

Giới thiệu
Liên kết
Chính sách
Kết nối
Thi thử online
Thi thử THPT Quốc gia
Đánh giá năng lực
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
Thư viện câu hỏi
Thi thử THPT Quốc gia
Đánh giá năng lực
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1