Giải bài tập 1, 2, 3 trang 65 VBT toán 5 bài 52 : Trừ hai số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán 5 bài 52 : Trừ hai số thập phân

Phương pháp giải:

– Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên. 

– Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán bài 52

Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số \(0\) vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính

\(84,5 – 21,7\) \(9,28 – 3,645\) \(57 – 4,25\)

Phương pháp giải:

– Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột nhau.

– Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.

– Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số \(0\) vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Một thùng đựng 17,65\(l\) dầu. Người ta lấy thùng ra 3,5\(l\), sau đó lại lấy ra 2,75\(l\) nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu lít dầu? (giải bằng hai cách)

Phương pháp giải:

Cách 1 :

– Tính số dầu còn lại sau khi lấy ra 3,5\(l\) = số dầu ban đầu – 3,5\(l\).

– Tính số dầu còn lại trong thùng = số dầu còn lại sau khi lấy ra 3,5\(l\) – 2,75\(l\).

Cách 2 :

– Tính tổng số dầu đã lấy ra : 3,5\(l\) + 2,75\(l\). 

– Tính số dầu còn lại trong thùng = số dầu ban đầu – tổng số dầu đã lấy ra. 

Lời giải chi tiết:

Cách 1 :

Số lít dầu còn lại sau khi lấy ra 3,5\(l\) là :

17,65 – 3,5 = 14,15 (lít) 

Số lít dầu còn lại trong thùng là :

14,15 – 2,75 = 11,40 (lít) = 11,4\(l\)

Đáp số: 11,4\(l\).

Cách 2:

Số lít dầu lấy ra tất cả là :

3,5 + 2,75 = 6,25 (lít)

Số lít dầu còn lại trong thùng là :

17,65 – 6,25 = 11,40 (lít) = 11,4 (lít) 

Đáp số: 11,4\(l\).

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: Phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên Học TậpGiải bài tập 1, 2, 3 trang 65 VBT toán 5 bài 52 : Trừ hai số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 1

Tính :

Phương pháp giải:

– Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên. 

– Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số \(0\) vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính

\(84,5 – 21,7\) \(9,28 – 3,645\) \(57 – 4,25\)

Phương pháp giải:

– Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các chữ số ở cùng một hàng đặt thẳng cột nhau.

– Thực hiện phép trừ như trừ các số tự nhiên.

– Viết dấu phẩy ở hiệu thẳng cột với các dấu phẩy của số bị trừ và số trừ.

Chú ý: Nếu số chữ số ở phần thập phân của số bị trừ ít hơn số chữ số ở phần thập phân của số trừ, thì ta có thể viết thêm một số thích hợp chữ số \(0\) vào bên phải phần thập phân của số bị trừ, rồi trừ như trừ các số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Một thùng đựng 17,65\(l\) dầu. Người ta lấy thùng ra 3,5\(l\), sau đó lại lấy ra 2,75\(l\) nữa. Hỏi trong thùng còn bao nhiêu lít dầu? (giải bằng hai cách)

Phương pháp giải:

Cách 1 :

– Tính số dầu còn lại sau khi lấy ra 3,5\(l\) = số dầu ban đầu – 3,5\(l\).

Xem thêm: New Hướng Dẫn Giải Bài Tập Quy Hoạch Thực Nghiệm (02/02/2021)

– Tính số dầu còn lại trong thùng = số dầu còn lại sau khi lấy ra 3,5\(l\) – 2,75\(l\).