Giải bài xích tập 1, 2, 3 trang 65 VBT toán 5 bài bác 52 : Trừ nhị số thập phân cùng với lời giải cụ thể và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bạn vẫn xem: Giải vở bài bác tập toán 5 bài bác 52 : Trừ hai số thập phân

Phương pháp giải:

– tiến hành phép trừ như trừ những số từ bỏ nhiên. 

– Viết vệt phẩy ngơi nghỉ hiệu trực tiếp cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán bài 52

Chú ý: Nếu số chữ số ở chỗ thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hòa hợp chữ số (0) vào bên đề xuất phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

bài bác 2

Đặt tính rồi tính

(84,5 – 21,7) (9,28 – 3,645) (57 – 4,25)

Phương pháp giải:

– Viết số trừ bên dưới số bị trừ làm thế nào để cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột nhau.

– triển khai phép trừ như trừ những số từ bỏ nhiên.

– Viết vệt phẩy sinh hoạt hiệu trực tiếp cột với những dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Chú ý: Nếu số chữ số ở chỗ thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta hoàn toàn có thể viết thêm một trong những thích hợp chữ số (0) vào bên đề nghị phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

bài bác 3

Một thùng đựng 17,65(l) dầu. Fan ta đem thùng ra 3,5(l), kế tiếp lại lôi ra 2,75(l) nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu lít dầu? (giải bằng hai cách)

Phương pháp giải:

Cách 1 :

– Tính số dầu sót lại sau khi lôi ra 3,5(l) = số dầu ban đầu – 3,5(l).

– Tính số dầu sót lại trong thùng = số dầu còn lại sau khi lôi ra 3,5(l) – 2,75(l).

Cách 2 :

– Tính tổng thể dầu đã lôi ra : 3,5(l) + 2,75(l). 

– Tính số dầu còn lại trong thùng = số dầu ban đầu – tổng số dầu đã mang ra. 

Lời giải đưa ra tiết:

Cách 1 :

Số lít dầu sót lại sau khi kéo ra 3,5(l) là :

17,65 – 3,5 = 14,15 (lít) 

Số lít dầu sót lại trong thùng là :

14,15 – 2,75 = 11,40 (lít) = 11,4(l)

Đáp số: 11,4(l).

Cách 2:

Số lít dầu mang ra tất cả là :

3,5 + 2,75 = 6,25 (lít)

Số lít dầu còn sót lại trong thùng là :

17,65 – 6,25 = 11,40 (lít) = 11,4 (lít) 

Đáp số: 11,4(l).

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: chống GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên học tập TậpGiải bài tập 1, 2, 3 trang 65 VBT toán 5 bài xích 52 : Trừ hai số thập phân với lời giải chi tiết và bí quyết giải nhanh, ngắn nhất

bài xích 1

Tính :

Phương pháp giải:

– tiến hành phép trừ như trừ những số tự nhiên. 

– Viết vệt phẩy ở hiệu trực tiếp cột với những dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Chú ý: Nếu số chữ số ở trong phần thập phân của số bị trừ thấp hơn số chữ số ở vị trí thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số trong những thích hợp chữ số (0) vào bên đề nghị phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ những số trường đoản cú nhiên.

Lời giải đưa ra tiết:

bài 2

Đặt tính rồi tính

(84,5 – 21,7) (9,28 – 3,645) (57 – 4,25)

Phương pháp giải:

– Viết số trừ dưới số bị trừ thế nào cho các chữ số ở cùng một hàng để thẳng cột nhau.

– thực hiện phép trừ như trừ những số trường đoản cú nhiên.

– Viết lốt phẩy sinh sống hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ với số trừ.

Chú ý: Nếu số chữ số tại vị trí thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta rất có thể viết thêm một vài thích phù hợp chữ số (0) vào bên cần phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ những số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

bài xích 3

Một thùng đựng 17,65(l) dầu. Fan ta mang thùng ra 3,5(l), tiếp đến lại lấy ra 2,75(l) nữa. Hỏi vào thùng còn bao nhiêu lít dầu? (giải bởi hai cách)

Phương pháp giải:

Cách 1 :

– Tính số dầu sót lại sau khi kéo ra 3,5(l) = số dầu ban đầu – 3,5(l).

Xem thêm: New Hướng Dẫn Giải Bài Tập Quy Hoạch Thực Nghiệm (02/02/2021)

– Tính số dầu còn sót lại trong thùng = số dầu sót lại sau khi kéo ra 3,5(l) – 2,75(l).