1. Gạch ốp dưới những từ chỉ điểm lưu ý trong hầu như câu thơ sau.Em vẽ làng xómTre xanh, lúa xanhSông máng lượn quanhMột loại xanh mátTrời mây bát ngátXanh ngào ngạt mùa thu.2. A) Gạch dưới tên phần lớn sự vật dụng được so sánh với nhau trong những câu thơ sau:a. Giờ suối...

Bạn đang xem: Vở bài tập tiếng việt lớp 3 trang 71


1. Gạch dưới những từ chỉ đặc điểm vào những câu thơ sau.


Em vẽ thôn xóm

Tre xanh, lúa xanh

Sông máng lượn quanh

Một chiếc xanh mát

Trời mây chén bát ngát

Xanh ngạt ngào mùa thu.

2. a) Gạch dưới thương hiệu những sự vật được đối chiếu với nhau trong những câu thơ sau:

a. Tiếng suối trong như tiếng hát xa.

Trăng lồng cổ thụ nhẵn lồng hoa.

b. Rồi đến chị rất thương

Rồi đến em rất thảo

Ông hiền như hạt gạo

Bà hiền như suối trong.

c. Cam buôn bản Đoài mọng nước

Giọt quà như mật ong.

b) những sự vật được đối chiếu với nhau về những điểm nào? Viết nội dung trả lời vào bảng sau:

Sự vật A

Đặc điểm

Từ so sánh

Sự vật B

a………………….

trong

…………….

…………….

b………………..

…………….

…………….

…………….

c………………….

…………….

…………….

…………….


3. In đậm dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi “Ai (con gì, cái gì)?”. Gạch một gạch (-) dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “ Thế nào?”.

a) Anh Kim Đồng rất cấp tốc trí và dũng cảm.

b) Những hạt sương sớm long lanh như những nhẵn đèn trộn lê.


c) Chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt người.

TRẢ LỜI:

1. Gạch dưới những từ chỉ đặc điểm vào những câu thơ sau:

Em vẽ xóm xóm

Tre xanh, lúa xanh


Sông máng lượn quanh

Một cái xanh mát

Trời mây chén bát ngát

Xanh ngắt mùa thu.

2. a) Gạch dưới thương hiệu những sự vật được đối chiếu với nhau trong những câu thơ sau:

a. Tiếng suối trong như tiếng hát xa.

Trăng lồng cổ thụ trơn lồng hoa.

b. Rồi đến chị rất thương

Rồi đến em rất thảo

Ông hiền như hạt gạo

Bà hiền như suối trong.

c. Cam xóm Đoài mọng nước

Giọt rubi như mật ong.

b)

Sự vật A

Đặc điểm

Từ so sánh

Sự vật B

a. Tiếng suối

trong

như

tiếng hát

b. Ông

hiền

hiền

như

như

hạt gạo

suối trong

c.Cam xóm Đoài

mọng nước

như

mật ong

3.In đậm dưới bộ phận câu trả lời câu hỏi“Ai (con gì, loại gì)?”.Gạch một gạch (-) dưới bộ phận câu trả lời mang đến câu hỏi“ Thế nào?”.

a) Anh Kim Đồng rất nhanh trí cùng dũng cảm.

b) Những hạt sương sớm long lanh như những láng đèn pha lê.

Xem thêm: Giải Bài Tập 3 Hóa 11 Trang 7 Sgk Hóa Học 11, Giải Bài 1 2 3 4 5 Trang 7 Sgk Hóa Học 11

c) Chợ hoa bên trên đường Nguyễn Huệ đông nghịt người.