Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Nối dụng cụ với số đo độ dài tương thích trong thực tế. Biết 1 sải tay của Việt dài khoảng chừng 1 m. Việt đo chiều nhiều năm bảng lớp được 3 sải tay. Em khắc ghi x vào ô trống trước câu biểu đạt đồ vật dài nhất. Biết 1 gang tay của Mai dài khoảng tầm 1 dm.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 2 trang 60


Câu 1 (Bài 55, máu 1) trang 60, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết số phù hợp vào vị trí chấm.

a) 2 dm = ….. Cm 3 m = ….. Dm 7 m = ….. Cm

4 dm = ….. Cm 6 m = ….. Dm 9 m = ….. Cm

b) trăng tròn dm = …. M 30 cm = …. Dm

50 dm = …. M 80 cm = …. Dm

100 dm = …. M 40 centimet = …. Dm

Phương pháp:

Áp dụng biện pháp chuyển đổi:

1 dm = 10 cm 1 m = 10 dm 1 m = 100 cm

Lời giải:

Khi thay đổi từ đơn vị chức năng lớn sang đơn vị bé, em thêm 1, 2, 3 chữ số 0 vào bên nên số đó. 

Khi thay đổi từ 1-1 vị bé xíu sang đơn vị lớn, em bớt 1, 2, 3 chữ số 0 vào bên đề xuất số đó.

Vậy em thực hiện được:

a) 2 dm = 20 cm

3 m = 30 dm

7 m = 700 cm

4 dm = 40 cm

6 m = 60 dm

9 m = 900 cm

b) đôi mươi dm = 2 m

30 cm = 3 dm

 

50 dm = 5 m

80 centimet = 8 dm

 

100 dm = 10 m

40 cm = 4 dm

Câu 2 (Bài 55, tiết 1) trang 60, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Nối dụng cụ với số đo độ dài thích hợp trong thực tế.

*

Phương pháp:

Quan sát những đồ vật dụng trong thực tiễn rồi nối cùng với độ dài thích hợp.

Lời giải:

Trong 3 số đo độ dài 2 m, 2 cm, 2 dm, em thấy 2 cm

*

Câu 3 (Bài 55, máu 1) trang 60, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết số tương thích vào khu vực chấm.

Biết 1 sải tay của Việt dài khoảng tầm 1 m. Việt đo chiều nhiều năm bảng lớp được 3 sải tay. Vậy:

a) Bảng lớp Việt dài khoảng tầm ….. M

b) Bảng lớp Việt dài khoảng tầm ….. Dm

c) Bảng lớp Việt dài khoảng chừng ….. Cm

Phương pháp:

Áp dụng bí quyết chuyển đổi:

1 m = 10 dm 1 m = 100 cm

Lời giải:

1 sải tay của Việt dài khoảng chừng 1m. Việt đo chiều lâu năm bảng lớp được 3 sải tay đề xuất Bảng lớp Việt dài khoảng chừng 1 m × 3 = 3 m

Ta có: 3 m = 30 dm = 300 cm

Em điền như sau:

a) Bảng lớp Việt lâu năm khoảng 3 m.

b) Bảng lớp Việt nhiều năm khoảng 30 dm.

c) Bảng lớp Việt dài khoảng 300 cm.

Xem thêm: Viết Bài Văn Kể Về Một Việc Tốt Của Em Góp Phần Bảo Vệ Môi Trường Lớp 3

Câu 4 (Bài 55, tiết 1) trang 61, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Em khắc ghi x vào ô trống trước câu diễn đạt đồ vật lâu năm nhất. Biết 1 gang tay của Mai dài khoảng chừng 1 dm.