Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 11, 12, 13 VBT toán 5 bài 96 : luyện tập với lời giải cụ thể và bí quyết giải nhanh, ngắn nhất


bài 1

Viết số đo phù hợp vào ô trống :

*

Phương pháp giải:

Muốn tính chu vi của hình tròn ta rước 2 lần bán kính nhân với số 3,14.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán bài 96

C = r × 2 × 3,14

(C là chu vi hình tròn, r là nửa đường kính hình tròn). 

Lời giải bỏ ra tiết:

Chu vi hình tròn trụ (1) là :

C = 18 × 2 × 3,14 = 113,04 (cm)

Chu vi hình tròn trụ (2) là : 

C = 40,4 × 2 × 3,14 = 253,712 (dm)

Chu vi hình tròn trụ (3) là :

C = 1,5 × 2 × 3,14 = 9,42 (m)

Vậy ta tất cả bảng hiệu quả như sau :

*


bài xích 2

a) Chu vi của một hình trụ là 6,28m. Tính đường kính của hình trụ đó.

b) Chu vi của một hình trụ là 188,4cm. Tính bán kính của hình tròn trụ đó.

Phương pháp giải:

- Từ công thức tính chu vi : C = d × 3,14 ta suy ra d = C : 3,14.

- Từ cách làm tính chu vi : C = r × 2 × 3,14 ta suy ra r = C : 3,14 : 2 (hoặc r = C : 2 : 3,14 hoặc r = C : (2 × 3,14)). 

Lời giải đưa ra tiết:

a) Đường kính của hình trụ là :

 6,28 : 3,14 = 2 (m)

b) Đường kính của hình trụ là :

188,4 : 3,14 = 60 (cm)

Bán kính của hình tròn trụ là :

60 : 2 = 30 (cm)

Hoặc :

Bán kính của hình trụ là :

188,4 : 3,14 : 2 = 30 (cm)

Đáp số : a) 2m ; b) 30cm.


bài 3

Đường kính của một bánh xe xe hơi là 0,8m.

a) Tính chu vi của bánh xe cộ đó.

b) Ô tô đó sẽ đi được từng nào mét giả dụ bánh xe pháo lăn xung quanh đất được 10 vòng ; được 200 vòng ; được 1000 vòng ?

Phương pháp giải:

- Chu vi bánh xe = chu vi hình trụ đường kính 0,65m.

- Quãng đường ô tô đi được nếu bánh xe pháo lăn xung quanh đất được một vòng chính là chu vi của bánh xe.

Quãng đường ô tô đi được nếu bánh xe cộ lăn trên mặt đất được 10 vòng (hoặc được 200 vòng; 1000 vòng) bởi chu vi bánh xe nhân cùng với 10 (hoặc nhân cùng với 200; nhân với 1000). 

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Chu vi bánh xe pháo là :

0,8 × 3,14 = 2,512 (m)

b) Quãng đường xe hơi đi được khi bánh xe pháo lăn được 10 vòng xung quanh đất là :

2,512 × 10 = 25,12 (m)

Quãng đường ô tô đi được lúc bánh xe lăn được 200 vòng trên mặt đất là :

2,512 × 200 = 502,4 (m)

Quãng đường xe hơi đi được lúc bánh xe cộ lăn được 1000 vòng xung quanh đất là :

2,512 × 1000 = 2512 (m)

Đáp số : a) 2,512m ;

b) 25,12m ; 502,4m ; 2512m.


bài bác 4

Đúng ghi Đ, không đúng ghi S :

*

Phương pháp giải:

- Tính chu vi các hình rồi so sánh tác dụng với nhau.

- Áp dụng các công thức :

+ Chu vi hình vuông vắn = cạnh × 4.

+ Chu vi hình chữ nhật = (chiều dài + chiều rộng) × 2.

Xem thêm: Ý Nghĩa Triết Lý Nhân Sinh Trong Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt "

- Chu vi hình C = nửa chu vi hình trụ đường kính 10cm + 2 lần bán kính 10cm.

Lời giải chi tiết:

Chu vi hình vuông A là :

11,75 × 4 = 47 (cm)

Chu vi hình chữ nhật B là :

(9 + 14,5) × 2 = 47 (cm)

Chu vi của hình C là : 

(10 × 3,14) : 2 + 10 = 25,7 (cm)

Ta bao gồm : 25,7cm

*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ

Bình chọn:


Bài tiếp sau
*


Báo lỗi - Góp ý