giới thiệu Nhân sự vận động khoa học tập thông tin cho ứng viên Xuất bản cung ứng
*

Sách: "Để ko phạm không đúng lầm"

Giá bán: 259.000 VND


Bộ giáo dục và Đào tạo

Hội Toán học Việt Nam

Hội Toán học thành phố Hồ Chí Minh

Viện Toán học, Viện Hàn lâm KHCNVN

Viện phân tích dữ liệu lớn

Hội Toán học tập Mỹvàcác hội nghị Quốc tế.

Bạn đang xem: Viện toán

Thư viện hijadobravoda.com

Mathscinet

Arxiv

Mathseminars.org


19/04 14:00 - 15:30 Regularity of symbolic powers of square-free monomial ideals

C101, hijadobravoda.com

20/04 14:30 - 16:00 2-category

C101, hijadobravoda.com

21/04 14:00 - 16:00 On a construction of supercuspidal representations of semisimple groups over local fields

C102, hijadobravoda.com

16:30 - 18:00 Berkovich spaces and a comparison theorem for nearby cycles

C101, hijadobravoda.com

22/04 09:00 - 11:00 Exponential decay of intersection volume and applications

Online

24/04 08:30 - 17:00 họp báo hội nghị Hình học tập Đại số với Lí thuyết kì quái

Tuần Châu, Quảng Ninh


Tin tức nổi bật
*
Ngày hội Toán học tập mở Huế 2022
*
KHÓA BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN trung học phổ thông MÔN TOÁN TẠI TỈNH NGHỆ AN
*
NGÀY HỘI TOÁN HỌC MỞ QUY NHƠN 2022
chuyên mục được đon đả
*

hội thảo hàng năm
*

Nhóm phân tích
*

bồi dưỡng giáo viên và học sinh
*

bài giảng đại chúng
tủ sách hijadobravoda.com
bạn dạng tin và report

.


Chương trình quốc gia

Website chương trình
hijadobravoda.com SUMMER SCHOOL “THE MATHEMATICS OF INTERACTING BOSE GASES”
hijadobravoda.com - ICTP Summer School Summer School in Group Theory and Representation Theory
IACR-hijadobravoda.com Summer School on Cryptography
Cập nhật các quy định, giấy tờ thủ tục xuất nhập cảnh trong dịch Covid-19
Forum "Math-for-Industry" 2021: Mathematics for Digital Economy
Thành lập mạng lưới Vận trù học nước ta (Vietnam Operation Research Network).

Xem thêm: Danh Sách Các Trường Công An Tuyển Nữ Khối C Ác Ngành Công An Tuyển Nữ 2022


Tin vắn
Hợp tác

Hợp tác phân tích và phát triển Toán học của Viện


Đăng ký

Hồ sơ nghiên cứu tại hijadobravoda.com.


hijadobravoda.com


Bản quyền © 2015 thuộc về Viện Nghiên cứu thời thượng về Toán. Designed by Comsoft


ra mắt Nhân sự hoạt động khoa học tập thông tin cho ứng viên Xuất bản cung ứng