*

*

Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều

Bài 14 (trang 22 SGK Vật Lý 10)

Một đoàn tàu đang chạy với tốc độ 40 km/h thì hãm phanh thành chuyển động thẳng chậm dần đều để vào ga. Sau 2 phút thì đoàn tàu dừng lại ở sân ga.

Bạn đang xem: Vật lý 10 bài tập trang 22

a) Tính gia tốc của đoàn tàu.

b) Tính quãng đường mà đoàn tàu đi được trong thời gian hãm phanh.

Xem thêm: Kết Quả Toán Lớp 4 Trang 61, Giải Bài Tập Trang 6 Sgk Toán 4 Bài 1, 2, 3

Lời giải

Ta có: Ban đầu v0= 40 km/h = 100/9 m/s.

Sau đó Δt = 2 phút = 120 s thì tàu dừng lại: v = 0

a) Gia tốc của đoàn tàu là:

*

b) Quãng đường mà tàu đi đi được trong thời gian hãm phanh là:

*

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều