Bản văn khấn Tứ che Công Đồng khá đầy đủ này giành cho các thanh đồng với đồng thầy. Các con nhang, đệ tử đi lễ không liên tiếp không đề xuất khấn bởi vì khấn ấp úng sẽ không còn kết nối được âm dương.

Tham khảo: Bài văn khấn tứ đậy ngắn gọn dành cho con nhang, đệ tử

Với sự thực bụng của mình, hy vọng các điều cầu xin của chúng ta đều được cõi trên lưu lại ân, giáng phúc.

Bạn đang xem: Văn khấn ban công đồng

*

Bài văn khấn tứ phủ công đồng

Con niệm Nam tế bào A Di Đà Phật (3 lần)

– con lạy chín phương Trời, con lạy mười phương Đất, con lạy mười phương chư Phật ,chư Phật mười phương,

– phái nam Mô bạn dạng sư ưng ý Ca Mâu Ni Phật.

– Nam tế bào Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

– Nam mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

– Nam mô Đại Bi Quán nạm Âm ý trung nhân Tát.

Con Lạy Chư Đại bồ Tát, Chư nhân từ Thánh Tăng .Hộ Pháp Chư Thiên, Thiện Thần người yêu Tát.

– con lạy Tam Vị Đức Vua thân phụ Đức Tam Thập Tam Thiên Thiên Chúa Đế thích Đề hoàn Nhân Thánh Đế Ngọc Bệ Hạ

Con Lạy Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết ngọc hoàng Huyền Cung Đại Đế Ngọc Điện Hạ.

Con lạy Đức Phật mẫu Hoàng Thiên

Con Lạy Đức Vua phụ vương Bát Hải Động Đình Thủy Quốc Long Vương.

– nhỏ lạy Tam Tòa Thánh Mẫu:

Con Lạy mẫu mã Đệ tuyệt nhất Thượng Thiên

Con Lạy mẫu mã Đệ Nhị Thượng Ngàn

Con Lạy chủng loại Đệ Tam Thoải Phủ

Con Lạy mẫu Đệ Tứ Khâm Sai

Con Lạy Hội Đồng quan liêu Tứ Trụ Triều Đình

Con Lạy Tam phủ Công Đồng, Tứ đậy Vạn Linh hội Đồng Tiên Thánh Đông A Phủ.

-Con lạy nai lưng Triều Hiển Thánh Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương.

Con lạy nai lưng Triều Khải Thánh vương Phụ, vương vãi Mẫu, vương vãi Phi Phu Nhân,

Trần Triều vương vãi Huynh, vương Đệ.Vương Tử ,Vương Tế, Vương nàng Vương Tôn

Con Lạy văn võ bá quan liêu quân thần trần triều

Con lạy Tam Tòa chúa bói –Hội đồng Chúa bói Chúa trị Chúa Mán Chúa Mường

Con Lạy Chúa Đệ độc nhất Tây Thiên

Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ

Chúa Đệ Tam Lâm Thao

Tiên Chúa Thác Bờ

Con Lạy Ngũ Phương bạn dạng Cảnh Vũ Quận Bạch Hoa -Năm Phương Chúa Bà

-Con lạy Ngũ Vị vương vãi Quan, Tôn quan liêu Đệ tốt nhất Thượng Thiên , Tôn quan tiền Đệ Nhị Giám Sát, Tôn quan Đệ Tam Thoải Phủ, Tôn quan liêu Đệ Tứ Khâm Sai, Tôn quan Đệ Ngũ Tuần Tranh.

Con lạy Tôn quan tiền Điều Thất .

-Con cung thỉnh mời Tứ phủ Chầu Bà:

Chầu Đệ tuyệt nhất Thượng Thiên

Chầu Đệ Nhị Thượng nghìn Đông Cuông

Chầu Đệ Tam Thoải Phủ

Chầu Đệ Tứ Khâm Sai

Chầu Năm Suối Lân

Chầu Lục Cung Nương

Chầu Bảy Tiên La

Chầu chén bát Nàn Đông Nhung Đại tướng tá Quân

Chầu Cửu Sòng Sơn

Chầu Mười Đồng Mỏ

Con lạy Hội Đồng Chầu Bé-Con Lạy Chầu nhỏ xíu Thượng nghìn Quyền Cai Bắc Lệ

-Con cung thỉnh mời Tứ tủ Thánh Hoàng, thập vị quan Hoàng: quan Hoàng Quận, quan Hoàng Đôi Triệu Tường, Quan Hoàng Bơ Thoải Cung, quan tiền Hoàng bốn Thủy Phủ, quan tiền Hoàng Năm, quan tiền Hoàng Sáu , quan lại Hoàng Bảy Bảo Hà, quan liêu Hoàng Tám, quan liêu Hoàng Chín, quan tiền Hoàng Mười.

Con lạy 36 tòa tô Trang , Tám tướng Thập Nhị Tiên Nàng

-Con lạy Tứ bao phủ Thánh Cô

Con xin kính lạy Cô nhất Thượng Thiên- Cô Cả thường Dùm

Con lạy Cô song Thượng Ngàn

Cô bơ Thoải, nhỏ lạy Cô tứ Ỷ La, Cô Năm Suối Lân, Cô Sáu Lục Cung, Cô bảy Tân La, cô Tám Đồi Chè, Cô chín Sòng Sơn, Cô Mười Đổng Mỏ, Hội đồng cô bé, bé Lạy Cô bé bỏng Thượng ngàn, cô nhỏ nhắn Thoải .con lạy cô Bé phiên bản Đền (bản điện), con lạy Tứ phủ Thánh Cậu bên trên Ngàn bên dưới Thoải,

Con lạy Cậu đệ độc nhất Hoàng Thiên , Cậu Hoàng Đôi Thượng Ngàn, Cậu Hoàng tía Thoải, Cậu Hoàng bốn Long Thành , nhỏ Lạy Cậu nhỏ bé Hoàng Thiên , Cậu bé bỏng Thượng Ngàn, Cậu Quận lấp Dầy, Cậu Đồi Ngang Phố mèo .Con lạy cậu bé bản Đền (Bản Điện).

– bé Lạy Hội Đồng quan liêu Ngũ Dinh, Đôi quan tiền Thanh Xà Bạch Xà, sơn Thần phiên bản Thổ Ngũ Hổ Thần Tướng-

– nhỏ cung thỉnh mời chư vị Chúa Chầu những Quan thủ Đền thủ Điện, Chư vị Thành Hoàng bạn dạng Thổ , Chư vị Thần thổ cư đồng ngự dải đất này.

– Đệ tử nhỏ tên là:…………. Tuổi:……….

Ngụ tại:……………………………

Kim niên kim nguyệt mèo nhật lương thời. Hôm nay ngày:… Tháng:… Năm:…

( dâng gì mong gì khấn nấy hoặc theo bài xích bên dưới)

Nhân …………..

Đệ tử con nhất trung khu 1 lòng, tuyệt nhất tòng 1 đạo, nhất trung ương trí thiết, nhất dạ chí thành, đêm tưởng ngày mong, tu thiết hương, hoa, đăng, trà, quả, thực (mang miệng về tâu, với đầu về bái), trên nhỏ tấu thượng thiên, dưới con đệ trình long cung thuỷ tủ cùng đồng gia quyến đăng cung phụng cửa ngõ đình thần tam tứ đậy ……………(tên đền) linh từ.

Mong trên phụ thân độ, dưới mẫu mã thương, đèn trời đuốc biển cả soi đường dẫn lối, phù trì độ trì cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà , vuốt ve bít trở mang lại gia tầm thường chúng nhỏ trong 3 tháng hè, 9 mon đông, tai qua nạn khỏi- Đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối được bình an vô sự, cửa nhà khang ninh, ước danh đắc danh , mong phúc đắc phúc, đắc tài không nên lộc…… Dãi tấm lòng thành cúi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh chứng giám!!!

-Cung thỉnh công đồng Lục Cung Tiên Tổ chiếc họ….. Nguyên quán…..,Tổ Cô Mãnh Tướng,cậu bé nhỏ cô bé bỏng tại gia, chư vị tiên linh trong loại họ theo hầu Phật Thánh cửa ngõ Đình Thần Tam Tứ Phủ, trên tấu tòa xoàn Thượng Thiên , bên dưới tấu Thủy Cung Địa phủ ,cho nhỏ cháu tốt nhất một lòng, tòng một đạo Sở mong tất ứng, sở nguyện tòng tâm…

– Đệ tử nhỏ tên là:…………. Tuổi:……….

Ngụ tại:……………………………

Kim niên kim nguyệt cát nhật lương thời.

Hôm ni ngày:… Tháng:… Năm:…

Đệ tử nhỏ nhất trung tâm 1 lòng, tốt nhất tòng 1 đạo, nhất trung ương trí thiết, tuyệt nhất dạ chí thành, đêm tưởng ngày mong, tu thiết hương, hoa, đăng, trà, quả, thực với miệng về tâu, có đầu về bái, trên con tấu thượng thiên, dưới con đệ trình long cung thuỷ phủ cùng đồng gia quyến đăng bái yết cửa ngõ đình thần tam tứ lấp ……………(tên đền) linh từ.

Mong trên cha độ, dưới mẫu mã thương, đèn trời đuốc biển soi đường truyền lối, phù trì độ trì đến quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà cung như vuốt ve bít trở mang đến gia chung chúng nhỏ trong 3 tháng hè, trong 9 mon đông, đầu năm chí giữa, nửa năm chí cuối được an toàn vô sự, vạn sự như ý, gồm bệnh thì tan, bao gồm nạn thì qua, tai quan lại nạn khỏi …… Dãi tấm lòng thành cúi xin Phật Thánh Chúa Tiên anh linh hội chứng giám!!!

– Cung thỉnh công đồng Lục Cung Tiên Tổ cái họ….. Nguyên quán…..,Tổ Cô Mãnh Tướng,cậu bé nhỏ cô bé xíu tại gia, chư vị vong linh trong mẫu họ vẫn hầu hạ phật thánh, có tác dụng đầy tôi kẻ tớ trên các bản đền phiên bản phủ tấu đối phụng đình cho bé cháu nhất trung ương một lòng độc nhất vô nhị tòng một đạo mong được ước thấy, cầu sao được vậy…

Một số điểm chú ý khi khấn văn Tứ Phủ để có ứng nghiệm được giỏi nhất

– buộc phải quỳ lạy tốt hơn nếu có điều kiện về vị trí, chỉ đứng khi không tồn tại chỗ nhằm ngồi. Công ty thánh ko chấp ví như ta không có chỗ quỳ lạy, cơ mà sẽ chấp ta nếu bao gồm chỗ nhưng không quỳ. Quỳ là sự việc thể hiện sự tôn kính mà.

– khi khấn bắt buộc chắp tay cung kính, dồn toàn thể tâm trí vào câu khấn,. Hoàn toàn có thể mở mắt, nhưng phải đặt hướng mắt vào những tượng thánh. Có thể nhắm mắt nhằm tiện mang đến dồn trung tâm trí vào câu khấn thì trong tâm vẫn phải hướng trực tiếp vào cung thờ.

– không quá nặng nề về câu chữ để sao cho lời khấn được mạch lạc, để hoàn toàn có thể khấn bởi cả loại tâm của mình. Đây là phần đặc trưng nhất trong khi khấn. Tất cả làm được như vậy thì cây cầu tâm linh giữa fan khấn với cõi trung khu linh new được kết nối. Lúc đó lời khấn của mình mới được chứng. Nếu trong những lúc khấn nhưng mà không chổ chính giữa niệm được điều này thì gồm khấn hay mang lại đâu cũng cạnh tranh được hội chứng giám. Tuyệt vời nhất không được mang bạn dạng in sẵn ra mà đọc. Trường hợp ta gọi thì cây cầu âm khí và dương khí không khi nào được kết nối.

– buộc phải dãi bày chi tiết cụ thể các việc mình cần xin thì sẽ càng tốt. Bao gồm như vậy, cõi âm binh mới biết mình vướng dòng gì, mắc ngơi nghỉ đâu, ở đâu ngăn trở bản thân thì cõi âm binh mới tất cả cách giải quyết cho bọn họ được. Không nên khấn chung chung không rõ ràng như: sở hữu một chào bán mười, tài lắm, nhiều lộc, gặp gỡ may gặp mắn…..

– Đi lễ không quá cầu kỳ về thứ lễ vì cõi chết thường: triệu chứng tâm không chứng lễ. Nếu bao gồm lễ thì nên đơn sơ. Chúng ta nên dành giảm phẫn lễ để cung tiến, hay giọt dầu. Việc đó xuất sắc hơn vị góp công của xây cất nhà đền sẽ tiến hành nhà ngài triệu chứng tâm những hơn. Cha mẹ nào chả thương con nghèo. Vì chưng thế, tránh việc đua đòi sắm lễ, nhất là mã mang đến tốn kém mà không hỗ trợ gì cho hưng thịnh thường nhà ngài. Nhà thánh hàng năm nhận hàng vạn mã, rubi thử hỏi gồm dùng làm chi ở cõi đó. Lễ mã chẳng qua là mô tả lòng tôn kính nhưng mà thôi.

– Hãy tự mình khấn thì giỏi hơn vì những thầy chỉ cố gắng mình khấn hộ nên chỉ khấn được chung chung hoặc chỉ là tên vụ việc chứ không thể tả được các khúc mắc vào sụ bài toán như chính bạn dạng thân chúng ta. Bởi vì vậy, khi thầy khấn xong xuôi ta đề xuất tự khấn 1 mình sau, còn nếu không thì có thể khấn thầm tức thì khi các thầy khấn chung. Lưu giữ ý, chỉ khấn nhẩm thầm để tránh ảnh hưởng đến tín đồ xung quanh. Giả dụ ta làm ảnh hưởng đến tín đồ xung quanh thì chính họ không tôn trọng chính mình thì há chi nhà thánh còn ý muốn nghe đưa ra lời trình bày của chính bản thân mình nữa.

– Một điểm để ý thêm là bà con hay gồm cái tật đi với thầy, lúc thầy lễ cho những người khác thì mình không thèm nhằm ý. Tốt nhất là cần lắng trung tâm để nghe và cùng lạy tạ cho tất cả những người ta. Mình không tiếp phúc cho người thì há chi fan tiếp phúc mang đến ta. Mà lại với công ty thánh ai chả là con, bên thánh ko thích đông đảo kẻ chỉ biết cho chính bản thân mà quên đi đồng loại.

Xem thêm: Tin Quảng Ngãi Mới Nhất Về Quảng Ngãi, Tin Tức Mới Nhất Về Quảng Ngãi

– vào đền có rất nhiều cung, nếu chúng ta đến từng cung mà lại khấn đầy đủ, mạch lạc là điều bất khả thi vì chưng ngay chính bọn họ cũng đã mất kiên nhẫn để hướng trọng điểm trí vào lời khấn. Bởi vậy, bọn họ chỉ nên lựa chọn 1 vị trí khấn đầy đủ, rất tốt là tại Ban Công Đồng hay là văn khấn tứ đậy công đồng, ví như không bọn họ vào chủ yếu cung của vị thánh chủ đền, nếu không hề chỗ thì họ ra bên phía ngoài cửa đền khấn vọng vào, còn hơn buộc phải đứng rầm rịt xô đẩy khiến chúng ta không thể nhất trung tâm trong suốt thời gian khấn. Như bạn đã biết lúc khi trung ương trí bị đứt mạch thì sợi dây âm dương tiếp nối của họ với cõi âm sẽ bị gián đoạn. Vớ nhiên, hầu như điều ta khấn sẽ trở nên vô giá bán trị. Sau đó, họ sẽ đến các cung khác vái lạy cùng xin lạy tạ là đủ. Lý do đơn giản và dễ dàng là lúc ta khấn vừa rồi là sẽ khấn những vị đó rồi. Vớ nhiên, nếu thời gian cho phép bạn có thể tóm tắt những điều đề nghị lễ tạ và những điều bắt buộc xin. Buộc phải nhớ chỉ tóm tắt thôi nghe.