Có 3 bao gạo. Bao đầu tiên nặng 5 yến, bao trang bị hai cân nặng 45 kg, bao sản phẩm ba khối lượng 25 kg. Hỏi trung bình từng bao gạo trọng lượng bao nhiêu kg?
Bạn đang xem: Vở bài tập toán 4 tập 1

1. Tính:

*

2. Tính:

a) 9341 3 – 12537 = …………………

= …………………

b) 43415 + 2537 5 = …………………

= …………………

c) 453 7 + 12673 = ……………………

=……………………

d) 82375 – 4975 9 = …………………

= …………………

3. Vẽ tiếp nhằm có:

a) Một hình vuôngb) Một hình chữ nhật

*

4. Bao gồm 3 bao gạo. Bao đầu tiên nặng 5 yến, bao trang bị hai trọng lượng 45 kg, bao sản phẩm công nghệ ba cân nặng 25 kg. Hỏi trung bình từng bao gạo khối lượng bao nhiêu kg?

Bài giải: 

1.

*

2. 

a) 9341 3 – 12537 = 28023 – 12537

= 15486

b) 43415 + 2537 5 = 43415 + 12685

= 56100

c) 453 7 + 12673 = 3171 + 12673

= 15844

d) 82375 – 4975 9 = 82375 – 44775

= 37600

3.

a) Một hình vuôngb) Một hình chữ nhật

*

4.

Tóm tắt:

*

Bài giải:

5 yến = 50 kg

Cả 3 bao cân nặng là:

50 + 45 + 25 = 120 (kg)

Trung bình từng bao gạo trọng lượng là:

120 : 3 = 40 (kg)

Đáp số : 40 kg

hijadobravoda.com


Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK - Toán 4 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý


những tác phẩm khác


Bài viết new nhất
Xem thêm: Phiếu Bài Tập Tiếng Việt Lớp 2 (Đủ 35 Tuần), Bài Tập Cuối Tuần Lớp 2 Môn Tiếng Việt Cả Năm

× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com