Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 31 bài 112: phân tách số có bốn chữ số với số tất cả một chữ số (tiếp theo)

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2 trang 31 bài bác 112: phân chia số bao gồm bốn chữ số với số bao gồm một chữ số (tiếp theo)


Lời giải Vở bài bác tập Toán lớp 3 trang 31 bài 112: phân tách số gồm bốn chữ số cùng với số có một chữ số (tiếp theo) hay, chi tiết giúp học viên biết bí quyết làm bài tập vào VBT Toán lớp 3 Tập 2.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 bài 112


Bài 1 trang 31 Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2: Đặt tính rồi tính

2718 : 9 3250 : 8 5609 : 7 3623 : 6

................................................................

................................................................

................................................................

Lời giải:

*

Bài 2 trang 31 Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2: Một đội công nhân phải sửa chữa 2025m đường ống nước, đội đã sửa được

*
số mét đường ống đó. Hỏi đội còn phải sửa bao nhiêu mét đường ống nữa?

Tóm tắt

*

Lời giải:

Số mét đường ống đã sửa là:

2015 : 5 = 405 (m)

Số mét đường ống cần phải sửa chữa là:

2025 - 405 = 1620 (m)

Đáp số: 1620m

Bài 3 trang 31 Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2: Điền Đ, S

*

Lời giải:

*

Đã có ứng dụng hijadobravoda.com trên năng lượng điện thoại, giải bài bác tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi online, bài bác giảng....miễn phí. Cài ngay ứng dụng trên game android và iOS.

*

*

Loạt bài Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám quá sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Xem thêm: Chứng Minh Phương Trình Luôn Có Nghiệm Với Mọi M Lớp 9, Chứng Tỏ Phương Trình Luôn Có Nghiệm Với Mọi M

Nếu thấy hay, hãy cổ vũ và chia sẻ nhé! Các comment không cân xứng với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.