Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 26 VBT toán 3 bài 107 : luyện tập tập 2 cùng với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Viết thành phép nhân và ghi hiệu quả :

a) 3217 + 3217 = 3217 ⨯ … = …

b) 1082 + 1082 + 1082 = … = …

c) 1109 + 1109 + 1109 + 1109 = … = … 

Phương pháp giải:

Viết phép cộng có những số hạng như thể nhau thành phép nhân có thừa số thứ nhất bằng số hạng vào phép cộng; quá số trang bị hai bằng số những số hạng kiểu như nhau bao gồm trong phép cộng.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 bài 107

Lời giải bỏ ra tiết:

a) 3217 + 3217 = 3217 ⨯ 2 = 6434

b) 1082 + 1082 + 1082 = 1082 ⨯ 3 = 3246

c) 1109 + 1109 + 1109 + 1109 = 1109 ⨯ 4 = 4436

Bài 2

 Số ?

*

 

Phương pháp giải:

- muốn tìm yêu thương ta mang số bị chia chia cho số chia.

- mong tìm số bị phân tách ta rước thương nhân cùng với số chia. 

Lời giải bỏ ra tiết:

*

Bài 3

 Có 3 xe chở xăng, mỗi xe chở 1125l xăng. Người ta sẽ đổ 1280l xăng trên những xe đó vào một trong những bồn xăng. Hỏi bên trên cả 3 xe đó sót lại bao nhiêu lít xăng ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt 

 

*

- Số lít xăng của cả 3 xe.

- đem số vừa tìm được trừ đi số lít xăng sẽ đổ đi. 

Lời giải đưa ra tiết:

Cả ba xe có số lít xăng là :

1125 ⨯ 3 = 3375 (lít)

Cả tía xe còn sót lại số lít xăng là :

3375 – 1280 = 2095 (lít)

Đáp số : 2095 lít. 

Bài 4

Viết số tương thích vào ô trống (theo mẫu) :

*
 

Phương pháp giải:

- một vài thêm n đơn vị chức năng : lấy số lúc đầu cộng với n.

Xem thêm: Giải Bài 28 Sgk Toán 9 Tập 2 Trang 22, Sgk Toán 9, Tập 2), Bài 28 Trang 22 Sgk Toán 9 Tập 2

- một số trong những gấp lên n lần : lấy số ban sơ nhân cùng với số lần.

Lời giải chi tiết:

 

*

 


Mẹo tìm kiếm đáp án sớm nhất Search google: "từ khóa + hijadobravoda.com"Ví dụ: "Bài 107 : rèn luyện hijadobravoda.com"