Đ, S?Viết tên các đoạn thẳng vào chỗ chấm.Hôm qua, chú ốc sên bò 13 cm từ nhà đến siêu thị mua đồ, rồi bò thêm 27 cm từ siêu thị đến bờ ao. Tính độ dài quãng đường mà ốc sên đã bò?


Bài 1

Đ, S?

*

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi điền Đ, S vào ô trống cho thích hợp.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 2 bài 28

Lời giải chi tiết:

*


Bài 2

Viết tên các đoạn thẳng vào chỗ chấm.

a) Cho 3 điểm M, N, P không thẳng hàng. b) Cho 3 điểm M, N, P thẳng hàng.

*

Trong hình có các đoạn thẳng:............. Trong hình có các đoạn thẳng............

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, kể tên các đoạn thẳng có trong mỗi hình.

Lời giải chi tiết:

*

Trong hình có các đoạn thẳng: MN, NP Trong hình có các đoạn thẳng MN, NP, MP


Bài 3

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

*

Trong hình trên có ........ hình tứ giác.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, em hãy đếm số hình tứ giác rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

*

Trong hình trên có 4 hình tứ giác.


Bài 4

Nối các điểm để được:

*

Phương pháp giải:

Em hãy nối các điểm thỏa mãn yêu cầu của bài toán.

Lời giải chi tiết:

*

Tương tự, em hãy tìm các cách nối khác để được một đường gấp khúc gồm 3 đoạn thẳng và một hình tam giác.


Bài 5

Hôm qua, chú ốc sên bò 13 cm từ nhà đến siêu thị mua đồ, rồi bò thêm 27 cm từ siêu thị đến bờ ao. Tính độ dài quãng đường mà ốc sên đã bò?

*

Phương pháp giải:

Quãng đường ốc sên đã bò = quãng đường từ nhà đến siêu thị + quãng đường từ siêu thị đến bờ ao.

Xem thêm: Giải Tập Bản Đồ 10 Bài 8 Trang 49 Tập Bản Đồ Địa Lí 10, Please Wait

Lời giải chi tiết:

Quãng đường ốc sên đã bò là

27 + 13 = 40 (cm)

Đáp số: 40 cm

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*

*
*

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn bạn đã sử dụng hijadobravoda.com. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


*

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.