Luyện từ và câu - cấu trúc của tiếng. 1. Câu tục ngữ tiếp sau đây có từng nào tiếng ? bầu ơi mến lấy túng bấn cùng, tuy rằng khác tương tự nhưng chung một giàn.


LUYÊNH TỪ VÀ CÂU - CẤU TẠO CỦA TIẾNG

I - nhấn xét

1. Câu tục ngữ tiếp sau đây có bao nhiêu tiếng ?

Bầu ơi yêu đương lấy túng bấn cùng

Tuy rằng khác giống nhưng phổ biến một giàn.

2. Ghi lại cách tiến công vần giờ đồng hồ bầu.

Bạn đang xem: Vở bài tập tiếng việt lớp 4 trang 3

................... - ................... - ................... - huyền - bầu

3. Giờ đồng hồ bầu vày những bộ phận sau chế tác thành :

bầu =.................. + .................. + huyền

4.Phân tích các phần tử tạo thành hồ hết tiếng dưới đây : 

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

ơi

 

 

 

thương

 M: th

 ương

ngang 

lấy

 

 

 

 

 

 

cùng

 

 

 

tuy

 

 

 

rằng

 

 

 

khác

 

 

 

giống

 

 

 

nhưng

 

 

 

chung

 

 

 

một

 

 

 

giàn 

 

 

Rút ra nhấn xét:

a) Tiếng tất cả đủ các thành phần như tiếng bầu : ........

b) Tiếng không có đủ các thành phần như tiếng bầu :........

II - Luyện tập

1 . Ghi kết quả phân tích các tiếng vào câu tục ngữ tiếp sau đây vào bảng:

Nhiễu điều đậy lấy giá gương

Người trong một nước nên thương nhau cùng.

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Nhiễu

nh

iêu

Ngã

Điều

 

 

 

Phủ

 

 

 

Lấy

 

 

 

Giá

 

 

 

Gương

 

 

 

Người

 

 

 

Trong

 

 

 

Một

 

 

 

Nước

 

 

 

Phải

 

 

 

Thương

 

 

 

Nhau

 

 

 

Cùng

 

 

 


2. Giải câu đố sau :


Để nguyên lung linh trên trời

Bớt đầu thành nơi cá bơi hàng ngày.

Là chữ:

1)................

2)..................

TRẢ LỜI:

 I- nhận xét


1. Tất cả 14 tiếng.

2. Ghi lại cách tiến công vần tiếng thai : bờ - âu - bâu - huyền - bầu.

3. Tiếng bầu do những bộ phận sau chế tạo ra thành : giờ "bầu" do âm đầu, vần cùng thanh chế tác thành.


4. Phân tích các bộ phận tạo thành phần nhiều tiếng tiếp sau đây : 

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

ơi

 

ơi

ngang

thương

 M: th

ương

ngang 

lấy

 l

ây

 sắc

 b

i

 sắc

cùng

 c

 ung

huyền

tuy

 t

 uy

 ngang

rằng

 r

 ăng

huyền

khác

 kh

 ac

 sắc

giống

 gi

 ông

 sắc

nhưng

 nh

 ưng

 ngang

chung

 ch

 ung

 ngang

một

 m

 ôt

 nặng

giàn

gi

 an

 huyền

Rút ra dìm xét:

a) Tiếng bao gồm đủ các phần tử như tiếng thai : thương, lấy, bí, cùng, tuy, rằng, khác, giống nhưng, chung, một, giàn.

b) Tiếng không có đủ các phần tử như tiếng bầu : ơi - chỉ gồm vần với thanh, không có âm điệu.

Xem thêm: Cách Điền Mã Chương, Mã Tiểu Mục 4944 Là Thuế Gì, Tiểu Mục 4944 Là Gì

II - Luyện Tập

1. Ghi công dụng phân tích các thành phần cấu tạo thành của từng tiếng trong câu tục ngữ tiếp sau đây vào bảng :

Nhiễu điều phủ lấy giá bán gương

Người trong một nước bắt buộc thương nhau cùng

Tiếng

Âm đầu

Vần

Thanh

Nhiễu

nh

iêu

Ngã

Điều

đ

iêu

Huyền

Phủ

ph

u

Hỏi

Lấy

l

ây

Sắc

Giá

gi

a

Sắc

Gương

g

ương

ngang

Người

ng

ươi

huyền

Trong

tr

ong

ngang

Một

m

ôt

nặng

Nước

n

ươc

sắc

Phải

ph

ai

hỏi

Thương

th

ương

ngang

Nhau

nh

au

ngang

Cùng

c

ung

huyền

2. Giải câu đố sau :

Để nguyên, lấp lánh lung linh trên trời

Bớt đầu, thành địa điểm cá tập bơi hằng ngày.

Là chữ :

1) sao

2) ao

hijadobravoda.com


Bài tiếp theo

*

Xem giải mã SGK - tiếng Việt 4 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý


các tác phẩm khác


Bài viết mới nhất


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com