Để xác định một cây xanh đa số thải ra khí cacbonic trong quy trình hô hấp thì trong bốn điều kiện sau đây điều khiếu nại nào là quan trọng cho thí nghiệm

a) thực hiện một cây cỏ nhiều lá

b) có tác dụng thí nghiệm trong phòng tối

c) nhận cây vào nước

d) áp dụng một cây non.
Bạn đang xem: Vở bài tập sinh học lớp 6 bài 46

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Trong quy trình của cây buộc phải lấy O2 để phân giải những chât hữu cơ, sản ra năng lượng cần mang đến các hoạt động sống, mặt khác thải ra CO2 và năng lượng


Để khẳng định một cây xanh hầu hết thải ra khí cacbonic trong quy trình hô hấp thì nên cần làm xem sét trong buồng tối

Chọn lời giải b

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com
Xem thêm: Giải Bài 27 Trang 38 Sgk Toán 7 Tập 2 7 Trang 38 Sgk Toán 7 Tập 2

Cảm ơn bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông tin đến các bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.