Giải bài 4 trang 13 vở bài xích tập Địa lí 8, phụ thuộc vào bảng số liệu sau, hãy vẽ đường trình diễn và thừa nhận xét sự tăng thêm dân số của châu Á giai đoạn 1800 – 2015.

Bạn đang xem: Vở bài tập địa lý lớp 4 trang 13


Đề bài

Dựa vào bảng số liệu sau, hãy vẽ đường màn biểu diễn và dìm xét sự gia tăng dân số của châu Á tiến trình 1800 – 2015.

*

a) Vẽ con đường biểu diễn.

b) nhấn xét

- nhìn chung, tốc độ ngày càng tăng (nhanh tốt chậm): …………………………….

- từ bỏ 1800 mang đến 1900 (100 năm), tăng: …………….. Triệu người.

- từ bỏ 1900 mang lại 2002 (khoảng 100 năm) tăng: …………………… triệu người.

- từ bỏ 1990 đến 2002, dân số tăng (nhanh xuất xắc chậm): …………………………..


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Lời giải chi tiết

 a) Vẽ đường biểu diễn:

ĐƯỜNG BIỂU DIỄN DÂN SỐ CỦA CHÂU Á GIAI ĐOẠN 1080 – 2015

*

b) nhấn xét

- quan sát chung, tốc độ ngày càng tăng (nhanh tuyệt chậm): nhanh.

- từ bỏ 1800 đến 1900 (100 năm), tăng: 220 triệu người.

- tự 1900 mang đến 2002 (khoảng 100 năm) tăng: 2886 triệu người.

Xem thêm: Mysql_Fetch_Assoc Là Gì, Mysql_Fetch_Array Là Gì, Mysql_Fetch_Array Là Gì

- tự 1990 đến 2002, dân số tăng (nhanh giỏi chậm): lừ đừ dần.


Mẹo tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + hijadobravoda.com"Ví dụ: "Giải bài xích 4 trang 13 vở bài bác tập Địa lí 8 hijadobravoda.com"