I. NGUYÊN TỐ HÓA HỌC LÀ GÌ?

1. Định nghĩa

Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử cùng loại, gồm cùng số proton trong hạt nhân.Các nguyên tử thuộc và một nguyên tố hóa học đều phải sở hữu tính chất hóa học như nhau.

Như vậy, số p.


Bạn đang xem: Trong tự nhiên có bao nhiêu nguyên tố hóa học


Xem thêm: Bài Tập Giảm Mỡ Bụng Mông To P 5 Bài Tập Giảm Mỡ Bụng, Đùi, Mông Hiệu Quả

Là số đặc thù của một thành phần hóa học. Những nguyên tử cùng một nguyên tố hóa học đều có tính hóa chất như nhau.

-->