Câu 1, 2, 3 trang 87 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1. 2. Xe trước tiên chở 27 can dầu, mỗi can chứa 20 l. Xe thứ hai chở các thùng dầu, từng thùng dầu chứa 45l và chở nhiều hơn thế nữa xe trước tiên 90l. Hỏi xe trang bị hai chở được từng nào thùng dầu?

1. Đặt tính rồi tính:

a) 380 : 76

495 : 15

765 : 27

b) 9954 : 42

24662 : 59

34290 : 16

2. Xe đầu tiên chở 27 can dầu, mõi can chứa đôi mươi l. Xe thứ 2 chở các thùng dầu, từng thùng dầu cất 45l và chở nhiều hơn xe thứ nhất 90l. Hỏi xe lắp thêm hai chở được từng nào thùng dầu?

3. Nối phép tính với hiệu quả của phép tính kia (theo mẫu)

*

*

1. A)

*

b)

*
Quảng cáo

2.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán 4 tập 1 trang 87

Tóm tắt:

*

Bài giải

Số dầu nhưng xe đầu tiên chở là:

27 × 20 = 540 (l)

Số dầu nhưng mà xe máy hai chở được là:

540 + 90 = 630 (l)

Số thùng dầu cơ mà xe thứ hai chở được là:

630 : 45 = 14 (thùng)

Đáp số: 14 thùng

3.

*


Bài học: chuyên mục:

Quảng cáo
Bài trướcCâu 1, 2, 3 trang 84 Vở bài bác tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1: bài bác 73. Phân chia cho số có hai chữ số (tiếp
Bài tiếp theoCâu 1, 2, 3 trang 89 vở bài tập Toán lớp 4 tập 1: bài 78. Phân tách cho số có tía chữ số
Danh sách bài bác tập
Câu 1, 2, 3, 4 trang 92 vở bài tập môn Toán lớp 5 tập 1 bài bác 76. Luyện tập
Mục lục môn Toán 4 (VBT)


Xem đầy đủ: VBT Toán 4


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài bác tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Kể chuyện con vịt rất xấu trang 37 SGK tiếng Việt 4 tập 2, nhắc chuyện bé vịt xấu xí.Cần tiến hành việc kể...
Kể chuyện bé vịt không đẹp - nói chuyện con vịt không đẹp trang 37 SGK tiếng Việt 4 tập 2. Kể chuyện con...
Câu 1, 2, 3 trang 24 VBT Toán 4 tập 2: bài 105. Luyện tập
Câu 1, 2, 3 trang 24 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. Giải câu 1, 2, 3 trang 24 bài bác 105 Vở...
Câu 1 trang 78 VBT kỹ thuật 4: Quan cạnh bên hình 1 trang 118 SGK và hoàn thành bảng sau đây theo yêu thương cầu...
Câu 1 trang 78 Vở bài xích tập công nghệ 4. . Bài 59. Yêu cầu chất khoáng của thực đồ vật Quan giáp hình 1...
Câu 2 trang 16 Vở bài tập lịch sử hào hùng 4: Đánh vệt × vào ô ☐ trước phần lớn ý mà lại em say mê về Đinh...
Câu 2 trang 16 Vở bài xích tập lịch sử 4. ☐ con nít xứ ấy phần đông nể sợ, tôn Đinh cỗ Lĩnh làm cho anh.....
Vì sao cần ăn đủ rau với quả chín hằng ngày? bài bác 10: Ăn các rau và quả chín. Sử dụng thực phẩm sạch...

Xem thêm: Ngữ Văn 8 Soạn Bài Câu Nghi Vấn (Chi Tiết), Soạn Bài Câu Nghi Vấn (Chi Tiết)


Vì sao cần ăn uống nhiều rau cùng quả chín hằng ngày?: bài bác 10: Ăn nhiều rau cùng quả chín. áp dụng thực phẩm sạch...