Hướng dẫn giải bài bác 3. Vận động thẳng đổi khác đều sgk đồ gia dụng Lí 10. Nội dung bài bác Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk thứ Lí 10 bao gồm đầy đầy đủ phần lý thuyết, câu hỏi và bài tập, kèm theo công thức, định lí, siêng đề bao gồm trong SGK để giúp các em học sinh học xuất sắc môn đồ lý 10, ôn thi giỏi nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Bạn đang xem: Vật lý 10 câu hỏi và bài tập trang 22

Bạn sẽ xem: câu hỏi và bài xích tập đồ lý 10 trang 22

LÍ THUYẾT

CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

I. Vận tốc tức thời – hoạt động thẳng chuyển đổi đều

1. Tốc độ tức thời:

Vận tốc liền của một đồ tại một điểm đến ta biết tại điểm này vật hoạt động nhanh tuyệt chậm.

(v=dfracDelta sDelta t)

2. Véctơ vận tốc

Véc tơ vận tốc của một trang bị tại một điểm là 1 đại lượng véc tơ có:

– cội tại vật chuyển động

– Phương với chiều là phương với chiều của đưa động

– Độ dài biểu diễn độ mập của tốc độ theo một tỉ trọng xích nào đó.

Véctơ vận tốc được dùng để đặc trưng cho hoạt động về sự nhanh, đủng đỉnh và về phương, chiều.

Lưu ý: Khi những vật vận động trên một mặt đường thẳng theo hai chiều ngược nhau, ta phải lựa chọn một chiều dương trên phố thẳng đó với quy ước như sau:

+ Vật vận động theo chiều dương có v > 0.

+ Vật hoạt động ngược chiều dương gồm v

a) Khái niêm gia tốc.

Gia tốc của chuyển động là đại lượng khẳng định bằng thương số giữa độ vươn lên là thiên gia tốc ∆v với khoảng thời gian vận tốc trở nên thiên ∆t.

Gia tốc của đưa động cho thấy thêm vận tốc thay đổi thiên nhanh hay chậm trễ theo thời gian.

2. Vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều

a) phương pháp tính vận tốc

(v=v_0+at)

Trong đó (a) cùng dấu với (v) và (v_0)

b) Đồ thị tốc độ – thời gian

Đồ thị gia tốc – thời hạn là hình vẽ màn biểu diễn sự thay đổi thiên của tốc độ tức thời theo thời hạn và bao gồm dạng là 1 trong những đoạn thẳng.

3. Bí quyết tính lối đi của vận động thẳng cấp tốc dần đều

(s=v_0t+dfrac12at^2)

Ta thấy đường đi trong chuyển động thẳng nhanh dần đều là 1 trong hàm số bậc nhì của thời gian.

4. Công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc và lối đi của hoạt động thẳng nhanh dần đều

(v^2-v_0^2= 2as)

5. Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng nhanh dần đều

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

(x_0): tọa độ ban đầu

(v_0): tốc độ ban đầu

(a): gia tốc

(x): tọa độ ở thời điểm t

III. Chuyển động chậm dần đều

1. Tốc độ của chuyển động thẳng chậm dần đều

Ta tất cả ( a=dfracv-v_0t)

Nếu lựa chọn chiều dương là đưa động, ta tất cả a âm (nghĩa là a cùng v trái dấu)

Véc tơ vận tốc của vận động thẳng lờ đờ dần gần như ngược chiều cùng với véc tơ vận tốc.

2. Gia tốc của vận động thẳng chững dần đều

a) phương pháp vận tốc

(v=v_0+at)

(Lưu ý: a ngược vệt với v0 và v).

b) Đồ thị vận tốc thời gian

Tương từ bỏ như chuyển động thẳng nhanh dần hồ hết nhưng đồ gia dụng thị đang dốc xuống khi lựa chọn chiều dương là chiều gửi động.

3. Cách làm tính đường đi và phương trình chuyển động của chuyển động thẳng chậm dần đều

(s=v_0t+dfrac12at^2)

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

TỔNG QUÁT:

– đưa động biến đổi đều là hoạt động có vận tốc không đổi

– phương pháp tính vận tốc: (v=v_0+at)

+ chuyển động thẳng nhanh dần đều: (a) cùng dấu cùng với (v_0)

+ chuyển động chậm dần dần đều: (a) ngược vết với (v_0)

– bí quyết tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng BĐĐ:

(s=v_0t+dfrac12at^2)

– Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng BĐĐ:

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

– Công thức tương tác giữa gia tốc, gia tốc và quãng đường đi được:

(v^2-v_0^2=2as)

CÂU HỎI (C)

1. Trả lời thắc mắc C1 trang 16 đồ vật Lý 10

Tại một điểm M trê tuyến phố đi, đồng hồ tốc độ của một mẫu xe lắp thêm chỉ 36 km/h. Tính xem trong khoảng thời hạn 0,01 s xe đi được quãng con đường bao nhiêu?

Trả lời:

Đồng hồ tốc độ của xe đồ vật chỉ độ bự của vận tốc tức thời tại thời khắc M.

Áp dụng: (v = dfracDelta sDelta t)

( Rightarrow Delta s = v.Delta t = 10.0,01 = 0,1,,left( m ight),,left( 36,,km/h = 10,,m/s ight))

2. Trả lời câu hỏi C2 trang 17 thiết bị Lý 10

Hãy đối chiếu độ lớn gia tốc tức thời của xe mua và xe nhỏ ở Hình 3.1. Mỗi đoạn bên trên vector gia tốc tương ứng cùng với 10 km/h. Giả dụ xe nhỏ đang đi theo hướng Nam – Bắc thì xe thiết lập đang đi theo hướng nào?

Trả lời:

Độ lớn tốc độ tức thời của từng xe là:

– xe pháo tải: 30 km/h

– Xe bé là 40 km/h

⇒ Độ lớn gia tốc tức thời của xe pháo con lớn hơn xe tải.

Nếu xe bé đang đi theo phía Nam – Bắc thì xe mua đang đi theo hướng Tây – Đông.

3. Trả lời câu hỏi C3 trang 19 vật Lý 10

Hãy viết cách làm tính vận tốc ứng với vật dụng thị ngơi nghỉ Hình 3.5


*

Trả lời:

Từ thiết bị thị ta thấy: (v_0 = 3,,m/s)

(a = dfracv – v_0t = dfrac8 – 310 = 0,5,,m/s^2)

Vậy phương trình gia tốc là:

(v = 3 + 0,5t,,left( m/s ight))

4. Trả lời câu hỏi C4 trang 19 thứ Lý 10

Hình 3.6 là vật thị vận tốc – thời gian của một thang sản phẩm công nghệ trong 4s đầu kể từ khi xuất phát. Hãy khẳng định gia tốc của thang thứ trong giây đầu tiên.


*

Trả lời:

Từ đồ thị hình 3.6 ta có:

– Tại thời điểm (t=0) thì (v_0=0m/s)

– Tại thời gian (t=1s) thì (v=0,6m/s)

Ta suy ra, gia tốc của thang vật dụng trong giây thứ nhất là:

(a=dfracv-v_0t-t_0=dfrac0,6-01-0=0,6m/s^2)

5. Trả lời câu hỏi C5 trang 19 thứ Lý 10

Hãy tính quãng đường nhưng mà thang máy đi được trong giây máy nhất, kể từ lúc xuất phát ở câu C4.

Trả lời:

Ta có, vận tốc của thang trang bị trong giây trước tiên là (0,6m/s^2) (đã tính làm việc câu C4)

⇒ Quãng đường cơ mà thang lắp thêm đi được vào giây sản phẩm nhất, kể từ thời điểm xuất phân phát là:

(s = v_0t + dfracat^22 = 0 + dfrac0,6.1^22 = 0,3,,left( m ight))

6. Trả lời thắc mắc C6 trang đôi mươi Vật Lý 10

Cho một hòn bi xe đạp lăn xuống một máng nghiêng nhẵn, đặt dốc vừa bắt buộc (xem hình 3.1 sinh hoạt đầu bài học này). Hãy tạo một phương án nghiên cứu xem chuyển động của hòn bi tất cả phải là hoạt động thẳng cấp tốc dần phần đông hay không? chú ý rằng chỉ gồm thước để đo độ dài và đồng hồ thời trang để đo thời gian.

Trả lời:

Từ phương trình vận động của hoạt động thẳng nhanh dần đều:

(x = x_0 + v_0t + dfracat^22)

Nếu lựa chọn gốc tọa độ trên điểm thả bi với thả bi nhẹ, không tốc độ đầu thì: xo = 0 và vo = 0.

Khi đó:

(x = dfracat^22) tức x tỉ lệ thuận với (t^2) (vì a ko đổi)

Vậy, ta gồm cách triển khai thí nghiệm như sau:

– chọn gốc tọa độ tại điểm thả lăn bi và thả bi không có vận tốc đầu .

– cần sử dụng thước đo với ấn định những quãng đường nhưng bi vẫn lăn không còn (t).

– Dùng đồng hồ đeo tay đo thời gian bi lăn hết quãng con đường đo. (S = x).

– Xét coi S tất cả tỉ lệ thuận với t2 tốt không, nếu gồm thì bi đã vận động thẳng nhanh dần đều.

7. Trả lời câu hỏi C7 trang 21 vật Lý 10

Trở lại ví dụ sinh hoạt mục III.2a. Tính quãng đường mà xe đạp đi được từ lúc ban đầu hãm phanh mang lại lúc giới hạn hẳn

Ví dụ mục III.2a: Một xe đạp đang đi thẳng với vận tốc 3 m/s đột nhiên hãm phanh và đi chững dần đều. Từng giây gia tốc giảm 0,1 m/s. Tính quãng con đường mà xe đạp điện đi được từ lúc ban đầu hãm phanh cho lúc dừng hẳn

Trả lời:

Ta có, thời hạn từ cơ hội vật ban đầu hãm phanh đến khi dừng hẳn là:

(t = dfracv – v_0a = dfrac0 – 3 – 0,1 = 30,,left( s ight))

Quãng đường đi được trong thời gian trên là:

(eginarraylS = v_0t + dfracat^22 = 3.30 + dfrac – 0,1.30^22\ o S = 90 – 45 = 45,,left( m ight)endarray)

8. Trả lời câu hỏi C8 trang 21 đồ vật Lý 10

Dùng bí quyết (3.4) nhằm kiểm tra tác dụng thu được của câu C7.

Trả lời:

Ta có:

(eginarraylv^2 – v_0^2 = 2a.S\ Rightarrow S = dfracv^2 – v_0^22a = dfrac0 – 3^22left( – 0,1 ight) = dfrac – 9 – 0,2 = 45,,left( m ight)endarray)

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Dưới đó là phần lý giải Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk đồ vật Lí 10 vừa đủ và ngắn gọn nhất. Nội dung cụ thể bài giải (câu trả lời) các thắc mắc và bài tập chúng ta xem sau đây:

1. Giải bài bác 1 trang 22 đồ gia dụng Lý 10

Viết cách làm tính tốc độ tức thời của một vật hoạt động tại một điểm trên quỹ đạo. Cho biết yêu ước về độ lớn của các đại lượng trong bí quyết đó.

Trả lời:

Công thức tính tốc độ tức thời: (v =dfracΔsΔt)

Yêu ước về độ lớn của các đại lượng trong cách làm ta nên xem trong khoảng thời gian rất ngắn Δt xe pháo dời được một đoạn đường Δs khôn xiết ngắn bởi bao nhiêu.

2. Giải bài xích 2 trang 22 vật Lý 10

Véctơ gia tốc tức thời tại một điểm của một vận động thẳng được xác minh như thay nào?

Trả lời:

Véc tơ tốc độ tức thời tại một điểm của một hoạt động thẳng có độ lớn nhất định, tất cả phương với chiều xác định, có:

– Gốc đặt ở vật gửi động.

– Phương và chiều là phương cùng chiều của chuyển động.

– Độ dài màn biểu diễn độ to của tốc độ theo một tỉ xích như thế nào đó.

Khi các vật vận động trên một mặt đường thẳng theo hai phía ngược nhau, ta phải chọn một chiều dương trên đường thẳng trên với quy mong như sau:

– Vật chuyển động theo chiều dương gồm v > 0.

– Vật chuyển động ngược chiều dương tất cả v

3. Giải bài bác 3 trang 22 vật Lý 10

Chuyển rượu cồn thẳng cấp tốc dần đều, chậm rì rì dần đa số là gì?

Trả lời:

– chuyển động thẳng nhanh dần số đông là chuyển động thẳng có độ mập của tốc độ tức thời tăng dần đều theo thời gian.

4. Giải bài xích 4 trang 22 đồ gia dụng Lý 10

Viết phương pháp tính tốc độ của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều. Nói rõ dấu của những đại lượng tham gia vào phương pháp đó.

Trả lời:

Công thức tính tốc độ của hoạt động thẳng nhanh, chậm dần đều:

(v=v_0+at)

Trong đó:

– vận động thẳng nhanh dần đều: (a) thuộc dấu cùng với (v_0)

– hoạt động thẳng chậm dần đều: (a) ngược dấu với (v_0)

5. Giải bài 5 trang 22 thứ Lý 10

Gia tốc của chuyển động thẳng nhanh, lờ lững dần đều phải có dặc điểm gì? vận tốc được đo bằng đơn vị nào? Chiều của véctơ tốc độ của các hoạt động này có đặc điểm gì?

Trả lời:

– gia tốc của gửi động cho thấy vận tốc trở thành thiên cấp tốc hay chậm rãi theo thời gian

– Đơn vị của vận tốc là m/s2

– Chiều của véctơ gia tốc:

+ Véctơ tốc độ của hoạt động thẳng nhanh dần đều phải sở hữu phương cùng chiều trùng với phương với chiều của véc tơ vận tốc.

+ Véctơ gia tốc của chuyển động thẳng lừ đừ dần phần đông ngược chiều cùng với véc tơ vận tốc.

6. Giải bài bác 6 trang 22 thứ Lý 10

Viết phương pháp tính quãng lối đi được của hoạt động nhanh, chậm lại đều. Nói rõ dấu của những đại lượng thâm nhập vào bí quyết đó. Quãng lối đi được trong các vận động này dựa vào vào thời gian theo hàm số dạng gì?

Trả lời:

Công thức tính quãng đường đi được của hoạt động thẳng nhanh, chững dần đều:

(s=v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

– chuyển động thẳng cấp tốc dần đều: (a) thuộc dấu cùng với (v_0)

– vận động thẳng chậm dần đều: (a) ngược dấu với (v_0)

– Quãng đường đi được vào các vận động này phụ thuộc vào vào thời hạn theo hàm số bậc hai.

7. Giải bài bác 7 trang 22 trang bị Lý 10

Viết phương trình chuyển động của chuyển động thẳng nhanh, chững lại đều?

Trả lời:

Phương trình hoạt động của chuyển động thẳng nhanh, chững lại đều:

(x=x_0+v_0t+dfrac12at^2)

Trong đó:

– chuyển động thẳng cấp tốc dần đều: a cùng dấu cùng với (v_0)

– chuyển động thẳng chậm lại đều: a ngược vệt với (v_0)

8. Giải bài bác 8 trang 22 đồ Lý 10

Thiết lập phương pháp tính gia tốc của hoạt động thẳng biến hóa đều theo gia tốc quãng lối đi được?

Trả lời:

Ta có:

– cách làm tính vận tốc của gửi động đổi khác đều: (v=v_0+at) (1)

– phương pháp tính quãng con đường trong chuyển động thay đổi đều: (s=v_0t+dfrac12at^2) (2)

Từ (1) ta có: (t=dfracv-v_0a) chũm vào (2) ta được:

(s=v_0.dfracv-v_0a +dfrac12a(dfracv-v_0a)^2)

(=dfracv.v_0-v_0^2a+dfrac12dfracv^2-2vv_0+v_0^2a)

(=dfracv^2-v_0^22a)

Ta suy ra: (a=dfracv^2-v_0^22s)

Công thức tính tốc độ của chuyển động thẳng chuyển đổi đều theo gia tốc quãng đường đi được:

(a=dfracv^2-v_0^22s)

?

1. Giải bài 9 trang 22 thiết bị Lý 10

Câu làm sao đúng?

A. Gia tốc của hoạt động thẳng nhanh dần đều bao giờ cũng lớn hơn gia tốc của chuyển động thẳng chững lại đều.

B. Vận động thẳng nhanh dần đều phải sở hữu gia tốc khủng thì có gia tốc lớn.

C. Chuyển động thẳng chuyển đổi đều có tốc độ tăng, giảm theo thời gian.

D. Gia tốc trong hoạt động thẳng cấp tốc dần đều phải có phương, chiều cùng độ mập không đổi.

Bài giải:

D – đúng vì: khi vật chuyển động nhanh dần dần đều, véctơ tốc độ có nơi bắt đầu ở vật gửi động, tất cả phương với chiều trùng với phương với chiều của véctơ vận tốc. Và tốc độ của hoạt động thẳng cấp tốc dần phần nhiều là đại lượng ko đổi.

⇒ Đáp án D.

2. Giải bài 10 trang 22 thứ Lý 10

Trong bí quyết tính vận tốc của hoạt động thẳng cấp tốc dần số đông v = v0 + at thì

A. V luôn luôn dương.

B. A luôn luôn dương.

C. A luôn luôn cùng dấu với v.

D. A luôn luôn luôn ngược vệt với v.

Chọn lời giải đúng.

Bài giải:

Trong công thức tính vận tốc của vận động thẳng cấp tốc dần đầy đủ v = v0 + at thì a luôn luôn thuộc dấu với v.

⇒ Đáp án C.

3. Giải bài xích 11 trang 22 đồ Lý 10

Công thức như thế nào dưới đấy là công thức contact giữa vận tốc, tốc độ và quãng lối đi được của vận động nhanh dần dần đều?

A. (v + v_0 = sqrt 2as )

B. V2 + v02 = 2as

C. (v – v_0 = sqrt 2as )

D. V2 – v02 = 2as

Bài giải:

Công thức liên hệ: v2 – v02 = 2as

⇒ Đáp án D.

4. Giải bài bác 12 trang 22 đồ vật Lý 10

Một đoàn tàu tránh ga hoạt động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút tàu đạt vận tốc 40 km/h.

a) Tính vận tốc của đoàn tàu.

b) Tính quãng đường mà tàu đi được trong 1 phút đó.

c) Nếu liên tục tăng tốc do vậy thì sau bao lâu nữa tàu đạt tốc độ 60 km/h.

Bài giải:

Chọn gốc tọa độ, gốc thời hạn là cơ hội tàu bắt đầu rời ga, chiều dương là chiều chuyển động.

a) Ta có:

(v = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = 100 over 9m/s); (v_0 = 0;t = 60s)

Công thức tính vận tốc: (v=v_0+at)

Ta suy ra, gia tốc của đoàn tàu:

(a = displaystylev – v_0 over t = displaystyle100 over 9 – 0 over 60 = 0,185left( m/s^2 ight))

b) Quãng đường tàu đi được trong 1 phút đó:

(s = displaystylev_0t + at^2 over 2 = 0.1-0,185.60^2 over 2 = 333m)

(Chú ý: Đổi phút ra giây 1 phút = 60 giây)

c) Ta có:

(v’ = 60km/h = displaystyle60.1000 over 3600 = 50 over 3left( m/s ight))

Nếu tiếp tục tăng tốc như vậy thì khoảng thời gian tàu đạt tốc độ (60 km/h) là:

(t = displaystylev’ – v over a = displaystyle50 over 3 – 100 over 9 over 0,185 = 30s)

5. Giải bài xích 13 trang 22 vật dụng Lý 10

Một ô tô đang làm việc thẳng hồ hết với tốc độ 40 km/h đột tăng ga hoạt động nhanh dần đều. Tính tốc độ của xe cộ biết rằng sau thời điểm chạy được quãng con đường 1km thì xe hơi đạt tốc độ 60 km/h.

Bài giải:

Chọn nơi bắt đầu tọa độ với gốc thời gian lúc ô tô bước đầu tăng ga, chiều dương là chiều chuyển động.

Đổi solo vị, ta được:

(eqalign& v_0 = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = 100 over 9m/s cr& v = 60km/h = 60.1000 over 3600 = 50 over 3m/s cr )

(s = 1 km = 1000 m)

Áp dụng bí quyết liên hệ, ta có:

(v^2 – v_0^2 = 2as )

(Rightarrow a = displaystylev^2 – v_0^2 over 2s = left(displaystyle 50 over 3 ight)^2 – left( displaystyle100 over 9 ight)^2 over 2.1000\ = 0,077left( m/s^2 ight))

14. Giải bài xích 14 trang 22 đồ vật Lý 10

Một đoàn tàu đang làm việc với vận tốc 40 km/h thì hãm phanh, hoạt động thẳng lừ đừ dần hầu như để vào ga. Sau nhì phút thì tàu dừng lại ở sảnh ga.

a) Tính vận tốc của đoàn tàu

b) Tính quãng đường mà lại tàu đi được trong thời gian hãm.

Bài giải:

Chọn cội tọa độ, gốc thời hạn lúc tàu bắt đầu hãm phanh, chiều dương là chiều chuyển động của đoàn tàu.

Đổi 1-1 vị: (v_0 = 40km/h = displaystyle40.1000 over 3600 = displaystyle100 over 9m/s;)

Vận tốc lúc sau: (v = 0) (Vì sau 2 phút tàu tạm dừng nên vận tốc lúc sau của tàu bằng 0)

Thời gian từ thời gian hãm phanh cho đến lúc dừng lại: (t=2 ext phút=120;s)

a) gia tốc của đoàn tàu:

(a = displaystylev – v_0 over t = 0 – displaystyle100 over 9 over 120 \= – 0,0925left( m/s^2 ight))

b) Quãng mặt đường tàu đi được trong thời gian hãm:

(s = displaystylev_0t + at^2 over 2 )

(= displaystyle100 over 9.120 + left( – 0,0925 ight).120^2 over 2 \= 667,3m)

6. Giải bài bác 15 trang 22 thứ Lý 10

Một xe cộ máy đã đi với tốc độ 36 km/h bỗng người lái xe thấy có một chiếc hố trước mặt, cách cái xe 20 m. Fan ấy phanh gấp và xe đến tiếp giáp miệng hố thì giới hạn lại.

a) Tính tốc độ của xe.

Xem thêm: Soạn Văn 11 Bài 1 Tập 1 1 Tất Cả Các Bài, Ngữ Văn 11, Tổng Hợp Văn Mẫu Hay Nhất

Bài giải:

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của xe.

Ta có:

– Vận tốc thuở đầu của xe: (v_o=36 km/h=10m/s)

– gia tốc lúc sau của xe: (v = 0)

– Quãng đường nhưng mà xe đi được từ lúc phanh cho đến lúc dừng lại: (s = 20m)

a) Áp dụng công thức: (v^2 – v_0^2 = 2as )

(Rightarrow a = displaystylev^2 – v_0^2 over 2s = 0^2 – 10^2 over 2.20 = – 2,5left( m/s^2 ight))

(Ở đây ta không vận dụng trực tiếp công thức tính vận tốc vì chưa biết thời gian từ lúc hãm mang đến lúc xe tạm dừng hẳn)

b) Áp dụng công thức:

(v = v_0 + at Rightarrow t = displaystyle m v – v_0 over a = 0 – 10 over – 2,5 = 4s)

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đó là phần khuyên bảo Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 trang 22 sgk vật dụng Lí 10 đầy đủ, gọn nhẹ và dễ nắm bắt nhất. Chúc chúng ta làm bài xích môn vật dụng lý 10 giỏi nhất!