Giải câu 1, 2, 3 bài xích Luyện từ và câu - phương pháp viết tên người, thương hiệu địa lí quốc tế trang 50, 51, 52 VBT giờ đồng hồ Việt lớp 4 tập 1. Câu 1: Tìm cùng viết lại mang đến đúng các tên riêng trong đoạn văn sau:


*
Bài khác

1. Cho những tên người, thương hiệu địa lí quốc tế sau:

- tên người: ghẹ Tôn-xtôi, Mô-rít-xơ Mát-téc-lích, Tô-mát Ê-đi-xơn.

Bạn đang xem: Vở bài tập tiếng việt lớp 4 trang 51

- tên địa lí: Hi-ma-lay-a, Đa-nuýp, vệt Ăng-giơ-lét, Niu Di-lân, Công-gô

Biết rằng chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành các tên riêng nói trên phần đa được viết hoa, hãy phân tích những tên riêng chưa được phân tích và ghi kết quả vào bảng.

Tên người

Số bộ phận

Số tiếng của phần tử 1

Số tiếng của phần tử 2

Viết hoa

Lép Tôn-xtôi

2

1 (Lép)

2 (Tôn / xtôi)

Lép, Tôn

Mô-rít-xơ Mát-téc-lích

2

3 (Mô/rít/xơ)

3 (Mát/téc/ lích)

Mô, Mát

Tô-mát Ê-đi-xơn

 .........

 .........

 .........

 .........

Hi-ma-lay-a

1

4(Hi/ma/lay/a)

 .........

Hi

Đa-nuýp

.........

 .........

 .........

 .........

Lốt Ăng-giơ-lét

2

1 (Lốt)

3 (Ăng/giơ/lét)

Lốt, Ăng

Niu Di-lân

 .........

 .........

 .........

 .........

Công-gô

 .........

 .........

 .........

 .........


 

2. Nêu biện pháp viết mỗi bộ phận trong từng thương hiệu riêng đó :


- chữ cái đầu mỗi bộ phận được viết thế nào?......................

- Giữa những tiếng trong thuộc một bộ phận có vệt gì ?

 

3. Cho các tên riêng biệt sau :

- tên người : đam mê Ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị

- tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn, Luân Đôn, Bắc Kinh, Thuỵ Điển.

Cách viết những tên người, tên địa lí quốc tế nói bên trên giống giỏi khác giải pháp viết tên riêng biệt Việt hijadobravoda.com:......................


Phương pháp giải:

1) Em phụ thuộc gợi ý "chữ cái đầu của mỗi thành phần tạo thành những tên riêng nói trên hầu hết được viết hoa" để hoàn thành và nơi trống.

2) Em tuân theo yêu cầu của bài xích tập.

3) Em làm theo yêu mong của bài xích tập.

Lời giải bỏ ra tiết:

1) cho các tên người, tên địa lí nước ngoài sau :

Tên người

Số cỗ phận

Bộ phận 1 - số tiếng

Bộ phận 2 - số tiếng

Viết hoa

M: xẹp Tôn-xtôi

2

Lép (1)

Tôn / xtôi (2)

L, T

Mô-rít-xơ Mát-téc-lích

2

Mô-rít-xơ (3)

Mát-téc-lích (3)

M, M

Tô-mát Ê-đi-xơn

2

Tô-mát (2)

Ê-đi-xơn (3)

T, E

Hi-ma-lay-a

1

Hi-ma-lay-a (1)

 

H

Đa-nuýp

1

Đa-nuýp (1)

 

D

Lốt Ăng-giơ-lét2Lốt (1)Ăng-giơ-létL, A
Niu Di-lân2Niu (1)Di-lânN, D
Công-gô1Công-gô (1) C

2)

Nêu phương pháp viết mỗi bộ phận trong từng tên riêng đó:

- chữ cái đầu mỗi bộ phận được viết hoa.

- Giữa những tiếng trong thuộc một phần tử có vệt gạch nối.

3) cho các tên riêng biệt sau :

- Tên người : ưng ý ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị,...

- tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn, Luân Đồn, Bắc Kinh, Thụy Điển.

Cách viết các tên người, tên địa lí nước ngoài nói bên trên giống hay khác phương pháp viết thương hiệu riêng việt hijadobravoda.com : những tên người, tên địa lí quốc tế nói trên đều phải sở hữu cách viết hoa hệt như cách viết tên riêng rẽ Việt hijadobravoda.com.


2. Viết lại số đông tên riêng rẽ sau cho đúng quy tắc:

 Viết không đúngViết đúng
Tên ngườianbe anhxtanh 
 crítxtian anđécxen 
 iuri gagarin 
Tên địa lí xanh pêtécbua 
 tôkyô 
 amadôn 
 niagara 

 

3. Sau khi tiến hành trò đùa du lịch, em hãy đánh dấu tên cha nước ứng cùng với tên tp. Hà nội của ba nước :

Phương pháp giải:

1) Em gọi kĩ đoạn văn để tìm mọi tên riêng viết hoa không đúng với viết lại.

2) lúc viết hoa tên người, thương hiệu địa lí nước ngoài, ta viết hoa vần âm đầu của mỗi phần tử tạo thành thương hiệu đó. Nếu thành phần tạo thành tên bao gồm nhiều tiếng thì giữa những tiếng cần có gạch nối.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Trang 95 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

3) Em vận dụng kiến thức thực tiễn để chấm dứt bài tập.

Lời giải bỏ ra tiết:

1) 

ác-boa ⟶ Ác-boa

lu-i pax-tơ ⟶ Lu-i Pa-xtơ,

quy-dăng-xơ ⟶ Quy-đăng-xơ

2) 

 

Viết chưa đúng

Viết đúng

Tên người

anbe anhxtanh

An-be Anh-xtanh

 

crítxtian anđécxen

Crit-xti-an An-đec-xen

 

iuri gagarin

l-u-ri Ga-ga-rin

Tên địa lý 

Xanh Pêtécbua 

Xanh Pê-téc-bua

 tôkiôTô-ki-ô
 amadonA-ma-dôn
 niagaraNi-a-ga-ra

3) sau khi thực hiện trò đùa du lịch, em hãy đánh dấu tên 3 nước ứng cùng với tên hà nội của 3 nước