Câu 1, 2 trang 29, 30 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1. 2. Biểu đồ dưới đây nói về số ngày mưa trong 3 tháng của năm 2012 ở một huyện miền núi:

1. Dựa vào biểu đồ dưới đây hãy trả lời các câu hỏi sau:

SỐ VẢI HOA VÀ VẢI TRẮNG ĐÃ BÁN TRONG THÁNG 9

*

a) Tuần 1 bán được bao nhiêu mét vải hoa?

b) Tuần 3 bán được bao nhiêu mét vải hoa.?

c) Cả 4 tuần bán được bao nhiêu mét vải hoa?

d) Cả 4 tuần bán được bao nhiêu mét vải?

e) Tuần 3 bán được nhiều hơn tuần 1 là bao nhiêu mét vải trắng?

2. Biểu đồ dưới đây nói về số ngày mưa trong 3 tháng của năm 2012 ở một huyện miền núi:

SỐ NGÀY CÓ MƯA TRONG 3 THÁNG NĂM 2012

*

a) Số ngày mua trong tháng 7 hơn tháng 9 là:

A. 5 ngày B.15 ngày C. 1 ngày

b) Số ngày mưa trong cả 3 tháng là:

A. 92 ngày B. 36 ngày C. 12 ngàyQuảng cáo

c) Trung bình mỗi tháng có số ngày có mưa là:

A. 4 ngày B. 15 ngày C.12 ngày

*

1.

Bạn đang xem: Vở bài tập lớp 4 trang 29

a) Tuần 1 bán được 200 mét vải hoa.

b) Tuần 3 bán được 100 mét vải hoa.

c) Cả 4 tuần bán được 700 mét vải hoa

d) Cả 4 tuần bán được 1200 mét vải

e) Tuần 3 bán được nhiều hơn tuần 1 là 20 mét vải trắng

2. 

Câu a) Chọn B. 15 ngày

Câu b) Chọn B. 36 ngày

Câu C) Chọn C. 12 ngày


Bài học: Chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcCâu 1, 2 trang 27 vở bài tập Toán 4 tập 1: Bài 25. Biểu đồ (tiếp theo)
Bài tiếp theoCâu 1, 2, 3 trang 31 vở bài tập môn Toán 4 tập 1: Bài 27. Luyện tập chung
Danh sách bài tập
Câu 1, 2, 3, 4 trang 35 vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 Bài 26. Luyện tập
Mục lục môn Toán 4 (VBT)


Xem đầy đủ: VBT Toán 4


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Luyện tập chung trang 34 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2: Bài 111+112+113. Luyện tập chung
Luyện tập chung trang 34 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3, 4 phần 1, câu 1, 2...
Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì trang 68 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, I. NHẬN XÉT.Câu 1....
Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai là gì ? - Luyện từ và câu: Chủ ngữ trong câu kể Ai...
Lesson Four: Phonics – Unit 3 – Family & Friends Special Edition Grade (lớp 4)
Lesson Four: Phonics - Unit 3 - Family & Friends Special Edittion Grade 4. Dịch:. Bài: Unit 3: My things 1. Listen, point, and...
Tiết 7. Ôn tập học kì 1. bài luyện tập, B – Dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng 1....
Ôn tập giữa học kì 1 - Tiết 7. Ôn tập học kì I. bài luyện tập. B - Dựa vào nội dung bài...

Xem thêm: Bài Tập Viết Phương Trình Hóa Học Lớp 9 Cần Nhớ Dành Cho Học Sinh


Bạn có thấy gì khác khi gõ mặt trống mạnh hơn? Bài 41: Âm thanh
Bạn có thấy gì khác khi gõ mặt trống mạnh hơn?: Bài 41: Âm thanh. Bạn có thấy gì khác khi gõ mặt trống...