*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

Vở bài tập Lịch sử lớp 8 Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới | Giải VBT Lịch sử lớp 8


503

hijadobravoda.com giới thiệu Giải vở bài tập Lịch sử lớp 8 Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới trang 15, 16, 17, 18, 19 chi tiết giúp học sinh xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong VBT Lịch sử 8. Mời các bạn đón xem:

Vở bài tập Lịch sử lớp 8 Bài 3: Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới


Bài tập 1 trang 15 Vở bài tập Lịch sử 8: Hãy điền các phát minh, cải tiến kĩ thuật vào phần để trống dưới đây tương ứng với mốc thời gian cho sẵn.

Bạn đang xem: Vở bài tập lịch sử lớp 8 bài 3


Niên đại

Phát minh, cải tiến kỹ thuật

1764

1769

1784

1785

Đầu thế kỉ XX

1825

1830

1850

1760 - 1840

Trả lời:

Niên đại

Phát minh, cải tiến kỹ thuật

1764

Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni.

1769

Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước

1784

Giêm-Oát phát minh ra máy hơi nước.

1785

Ét-mơn Các-rai chế tạo ra máy dệt đầu tiên ở Anh.

Đầu thế kỉ XX

Tàu thủy chạy bằng máy hơi nước; xe lửa và đường sắt bắt đầu phục vụ đời sống xã hội.

1825

Khánh thành đoạn đường sắt đầu tiên của nước Anh.

1830

Cả nước Anh có 108 km đường sắt.

1850

Nước Anh có 10.000 km đường sắt.

1760 - 1840

Diễn ra quá trình chuyển biếntừ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc.


Bài tập 2 trang 16 Vở bài tập Lịch sử 8: Đánh dấu x vào ô trống trước nội dung em cho là đúng:

☐ Máy móc được phát minh và sử dụng đầu tiên ở Anh.

☐ Năm 1765, Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi, làm tăng năng suất lên gấp 8 lần.

☐ Máy dệt đầu tiên ở Anh được chế tạo bởi Ét-mơn Các-rai.

☐ Năm 1784, máy hơi nước ra đời.

☐ Máy dệt chạy bằng sức nước gặp khó khăn vì phải ngừng hoạt động vào mùa đông.

☐ Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước.

☐ Đầu thế kỉ XIX, máy hơi nước đã được sử dụng trong ngành giao thông vận tải.

☐ Cách mạng công nghiệp ở Anh là quá trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc.

☐ Cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở Pháp.

☐ Cách mạng công nghiệp nổ ra ở Anh, sau đó lan rộng ra nhiều nước tư bản khác.

☐ Ngành dệt là ngành sản xuất chủ yếu ở Anh, nên máy móc được phát minh và cải tiến sớm.

☐ Máy móc được sử dụng ở nhiều ngành khác nhau, nhất là giao thông vận tải.

Trả lời:

☒ Máy móc được phát minh và sử dụng đầu tiên ở Anh.

☒ Máy dệt đầu tiên ở Anh được chế tạo bởi Ét-mơn Các-rai.

☒ Năm 1784, máy hơi nước ra đời.

☒ Máy dệt chạy bằng sức nước gặp khó khăn vì phải ngừng hoạt động vào mùa đông.

☒ Giêm Oát phát minh ra máy hơi nước.

☒ Đầu thế kỉ XIX, máy hơi nước đã được sử dụng trong ngành giao thông vận tải.

☒ Cách mạng công nghiệp ở Anh là quá trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc.

☒ Cách mạng công nghiệp nổ ra ở Anh, sau đó lan rộng ra nhiều nước tư bản khác.

☒ Ngành dệt là ngành sản xuất chủ yếu ở Anh, nên máy móc được phát minh và cải tiến sớm.


Bài tập 3 trang 17 Vở bài tập Lịch sử 8: Em hãy nối ô bên trái với bên phải sao cho phù hợp.
*

Trả lời:

*


- Về Hình 12:

- Về Hình 13:

- Về Hình 15:

Trả lời:

- Về Hình 12:Những người thợ kéo sợi sản xuất thủ công với máy móc thô sơ, một người kéo sợi chỉ có 1 cọc sợi. Sử dụng sức lao động của con người là chủ yếu. => năng suất thấp.

- Về Hình 13:Sử dụng máy kéo sợi Gien-ni chỉ cần một người với 16 cọc sợi. Tăng năng suất lên gấp nhiều lần.

- Về Hình 15:Hình ảnh xe lửa Xti-phen-xơn cho thấy đường sắt và xe lửa đã được sử dụng vào việc vận chuyển hàng hóa và con người. Đời sống xã hội được cải thiện nhanh chóng.


a) Cách mạng công nghiệp ở Pháp được bắt đầu từ năm …

b) Giữa thế kỉ XIX, Pháp có … máy hơi nước, đến năm 1870 là …

c) Sản lượng gang, sắt của Pháp tăng …

d) Nước Pháp hoàn thành cuộc cách mạng công nghiệp và đứng … sau nước Anh.

đ) Nước Đức tuy chưa thống nhất nhưng … diễn ra vào những năm 40 của thế kỉ XIX.

e) Số máy hơi nước của Đức tăng …

f) Nhờ tiếp thu …, công nghiệp hóa chất và công nghiệp luyện kim ở Đức tăng nhanh.

g) Cuộc cách mạng công nghiệp ở Đức cũng xâm nhập vào …

Trả lời:

a) Cách mạng công nghiệp ở Pháp được bắt đầu từ năm1830.

b) Giữa thế kỉ XIX, Pháp cótrên 5000máy hơi nước, đến năm 1870 làkhoảng 27 000 chiếc.

c) Sản lượng gang, sắt của Pháp tăng3 lần.

d) Nước Pháp hoàn thành cuộc cách mạng công nghiệp vàđứng thứ hai thế giớisau nước Anh.

đ) Nước Đức tuy chưa thống nhất nhưngcách mạng công nghiệp vẫndiễn ra vào những năm 40 của thế kỉ XIX.

e) Số máy hơi nước của Đức tăng6 lần.

f) Nhờ tiếp thunhững thành tựu khoa học - kĩ thuật mới, công nghiệp hóa chất và công nghiệp luyện kim ở Đức tăng nhanh.

g) Cuộc cách mạng công nghiệp ở Đức cũng xâm nhập vàonông nghiệp.


“Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản. Nhờ phát minh máy móc, nhiều khu công nghiệp lớn ra đời, nhiều thành phố mọc lên, thu hút dòng người từ thành thị về nông thôn kiếm ăn. Về mặt xã hội, hệ quả quan trọng nhất của cuộc cách mạng công nghiệp là hình thành ba giai cấp cơ bản - giai cấp tư sản, giai cấp vô sản và giai cấp phong kiến”.

Nhận định trên của bạn có những chỗ chưa thỏa đáng. Em hãy gạch chân những từ sai và giải thích lý do tại sao.

Xem thêm: Top 10 Giải Bài Tập 3 Trang 132 Toán 11 Trang 132 Hay Và Mới Nhất

- Giải thích:…

Trả lời:

“Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản. Nhờ phát minh máy móc, nhiều khu công nghiệp lớn ra đời, nhiều thành phố mọc lên,thu hút dòng người từ thành thị về nông thôn kiếm ăn. Về mặt xã hội, hệ quả quan trọng nhất của cuộc cách mạng công nghiệp làhình thành ba giai cấp cơ bản - giai cấp tư sản, giai cấp vô sản và giai cấp phong kiến”

- Giải thích:Hệ quả của cuộc cách mạng công nghiệp là:

+ Hệ quả kinh tế: làm làm thay đổi bộ mặt của các nước tư bản: nhờ phát minh máy móc, nhiều khu công nghiệp lớn ra đời, nhiều thành phố mọc lên, thu hút dòng người từ nông thôn đến tìm việc làm.