Giải bài tập 1, 2, 3 trang 43, 44 VBT toán 5 bài xích 119 : luyện tập chung cùng với lời giải chi tiết và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


bài xích 1

Cho hình vuông ABCD gồm cạnh 4cm. Trên những cạnh của hình vuông lấy lần lượt những trung điểm M, N, P, Q. Nối bốn đặc điểm này để được hình tứ giác MNPQ (xem hình vẽ). Tính tỉ số của diện tích hình tứ giác MNPQ và hình vuông vắn ABCD.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán bài 119

*

Phương pháp giải:

- Diện tích hình vuông vắn ABCD = cạnh × cạnh.

- những tam giác AMQ, BMN, CPN, DPQ là các tam giác vuông có diện tích bằng nhau.

diện tích mỗi tam giác bằng tích độ dài hai cạnh góc vuông phân tách cho 2.

- Diện tích tích hình tứ giác MNPQ bằng diện tích hình vuông ABCD trừ đi tổng diện tích các tam giác AMQ, BMN, CPN, DPQ.

- tìm kiếm tỉ số của diện tích hình tứ giác MNPQ và hình vuông vắn ABCD ta lấy diện tích hình tứ giác MNPQ chia cho diện tích hình vuông ABCD.

Lời giải đưa ra tiết:

Vì M, N, P, Q thứu tự là trung điểm của AB, BC, CD với AD buộc phải ta có :

AM = MB = BN = NC = CP = PD = DQ = QA = 4 : 2 = 2cm

Diện tích hình vuông vắn ABCD là :

4 × 4 = 16 (cm2)

Diện tích tam giác AMQ là :

2 × 2 : 2 = 2 (cm2)

Diện tích tứ giác MNPQ là :

16 – (2 × 4) = 8 (cm2)

Tỉ số của diện tích s hình tứ giác MNPQ và hình vuông ABCD là :

(displaystyle 8 : 16 = 1 over 2)

Đáp số : (displaystyle1 over 2).


bài xích 2

Cho hình bên gồm hình chữ nhật ABCD có AD = 2dm cùng một nửa hình tròn tâm O bán kính 2dm. Tính diện tích phần sẽ tô đậm của hình chữ nhật ABCD.

*

Phương pháp giải:

- tra cứu chiều lâu năm hình chữ nhật = OD ⨯ 2.

- diện tích s hình chữ nhật ABCD = chiều dài ⨯ chiều rộng.

- Diện tích nửa hình tròn trụ tâm O = (bán kính ⨯ buôn bán kính ⨯ 3, 14) : 2.

- diện tích phần tô đậm = diện tích hình chữ nhật ABCD – diện tích nửa hình trụ tâm O.

Lời giải bỏ ra tiết:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là :

2 ⨯ 4 = 8 (dm2)

Diện tích nửa hình tròn tâm O là :

(2 ⨯ 2 ⨯ 3,14) : 2 = 6,28 (dm2)

Diện tích phần đã tô đậm là : 

8 – 6,28 = 1,72 (dm2)

Đáp số : 1,72dm2.


bài bác 3

Cho hình thang vuông ABCD (xem hình vẽ) bao gồm AB = 20cm, AD = 30cm, DC = 40cm.

Nối A với C được nhì hình tam giác là ABC với ADC. Tính :

a) diện tích s mỗi hình tam giác đó. 

b) Tỉ số phần trăm của diện tích s hình tam giác ABC cùng hình tam giác ADC.

*

Phương pháp giải:

- diện tích hình thang ABCD = (đáy to + lòng bé) ⨯ chiều cao : 2 = (AB + DC) ⨯ AD : 2 .

- diện tích s tam giác ADC = AD ⨯ DC : 2.

- diện tích s tam giác ABC = diện tích hình thang ABCD – diện tích s tam giác ADC.

Xem thêm: Lý Thuyết Vật Lý 9 Bài 45 - Lý Thuyết Vật Lý Lớp 9 Bài 45

- Để tìm kiếm tỉ số phần trăm của diện tích tam giác ABC và hình tam giác ADC ta search thương của diện tích tam giác ABC với hình tam giác ADC, tiếp nối nhân thương kiếm được với 100 và thêm kí hiệu % vào mặt phải.

Lời giải đưa ra tiết:

a) diện tích hình thang ABCD là :

 (displaystyle left( 20 + 40 ight) imes 30 over 2 = 900,left( cm^2 ight))