Ê-đi-xơn rất nghiêmkhắc với bản thân. Để có được bất kì một phát minh nào, ông cũng kiên trì làm hết thí nghiệm này đến thí nghiệm khác cho tới khi đạt kết quả. Khi nghiên cứu về ắc quy, ông thí nghiệm tới 5000 lần. Khi tìmvật liệu làm dây tóc bóng điện con số thí nghiệm lên đến 8000 lần.

Bạn đang xem: Vở bài tập tiếng việt trang 89


1. Chọn 1 trong 2 bài tập :

a) Tìm các tính từ :

Có hai tiếng đều bắt đầu bằng l .................

M : lỏng lẻo,...............

Có hai tiếng đều bắt đầu bằng n ................

M : nóng nảy, ...............

b) Điền vào chỗ trống tiếng có âm i hoặc :

Ê-đi-xơn rất ......khắc với bản thân. Để có được bất kì một phát ...... nào, ông cũng ......trì làm hết thí ......này đến thí ......khác cho tới khi đạt kết quả. Khi ......cứu về ắc quy, ông thí ......tới 5000 lần. Khi tìmvật liệu làm dây tóc bóng ......con số thí ...... lên đến 8000 lần.

2. Tìm các từ:


a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau :

- Không giữ vững được ý chí, thiếu kiên trì trước khó khăn, trở ngại.

- Mục đích cao nhất, tốt đẹp nhất mà người ta phấn đấu để đạt tới.

- Không theo được đúng đường, đúng hướng phải đi.

b) Chứa tiếng có vần im hoặc iêm, có nghĩa như sau :

- Vật dùng để khâu vá, một đầu có mũi nhọn, một đầu có lỗ xâu chỉ.

- Giảm bớt hao phí tiền của, sức lực, thời gian,... trong sản xuất hoặc sinh hoạt.

- Bộ phận trung tâm của hệ tuần hoàn nằm bên trái lồng ngực.

Trả lời:


1. a. Tìm các tính từ :

Có hai tiếng đều bắt đầu bằng l

M : lỏng lẻo, lanh lợi, lung linh, lóng lánh, lạnh lẽo, lững lờ, lộng lẫy, lớn lao

Có hai tiếng đều bắt đầu bằng n

M : nóng nảy, nặng nề, não nùng, năng nổ, non nớt, nõn nà, nô nức, no nê

b. Điền vào chỗ trống tiếng có âm i hoặc iê :

Ê-đi-xơn rất nghiêmkhắc với bản thân. Để có được bất kì một phát minh nào, ông cũng kiên trì làm hết thí nghiệm này đến thí nghiệm khác cho tới khi đạt kết quả. Khi nghiên cứu về ắc quy, ông thí nghiệm tới 5000 lần. Khi tìmvật liệu làm dây tóc bóng điện con số thí nghiệm lên đến 8000 lần.

2. Tìm các từ:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau :


- Không dữ vững được ý chí, thiếu kiên trì trước khó khăn, trở ngại: lung lay (nản lòng)

- Mục đích cao nhất, tốt đẹp nhất mà người ta lí tưởng phấn đấu để đạt tới: lý tưởng

- Không theo được đúng đường, đúng hướng phải đi: lạc hướng (lạc lối)

b) Chứa tiếng có vần im hoặc iêm, có nghĩa như sau :

- Vật dùng để khâu vá, một đầu có mũi nhọn, một đầu có lỗ xâu chỉ: kim khâu

- Giảm bớt hao phí tiền của, sức lực, thời gian,trong sản xuất hoặc sinh hoạt:tiết kiệm

- Bộ phận trung tâm của hệ tuần hoàn nằm bên trái lồng ngực: tim


*
Reply
*
5
*
0
*
Chia sẻ

*

Bài 10: thực hành: nhận xét về sự phân bố các vành đai ruộng đất, núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ - Bài trang sgk Địa lí lớp

Các vành đai núi lửa, động đất và các vùng núi trẻ thường phân bố ở những vùng tiếp xúc của các mảng kiến tạo, là những nơi có hoạt động kiến ...


Bài TậpLớp 10Địa lí
*

Bài 25. lễ kí hiệp định pa-ri - Theo Hiệp định Pa-ri, Mĩ phải thực hiện những điều gì ?

Hiệp định Pa-ri đánh dấu bước phát triển mới cùa cách mạng Việt Nam.Đế quốc Mĩ buộc phải rút quân khòi nước ta, lực lượng cách mạng miền Nam chắc ...


Bài TậpLớp 5Lịch sử

Giải bài 75, 76, 77 trang 169 sách bài tập toán 9 tập 2 - Câu trang Sách bài tập (SBT) Toán Tập

Cho hai đường tròn (O) và (O) tiếp xúc ngoài tại A. kẻ tiếp tuyến chung ngoài MN với M thuộc (O) và N thuộc (O). Gọi P là điểm đối xứng với M qua OO, Q là ...


Bài TậpLớp 9SBT Toán học
*

Soạn bài văn bản báo cáo - I Đặc điểm của văn bản báo cáo:

a. Viết báo cáo để: trình bày về tình hình, sự việc và các kết quả đã làm được của một cá nhân hay một tập thể. I. Đặc điểm của văn bản báo ...


Bài TậpLớp 7Ngữ văn

Giải bài 55, 56, 57, 58 trang 123, 124 sách bài tập toán đại số 10 - Bài trang Sách bài tập (SBT) Toán Đại số

(eqalign{ & left{ matrix{ Delta > 0 hfill cr - {b over a} hfill cr {c over a} > 0 hfill cr} right. > 0 Leftrightarrow left{ matrix{ 9{m^2} - (2 - 2m + 9{m^2}) > 0 hfill cr ...


Bài TậpLớp 10SBT Toán học
Bài 37: động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện - Câu trang SGK Công nghệ

Trong tình huống bắt buộc phải thay động cơ mới, để máy phát điện vẫn làm việc bình thường cần phải đảm bảo yêu cầu sau: Động cơ thay thế phải có ...


Bài Tập Lớp 11Công nghệ
Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 70 vở bài tập toán lớp 5 tập 1 - Đề bài

4. Một ô tô chở khách trung bình mỗi giờ đi được 35,6km. Hỏi trong 10 giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét? Đề bài 1. Đúng ghi Đ, Sai ghi S Muốn nhân ...


Bài TậpLớp 5Giải VBT Toán 5
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 21 vở bài tập toán 4 tập 2 - Rút gọn các phân số:

(eqalign{ & {{21} over 8} = {3 over 4},,,,,,,,,,,,,,,,{9 over {36}} = {1 over 4} cr & {{18} over {54}} = {1 over 3},,,,,,,,,,,,,,,,{{30} over {48}} = {5 ...


Bài TậpLớp 4VBT Toán
Soạn bài chính tả: trong lời mẹ hát - NGHE - VIẾT:Trong lời mẹ hát

-Bộ phận thứ ba là tên địa lí nước ngoài (Thụy Điển - phiên âm theo âm Hán việt viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó (viết như viết ...


Bài TậpLớp 5Tiếng Việt
Giải bài 39, 40, 41, 42 trang 79, 80 sách giáo khoa toán 8 tập 2 - Bài trang - Sách giáo khoa toán tập

Cho tam giác ABC, trong đó AB = 15cm, AC = 20cm, Trên hai cạnh AB và AC lần lượt lấy điểm D và E sao cho AD = 8cm, AE = 6cm. Hai tam giác ABC và ADE có đồng dạng với nhau ...


Bài TậpLớp 8Toán học
Soạn bài luyện từ và câu: từ trái nghĩa - trang 38 tiếng việt 5 tập 1 - Từ trái nghĩa

Cách dùng từ trái nghĩa trong câu tục ngữ trên tạo ra hai vế tương phản nêu bật quan niệm sống rất cao đẹp của người Việt Nam - thà chết được tiếng ...


Bài TậpLớp 5 Tiếng Việt
Giải bài 1.1, 1.2 trang 67 sách bài tập toán lớp 6 tập 1 - Câu trang Sách bài tập (SBT) Toán lớp tập

Trên trục số điểm 3 cách điểm 0 là 3 đơn vị theo chiều dương, điểm -3 cách điểm 0 là 3 đơn vị theo chiều âm. Câu 1.1. trang 67 Sách bài tập (SBT) ...


Bài TậpLớp 6SBT Toán
Giải bài 38, 39, 40 trang 162 sách bài tập toán 9 tập 2 - Câu trang Sách bài tập (SBT) Toán Tập

Cho đường tròn (O) bán kính bằng 2cm. Một đường thẳng đi qua điểm A nằm bên ngoài đường tròn và cắt đường tròn tại B và C, trong đó AB = BC. Kẻ đường ...


Bài TậpLớp 9SBT Toán học
Vocabulary - phần từ vựng - unit 13 tiếng anh 12 - UNIT : THE nd SEAGAMES

- pullover /pulouvə/ = jersey /dʒə:zi/(n):áo len chui đầu UNIT 13 : THE 22nd SEAGAMES - clear /klɪə(r)/ (v): nhảy qua - composed ...


Bài TậpLớp 12Tiếng Anh
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 146 sách giáo khoa vật lí 12 - Bài trang sgk Vật lý lớp

Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Cu- lít- giơ là 10 kV. Tính tốc độ và động năng cực đại của các êlectron, khi đập vào atôt. Bài 1 trang 146 ...


Bài TậpLớp 12Vật lí
Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 180 sgk vật lí 10 - Bài - Trang - SGK Vật lí

8. Khi truyền nhiệt lượng 6.106 J cho khí trong một xilanh hình trụ thì khí nở ra đẩy pit-tông lên làm thể tích của khí tăng lên 0,5 m3. Tính độ biến thiên nội ...


Bài TậpLớp 10Vật lí
Bài 7: những thành tựu văn hóa thời cận đại - Trình bày những hiểu biết của em về chủ nghĩa xã hôi không tưởng

* Về văn học :Vích-to Huy-gô ( 1802 - 1885 ) nhà thơ , nhà tiểu thuyết , nhà viết kịch Pháp có tác phẩm tiểu thuyết Những người khốn khổ .Lép Tôn-xtôi ( 1828 - ...


Bài TậpLớp 11Lịch sử
Review 2 trang 70 sgk tiếng anh 5 mới - Nghe và đánh dấu chọn()

Tôi tên là Nam. Tôi đi học từ thứ Hai đến thứ Sáu. Tối có môn Toán VC Tiếng Việt mỗi ngày. Tôi có môn Tiếng Anh bốn lần một tuần. Tiếng Anh ã môn học ...


Bài TậpLớp 5Tiếng AnhThí điểm
Giải bài 1, 2 trang 102 sgk toán 5 - Bài trang sgk toán

Kết quả điều tra về sự ưa thích các loại màu sắc của 120 học sinh được cho trên bản đồ hình quạt bên. Hãy cho biết có bao nhiêu học sinh: Bài 1 trang 102 ...


Bài TậpLớp 5Giải bài SGK Toán 5
Tiết 5 - ôn tập cuối học kì 2 trang 116 vở bài tập (vbt) tiếng việt lớp 4 tập 2 -

Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện,Sẽ được nhìn thấy các bà tiên,Thấy chú bé đi hài bảy dặm,Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền.Nếu nhắm mắt nghĩ về cha ...

Xem thêm: Cải Bẹ Xanh Tiếng Anh - Cách Trồng Cải Bẹ Xanh Tại Nhà


Bài TậpLớp 4VBT Tiếng Việt
Quảng Cáo

Tương Tự


Soạn bài luyện từ và câu: từ trái nghĩa - trang 38 tiếng việt 5 tập 1 - Từ trái nghĩa6 tháng trước. bởibuidung_top
Giải bài 1.1, 1.2 trang 67 sách bài tập toán lớp 6 tập 1 - Câu trang Sách bài tập (SBT) Toán lớp tập 6 tháng trước. bởiKi_hunghit
Giải bài 38, 39, 40 trang 162 sách bài tập toán 9 tập 2 - Câu trang Sách bài tập (SBT) Toán Tập 6 tháng trước. bởiKinhtrong_5
Vocabulary - phần từ vựng - unit 13 tiếng anh 12 - UNIT : THE nd SEAGAMES6 tháng trước. bởivohoai_5
Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 146 sách giáo khoa vật lí 12 - Bài trang sgk Vật lý lớp 6 tháng trước. bởiKi_nho4

Toplist được quan tâm


#1
Top 10 bàn phím cơ fuhlen tinhte 20226 ngày trước
#2
Top 10 từ ngữ đẹp trong tiếng pháp 20225 ngày trước
#3
Top 9 sách dạy vẽ manga pdf 20224 ngày trước
#4
Top 9 mẹ cho con bú có được uống trà đào không 20226 ngày trước
#5
Top 10 nhận định về tình yêu thương trong văn học 20226 ngày trước
#6
Top 10 giáo án powerpoint ngữ văn 6 cánh diều 20222 ngày trước
#7
Top 10 muối tắm tẩy tế bào chết heyxi 20226 ngày trước
#8
Top 10 thanh lý bàn ghế cũ quận thủ đức 20226 ngày trước
#9
Top 8 các loại kem dưỡng epona 20226 ngày trước

Xem Nhiều


Một đời một kiếp thuyết minh6 ngày trước. bởiLam_phat2020
Đấu hồn vệ chi huyền nguyệt kỳ duyên phần 11 tuần trước. bởiMisshoai_cute
Tải phần mềm hack facebook bằng uid6 ngày trước. bởinguyenhung_xinh
Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về bài Cảnh khuya6 ngày trước. bởipham_luyen2
Top 1 nhượng cửa hàng photocopy Huyện Phục Hòa Cao Bằng 20226 ngày trước. bởibuiDang_moi
duke ellingtons là gì - Nghĩa của từ duke ellingtons5 ngày trước. bởimithung_hcm
Bánh mì kinh đô không nhân5 ngày trước. bởinguyenDang_hit
Cho hình lập phương ABCD A B C D có cạnh bằng a hãy tìm mệnh đề sai6 ngày trước. bởiKinhtrong5
Top 20 chuỗi cửa hàng cka Huyện Tuyên Hóa Quảng Bình 20225 ngày trước. bởinguyenanhxinh

Chủ đề


Bài TậpHỏi ĐápLà gìMẹo HayHọc TốtNghĩa của từCông NghệToplistĐịa Điểm HayTop ListBao nhiêuTiếng anhKhỏe ĐẹpSản phẩm tốtXây ĐựngNgôn ngữỞ đâu Lớp 9Lớp 10Hướng dẫnTại saoSo SánhĐại họcDịch Lớp 12Lớp 11Tiếng trungTiếng AnhMáy tínhMón NgonThí điểmThế nàoLớp 8Ngữ vănSo sánhLớp 6Toán họcBài tậpVì sao

Token Data


Chúng tôi


Điều khoản


Trợ giúp


Mạng xã hội


Bản quyền © 2021 Học Tốt Inc.