*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát Luật giao thông Luật giao thông

hijadobravoda.com giới thiệu Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 Luyện từ và câu trang 56, 57chi tiết giúp học sinh xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong VBT Tiếng Việt 4 Tập 2 Mời các bạn đón xem:

Vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 trang 56, 57 Luyện từ và câu - Cách đặt câu khiến


Cho câu kể sau :Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương.

Bạn đang xem: Vở bài tập tiếng việt lớp 4 trang 56 57

Em hãy chuyển câu kể trên thành câu khiến bằng một trong những cách sau :

- Thêmhãy, đừng, chớ, nên, phải,...vào trước một động từ.

- Thêmđi, thôi, nào,....vào cuối câu.

- Thêmđề nghị, xin, mong,....vào đầu câu.

Cách 1 :

Nhà vua.............. hoàn gươm lại cho Long Vương!

Cách 2 :

Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương....................

Cách 3 :

............... nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương.


Phương pháp giải:

Em dựa vào hướng dẫn phía trên để hoàn thành bài tập.

Trả lời:

Cách 1 :

Nhà vua hãy hoàn gươm lại cho Long Vương !

Cách 2 :

Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương đi!

Cách 3 :

Xin nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương !


1. Chuyển câu kể thành câu khiến, rồi viết vào dòng trống ở cột phải:

Câu kể

Câu khiến

Nam đi học.

Thanh đi lao động.

Ngân chăm chỉ.

Giang phấn đấu học giỏi.

M : - Nam đi học đi!

- Nam phải đi học !

- Nam hãy đi học đi !

..........

..........

..........


2. Đặt câu khiến phù hợp với từng tình huống sau:

a) Vào giờ kiểm tra, chẳng may bút của em bị hỏng. Em biết bạn em có hai bút. Hãy nói với bạn một câu để mượn bút.

b) Em gọi điện thoại cho bạn, gặp người ở đầu dây bên kia là bố của bạn. Hãy nói một câu với bác ấy để bác chuyển máy cho em nói chuyện với bạn em.

c) Em đang tìm nhà bạn bỗng gặp một chú từ một nhà gần đấy bước ra. Hãy nói một câu nhờ chú ấy chỉ đường.

3.Đặt câu khiến theo những yêu cầu dưới đây. Nêu rõ tình huống có thể dùng mỗi câu khiến ấy.

Yêu cầu

Câu khiến

Tình huống

a)Câu khiến cóhãyở trước động từ.

b) Câu khiến cóđihoặcnàoở sau động từ.

c) Câu khiến cóxinhoặcmongở trước chủ ngữ.

M : Hãy giúp mình giải bài toán này với!

...........

-> Em không giải được bài toán, nhờ bạn giúp.

->..........

Phương pháp giải:

1) Có thể chuyển câu kể thành câu khiến bằng những cách sau:

- Thêm hãy, đừng , chớ, nên, phải,... vào trước một động từ.

- Thêm đi, thôi, nào,... vào cuối câu

- Thêm đề nghị, xin, mong,... vào đầu câu

- Thay đổi giọng điệu

2) Em đọc kĩ từng tình huống rồi đặt câu khiến sao cho phù hợp.

3) Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Trả lời:

1)

Câu kể

Câu khiến

- Nam đi học.

M: Nam đi học đi!

- Nam phải đi học!

- Nam hãy đi học

- Thanh đi lao động.

- Thanh nên đi lao động!

- Thanh hãy đi lao động!

- Thanh phải đi lao động!

- Ngân chăm chỉ.

- Ngân phải chăm chỉ lên!

- Ngân hãy chăm chỉ nào!

- Mong ngân hãy chăm chỉ hơn!

- Giang phấn đấu học giỏi

- Giang phải phấn đấu học giỏi!

- Giang hãy phấn đấu học giỏi lên!

- Mong Giang phấn đấu học giỏi hơn!

2)

a) Vào giờ kiểm tra, chẳng may bút của em bị hỏng. Em biết bạn em có hai bút. Hãy nói với bạn một câu để mượn bút.

- Cho tớ mượn cây bút của cậu nhé !

- Làm ơn cho mình mượn cây bút của bạn một chút!

- Bạn cho tớ mượn cây bút của bạn chút nào!

b) Em gọi điện thoại cho bạn, gặp người ở đầu dây bên kia là bố của bạn. Hãy nói một câu với bác ấy để bác chuyển máy cho em nói chuyện với bạn em.

Xem thêm: Hidro Có Nguyên Tử Khối Là 1.008. Hỏi Có Bao Nhiêu Nguyên Tử Của Đồng Vị 2 1 H Trong 1 Ml Nước

- Thưa bác, bác cho cháu nói chuyện với Trang chút ạ !

- Xin phép bác cho cháu nói chuyện với bạn Trang ạ !

- Bác làm ơn cho cháu nói chuyện với bạn Trang ạ !

- Phiền bác chuyển mảy cho cháu nói chuyện với bạn Trang một chút ạ !

c) Em đang tìm nhà bạn bỗng gặp một chú từ một nhà gần đấy bước ra. Hãy nói một câu nhờ chú ấy chỉ đường.