Giải vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 125 bài 75: Ôn tập chung

hijadobravoda.com học hỏi và soạn giải vở bài bác tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 125 bài bác 75: Ôn tập phổ biến sách Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường hay, chi tiết giúp bạn dễ dàng làm bài xích tập về công ty trong vở bài tập Toán lớp 2.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 bài 125

*

Bài 75 huyết 1 trang 125 - 126 Tập 2

Bài 1: Trang 125 Vở bài xích tập Toán lớp 2 Tập 2

Viết số tương thích vào khu vực chấm.

a) Số bao gồm 3 trăm, 6 chục cùng 7 đơn vị là: …………

b) Số có 2 trăm, 8 chục với 8 đơn vị là: …………

c) Số có 7 trăm, 0 chục cùng 3 đơn vị là: …………

d) Số bao gồm 5 trăm, 9 chục với 0 đơn vị là: …………

Trả lời:

Số gồm 3 trăm, 6 chục và 7 đơn vị chức năng có chữ số hàng ngàn là 3, chữ số hàng trăm là 6 với chữ số hàng đơn vị chức năng là 7 đề xuất em viết được số: 367

Tương từ bỏ như trên, vậy em làm cho như sau:

a) Số tất cả 3 trăm, 6 chục và 7 đơn vị là: 367

b) Số gồm 2 trăm, 8 chục cùng 8 đơn vị là: 288

c) Số có 7 trăm, 0 chục cùng 3 đơn vị chức năng là: 703

d) Số tất cả 5 trăm, 9 chục cùng 0 đơn vị là: 590

Bài 2: Trang 125 Vở bài bác tập Toán lớp 2 Tập 2

Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị (theo mẫu).

*

786 = ……………………………………………

650 = ……………………………………………

425 = ……………………………………………

902 = ……………………………………………

Trả lời:

Số 786 gồm 7 trăm, 8 chục với 6 đơn vị chức năng nên em viết được là 786 = 700 + 80 + 6

Tương từ bỏ em làm các ý còn lại.

Vậy em làm như sau:

786 = 700 + 80 + 6

650 = 600 + 50

425 = 400 + 20 + 5

902 = 900 + 2

Bài 3: Trang 125 Vở bài bác tập Toán lớp 2 Tập 2

Cho các số 263 ; 326 ; 236 ; 362.

a) Viết những số đã đến theo đồ vật tự:

Từ bé xíu đến lớn: ……………………………………………

Từ lớn đến bé: ……………………………………………

b) Viết số thích hợp vào vị trí chấm.

Trong tứ số đã cho, số lớn nhất là ……… ; số nhỏ bé nhất là ………

Trả lời:

Em thấy: 236 bài xích 4: Trang 125, 126 Vở bài bác tập Toán lớp 2 Tập 2

Số?

a)

Thừa số

2

2

2

2

5

5

5

5

Thừa số

6

7

8

9

5

4

3

2

Tích

b)

Số bị chia

25

35

45

50

18

16

14

20

Số chia

5

5

5

5

2

2

2

2

Thương

Trả lời:

a) muốn tìm tích em thấy quá số thứ nhất nhân với vượt số máy hai.

Vậy em làm cho như sau:

Thừa số

2

2

2

2

5

5

5

5

Thừa số

6

7

8

9

5

4

3

2

Tích

12

14

16

18

25

20

15

10

b) ý muốn tìm yêu quý ta mang số bị phân chia chia đến số chia.

Vậy em làm như sau:

Số bị chia

25

35

45

50

18

16

14

20

Số chia

5

5

5

5

2

2

2

2

Thương

5

7

9

10

9

8

7

10

Bài 5: Trang 126 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2

Ngày máy nhất, nhà hải dương làm được 150 l nước mắm. Ngày thứ hai, nhà biển cả làm được nhiều hơn ngày trước tiên 65 l nước mắm. Hỏi ngày thứ hai nhà biển cả làm được bao nhiêu lít nước mắm?

Trả lời:

Ngày vật dụng hai, nhà biển khơi làm được nhiều hơn ngày đầu tiên 65 l nước mắm nam ngư biết ngày sản phẩm nhất, nhà biển cả làm được 150 l nước mắm, vậy nhằm tính số lít nước mắm nhà biển làm được trong thời gian ngày thứ nhì em triển khai phép tính cộng như sau: 150 + 65 = 215 (l)

Vậy em làm cho như sau:

Bài giải

Ngày thiết bị hai nhà hải dương làm được số lít nước mắm là:

150 + 65 = 215 (l)

Đáp số: 215 lít nước mắm.

Bài 75 huyết 2 trang 126 - 127 Tập 2

Bài 1. Trang 126 Vở bài tập Toán tập 2

Đặt tính rồi tính

47 + 26

………………

………………

………………

247 + 172

………………

………………

………………

82 – 48

………………

………………

………………

543 – 109

………………

………………

………………

Trả lời:

Em đặt tính theo cột dọc, viết một số ở trên, một số ít ở dưới sao cho các chữ số ở thẳng hàng thẳng cột với nhau. Sau đó thực hiện nay cộng, trừ: em cộng, trừ lần lượt các chữ số hàng 1-1 vị, rồi mang lại hàng chục, với hầu hết phép tính có hàng trăm ngàn em tiến hành cộng các chữ số mặt hàng trăm, chú ý có nhớ.

*

Bài 2: Trang 126 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2

Viết số phù hợp vào vị trí chấm:

*

a) bé bò A và bé bò D trọng lượng tất cả là: …………… kg

b) con bò nặng B nặng nề hơn nhỏ bò C là: ……………… kg.

Trả lời:

Quan giáp hình em thấy, bé bò A nặng nề 405 kg, con bò D trọng lượng 358 kg, đề nghị con bò con bò A và con bò D khối lượng tất cả là: 405 + 358 = 763 kg

Quan tiếp giáp hình em thấy, con bò B nặng 392 kg, con bò C nặng nề 389 kg, đề xuất con trườn nặng B nặng nề hơn con bò C là: 392 – 389 = 3 kg.

Vậy em làm cho như sau:

a) nhỏ bò A và con bò D khối lượng tất cả là: 763 kg

b) bé bò nặng nề B nặng hơn nhỏ bò C là: 3 kg.

Bài 3: Trang 127 Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2

a) Số?

Trong hình bên:

*
hình tam giác;

*
hình tứ giác.

*

b) Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng.

*

Hình phù hợp đặt vào vết ? là:

*

Trả lời:

a) Em quan gần kề và đếm

*

5 hình tam giác (1 tam giác lớn, 4 tam giác nhỏ)

6 hình tứ giác

b) Quan liền kề hình em thấy quy cách thức hình vẽ như sau:

*
, khối lập phương đến khối ước và cho khối trụ đề nghị hình phù hợp đặt vào vết hỏi chấm là hình khối cầu.

Vậy em khoanh vào câu trả lời B hình khối trụ như sau:

*

Bài 4: Trang 127 Vở bài bác tập Toán lớp 2 Tập 2

Viết số phù hợp vào chấm chấm.

Cho đường gấp khúc ABCD như hình vẽ.

*

a) Đoạn trực tiếp AB dài ra hơn nữa đoạn trực tiếp BC là …….m.

b) Độ dài con đường gấp khúc ABCD là ……m.

Trả lời:

a) Quan giáp hình em thấy, đoạn trực tiếp AB gồm độ lâu năm 48 m, đoạn trực tiếp BC gồm độ nhiều năm 39 m, cần đoạn trực tiếp AB dài ra hơn nữa đoạn trực tiếp BC là: 48 – 39 = 9 (m)

Vậy em làm cho như sau:

Đoạn thẳng AB dài ra hơn nữa đoạn thẳng BC là 9 m.

Xem thêm: Tin Tức Mới Nhất Về Lương Thế Thành, Lương Thế Thành & Thuý Diễm

b) Quan gần kề hình em thấy, đường gấp khúc ABCD bao gồm 3 đoạn thẳng là đoạn trực tiếp AB có độ dài 48 m, đoạn trực tiếp BC tất cả độ lâu năm 39 m, đoạn thẳng CD nhiều năm 53 m, cần độ dài đường gấp khúc ABCD là: 48 + 39 + 53 = 140 (m)

Độ dài đường gấp khúc ABCD là 140 m.

Bài 5: Trang 127 Vở bài xích tập Toán lớp 2 Tập 2

Tàu đầu tiên chở 26 khách du lịch. Tàu vật dụng hai chở nhiều hơn nữa tàu trước tiên 4 khách du lịch. Hỏi tàu đồ vật hai chở từng nào khách du lịch?

Trả lời:

Tàu thiết bị hai chở nhiều hơn nữa tàu trước tiên 4 khách du lịch, biết tàu trước tiên chở 26 khách du ngoạn nên tàu sản phẩm hai chở số khách du ngoạn là: 26 + 4 = 30 (khách)