Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 1 - Tuần 18

Giải câu 1, 2 bài Ôn tập cuối học kì 1 tiết 1 - Tuần 18 trang 126, 127 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Lập bảng thống kê các bài tập đọc trong chủ điểm giữ lấy màu xanh...

Bạn đang xem: Vở bài tập tiếng việt lớp 5 tuần 18

Xem lời giải


Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 2 -Tuần 18

Giải câu 1, 2 bài Ôn tập cuối học kì 1 tiết 2 - Tuần 18 trang 127, 128 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Lập bảng thống kê các bài tập đọc trong chủ điểm Vì hạnh phúc con người. Nội dung cần trình bày:

Xem lời giải


Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 3 - Tuần 18

Giải câu 1 bài Ôn tập cuối học kì 1 tiết 3 - Tuần 18 trang 129 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Điền những từ ngữ em biết vào bảng sau...

Xem lời giải


Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 4 - Tuần 18

Giải câu 1, 2 bài Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 4 - Tuần 18 trang 130 VBT Tiếng Việt lớp 5, tập 1. Câu 1: Viết lại những từ ngữ em dễ viết sai chính tả trong bài Chợ Ta-sken (Tiếng Việt 5, tập một, trang 174)

Xem lời giải


Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 5 - Tuần 18

Giải câu 1 bài Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 5 - Tuần 18 trang 130 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Lập dàn ý chi tiết cho đề bài dưới đây: Hãy viết thư gửi một người thân đang ở xa kể lại kết quả học tập, rèn luyện của em trong học kì I.

Xem lời giải


Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 6 - Tuần 18

Giải câu 1 bài Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 6 - Tuần 18 trang 131, 132 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu 1: Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi...

Xem lời giải


Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 7 - Tuần 18

Giải câu 1, 2, 3, 4,..., 10 bài Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 7 - Tuần 18 trang 132, 133, 134 VBT Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Câu: Đọc bài văn trong tiết luyện tập (Tiếng Việt 5, tập 1, trang 175 - 176). Dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu x...

Xem lời giải


Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 8 - Tuần 18

Giải câu 1 bài Ôn tập cuối học kì 1 Tiết 8 - Tuần 18 trang 134 VBT Tiếng Việt lớp 5, tập 1. Câu: Lập dàn ý chi tiết cho đề bài sau: Em hãy tả lại một người thân đang làm việc. Ví dụ: đang nấu cơm, khâu vá,...

Xem thêm: Nhà Mẹ Lê Phương Thức Biểu Đạt Chính, Đọc Văn Bản Sau Và Trả Lời Các Câu Hỏi Đã Cho

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.