*
thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài hát tuyển sinh Đại học, cđ tuyển sinh Đại học, cao đẳng

Vở bài xích tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 116, 117, 118, 119 bài xích 72: Ôn tập hình học tập | Kết nối học thức


mua xuống 12 4.026 2

hijadobravoda.com xem tư vấn và soạn giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 116, 117, 118, 119 bài 72 Ôn tập hình học cụ thể VBT Toán lớp 2 Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài bác tập Toán lớp 2 trang 116, 117, 118, 119 bài 72 Ôn tập hình học

Video giải vở bài xích tập Toán lớp 2 trang 116, 117, 118, 119 bài xích 72 Ôn tập hình học tập - liên kết tri thức

Bài 72 ngày tiết 1 trang 116 - 117 Tập 2

Vở bài bác tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 116 bài 1:Số?

a) vào hình bên:

*

Có ……đoạn thẳng;

Có ……hình tam giác;

Có ……hình tứ giác

b) trong hình bên:

*

Có ……đoạn thẳng;

Có ……đường cong.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 2 trang 116

Trả lời:

a)

*

Trong hình bao hàm đoạn thẳng sau: AB, BC, AC, CD, DE, EA, BD.

Trong hình có một hình tam giác BCD

Trong hình gồm 2 hình tứ giác ABDE cùng ACDE

Vậy, em điền vào nơi chấm như sau:

Trong hình bên:

7đoạn thẳng;

1hình tam giác;

2hình tứ giác.

b)

*

Trong hình có 4 đoạn thẳng với 8 mặt đường cong. Em điền vào nơi chấm như sau:

Trong hình bên:

4đoạn thẳng;

8đường cong.

Vở bài xích tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 116 bài xích 2:Cho những hình A, B, C, D, E như sau:

*

Viết tiếp vào vị trí chấm cho thích hợp (theo mẫu)

a) phần lớn hình không là khối trụ: A, ………………

b) gần như hình ko là khối cầu: …………………

Trả lời:

Quan sát hình, em thấy hình A là khối lập phương, hình B là khối trụ, hình C là khối chóp, hình D là khối hộp chữ nhật, hình E là khối cầu.

Như vậy, em điền hiệu quả vào khu vực chấm như sau:

a) hầu như hìnhkhônglà khối trụ: A,C, D, E

b) gần như hìnhkhônglà khối cầu:A, B, C, D

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 117 bài xích 3:Viết tiếp vào chỗ chấm cho tương thích (theo mẫu).

*

Ba điểm thẳng sản phẩm trong hình mẫu vẽ là:

Điểm A, điểm O với điểm D;

Điểm …, điểm … với điểm …;

Điểm …, điểm … với điểm ….

Trả lời:

Ba điểm thẳng sản phẩm là ba điểm cùng nằm trên cùng một con đường thẳng.

Em điền vào khu vực chấm như sau:

Ba điểm thẳng sản phẩm trong mẫu vẽ là:

Điểm A, điểm O với điểm D;

Điểm E, điểm O với điểm B;

Điểm E, điểm D cùng điểm C;

Vở bài bác tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 117 bài 4: Em hãy vẽ tiếp chiếc lọ hoa (theo mẫu) rồi tô color trang trí.

*

Trả lời:

Em cần sử dụng thước, nối các chấm tròn lại cùng nhau thành những đoạn trực tiếp để tạo ra thành loại lọ hoa.

Em nối với tô màu được dường như sau:

*

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 117 bài xích 5:Chấm 7 điểm trên tía đường thẳng (hình A) sao cho mỗi đường thẳng có 3 điểm (theo mẫu).

*

Trả lời:

Quan gần cạnh hình A em thấy tất cả 3 đường thẳng, như vậy để sở hữu 7 điểm bên trên 3 con đường thẳng này thì mỗi mặt đường thẳng sẽ có được 2 điểm và 1 điểm chung giữa 3 đường thẳng này, cần em được bên cạnh đó sau:

*

Bài 72 huyết 2 trang 118 - 119 Tập 2

Vở bài xích tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 118 bài bác 1:Viết tiếp vào chỗ chấm mang lại thích hợp.

Đo độ dài các đoạn thẳng rồi cho thấy thêm đoạn thằng nào lâu năm nhất, đoạn thẳng làm sao ngắn nhất

*

Đoạn thẳng dài nhất là ……

Đoạn trực tiếp ngắn tốt nhất là ……

Trả lời:

Dùng thước đo độ nhiều năm lần lượt những đoạn thẳng, cạnh AB dài 5cm, cạnh CD nhiều năm 6 cm, cạnh EG lâu năm 7 cm. Vậy em điền vào khu vực chấm như sau:

Đoạn thẳng nhiều năm nhất là EG

Đoạn trực tiếp ngắn độc nhất vô nhị là AB

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 118 bài 2:Vẽ đoạn thẳng MN lâu năm 8 cm.

Trả lời:

Em dùng thước có chia xăng-ti-mét để vẽ đoạn trực tiếp MN có 1 điểm trùng với vạch phân chia số 0 là vấn đề M, một điểm trùng với vạch phân tách số 8 là vấn đề N. Em được hình vẽ như sau:

*

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 118 bài bác 3:Số?

*

a) Độ dài con đường gấp khúc ABC là ……cm.

b) Độ dài đường gấp khúc BCD là ……cm.

a) Độ dài con đường gấp khúc ABCD là ……cm.

Trả lời:

Độ dài con đường gấp khúc bởi tổng độ dài các đoạn thẳng trong mặt đường gấp khúc đó.

Độ dài mặt đường gấp khúc ABC (gồm 2 đoạn trực tiếp AB cùng BC) là: 13 + 14 = 27 (cm)

Độ dài con đường gấp khúc BCD (gồm 2 đoạn trực tiếp BC cùng CD) là: 14 + 14 = 28 (cm)

Độ dài đường gấp khúc ABCD (gồm 3 đoạn thẳng AB và BC và CD) là: 13 + 14 + 14 = 41 (cm)

Em điền vào vị trí chấm như sau:

a) Độ dài mặt đường gấp khúc ABC là 27 cm.

b) Độ dài mặt đường gấp khúc BCD là 28 cm.

a) Độ dài mặt đường gấp khúc ABCD là 41 cm.

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 118 bài 4:Số?

Kiến xám mang đến đĩa kẹo theo mặt đường MNPQO. Kiến black đến đĩa kẹo theo đường ABCDEGHO.

*

a) Độ dài lối đi của con kiến xám là ……cm.

b) Độ dài đường đi của kiến black là ……cm.

c) Tổng độ dài đường đi của hai nhỏ kiến là ……cm.

Trả lời:

Muốn tìm kiếm độ dài đường đi của kiến, ta tính độ dài từng đoạn thẳng mà lại kiến đi qua rồi cùng lại cùng với nhau.

Đường MNPQO có 4 đoạn thẳng là MN = 1 cm, NP = 5 cm, PQ = 7 cm, QO = 3 centimet (đếm ô vuông)

Độ dài lối đi của con kiến xám là: 1 + 5 + 7 + 3 = 16 (cm)

Đường ABCDEGHO tất cả 7 đoạn thẳng là AB = 2 cm, BC = 4 cm, CD = 2 cm, DE = 1 cm, EG = 1 cm, GH = 2 cm, HO = 3 cm.

Độ dài lối đi của kiến black là: 2 + 4 + 2 + 1 + 1 + 2 + 3 = 15 (cm)

Tổng độ dài đường đi của hai con kiến là: 16 + 15 = 31 (cm)

Em điền vào chỗ chấm như sau:

a) Độ dài lối đi của con kiến xám là16cm.

b) Độ dài lối đi của kiến black là15cm.

c) Tổng độ dài lối đi của hai con kiến là31cm.

Xem thêm: Mở Bài Chiếc Thuyền Ngoài Xa Hay Nhất, Top 29 Mẫu Mở Bài Chiếc Thuyền Ngoài Xa Siêu Hay

Vở bài xích tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 119 bài xích 5:Cây mong là con đường gấp khúc ABCD lâu năm 130 m. Tính độ nhiều năm đoạn cầu nằm ngang BC, biết tổng độ dài hai đoạn mong AB và CD là 80 m.

*

Trả lời:

Muốn tìm độ dài đoạn mong nằm ngang BC, em đem tổng độ dài cây cầu trừ đi độ lâu năm hai đoạn ước AB cùng CD, phép tính như sau: 130 – 80 = 50 (m)