Giải Vở bài xích tập Toán 3 bài 157: Ôn tập các số đến 100 000 trang 86

Bài 1 trang 86 Vở bài tập Toán 3 Tập 2: Viết tiếp số thích hợp vào dưới mỗi vạch:

*

Trả lời

*

Bài 2 trang 86 Vở bài xích tập Toán 3 Tập 2: Viết (theo mẫu):

Viết sốĐọc số
75 248bảy mươi lăm nghìn hai trăm bốn mươi tám
30 795
tám mươi lăm nghìn chín trăm linh chín
46 037
80 105
bốn mươi mốt nghìn sáu trăm

Trả lời

Viết sốĐọc số
75 248bảy mươi lăm nghìn nhì trăm bốn mươi tám
30 795ba mươi nghìn bảy trăm chín mươi lăm
85 909tám mươi lăm nghìn chín trăm linh chín
46 037bốn mươi sáu nghìn ko trăm ba mươi bảy
80 105tám mươi nghìn một trăm linh năm
41 600bốn mươi mốt nghìn sáu trăm

Bài 3 trang 86 Vở bài xích tập Toán 3 Tập 2: Viết (theo mẫu):

a) 7618 = 7000 + 600 + 10 + 8

9274 = ...................................

Bạn đang xem: Vở bài tập toán bài 157

4404 = ..................................

1942 = ...................................

5076 = ...................................

2005 = ...................................

b) 5000 + 700 + trăng tròn + 4 = .................

6000 + 800 + 90 + 5 = .................

5000 + 500 + 50 + 5 = .................

2000 + 400 = .................

2000 + trăng tròn = .................

2000 + 7 = .................

Trả lời

a) 7618 = 7000 + 600 + 10 + 8

9274 = 9000 + 200 + 70 + 4

4404 = 4000 + 400 + 4

1942 = 1000 + 900 + 40 + 2

5076 = 5000 + 70 + 6

2005 = 2000 + 5

b) 5000 + 700 + trăng tròn + 4 = 5724

6000 + 800 + 90 + 5 = 6895

5000 + 500 + 50 + 5 = 5555

2000 + 400 = 2400

2000 + trăng tròn = 2020

2000 + 7 = 2007

Bài 4 trang 86 Vở bài tập Toán 3 Tập 2: Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2004 ; 2005 ; 2006 ; ........... ; ........... ; ........... ; ............

b) 8100 ; 8200 ; 8300 ; ........... ; ........... ; ........... ; ............

Xem thêm: 5 Dạng & 60+ Câu Bài Tập Anh Văn Lớp 3 Có Chọn Lọc, Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Theo Từng Bài

c) 70 000 ; 75 000 ; 80 000 ; ........... ; ........... ; ........... ; ............