Tìm và viết vào chỗ trống các tiếng ghép được (trước hoặc sau) mỗi tiếng dưới đây :

a)

*

b) 

*

Phương pháp giải:

Gợi ý: Từ những tiếng mang đến trước, em hãy tìm thêm các tiếng đứng trước hoặc sau để tạo nên thành từ có nghĩa.

Lời giải bỏ ra tiết:

a)

*

b)

*

hijadobravoda.com
Bạn đang xem: Vở bài tập tiếng việt lớp 3 trang 67 68

*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*

*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn các bạn đã áp dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!
Xem thêm: Tìm Đạo Hàm Của 1/X^2 - Đạo Hàm Cấp 4 Của Hàm Số Y = 2X +1/ X^2

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.