- Chọn bài xích -Bài 88: các số gồm bốn chữ sốBài 89: Luyện tậpBài 90: những số tất cả bốn chữ số (tiếp theo)Bài 91: các số bao gồm bốn chữ số (tiếp theo)Bài 92: Số 10 000 - Luyện tậpBài 93: Điểm chính giữa - Trung điểm của đoạn thẳng.Bài 94: Luyện tậpBài 95: So sánh những số vào phạm vi 10 000Bài 96: Luyện tậpBài 97: Phép cộng những số trong phạm vi 10 000Bài 98: Luyện tậpBài 99: Phép trừ những số trong phạm vi 10 000Bài 100: Luyện tậpBài 101: luyện tập chungBài 102: mon - NămBài 103: Luyện tậpBài 104: Hình tròn, tâm, mặt đường kính, phân phối kínhBài 105: Vẽ trang trí hình trònBài 106: Nhân số gồm bốn chữ số cùng với số bao gồm một chữ sốBài 107: Luyện tậpBài 108: Nhân số tất cả bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)Bài 109: Luyện tậpBài 110: phân tách số bao gồm bốn chữ số với số gồm một chữ sốBài 111: chia số gồm bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)Bài 112: chia số tất cả bốn chữ số với số tất cả một chữ số (tiếp theo)Bài 113: Luyện tậpBài 114: rèn luyện chungBài 115: làm quen cùng với chữ số La MãBài 116: Luyện tậpBài 117: thực hành thực tế xem đồng hồBài 118: thực hành xem đồng hồ thời trang (tiếp theo)Bài 119: bài bác toán tương quan đến rút về solo vịBài 120: Luyện tậpBài 121: Luyện tậpBài 122: chi phí Việt NamBài 123: Luyện tậpBài 124: làm quen với những thống kê số liệuBài 125: làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)Bài 126: Luyện tậpTự kiểm tra

Xem tổng thể tài liệu Lớp 3: tại đây

Bài 1 trang 34 VBT Toán 3 Tập 2: Nối (theo mẫu):

*

Lời giải:

*

Bài 2 trang 34 VBT Toán 3 Tập 2: Đồng hồ chỉ mấy giờ?

*

Lời giải:


*

Bài 3 trang 34 VBT Toán 3 Tập 2: Các số III, VII, V, XX, XII, IX, XXI:

– Viết theo thứ tự từ lớn đến bé: …………………………………………

– Viết theo thứ tự từ bé đến lớn: …………………………………………

Lời giải:

– Viết theo thứ tự từ lớn đến bé: XXI, XX, XII, IX, VII, V, III.

– Viết theo thứ tự từ bé đến lớn: III, V, VII, IX, XII, XX, XXI.

Bài 4 trang 34 VBT Toán 3 Tập 2: Với 4 que diêm có thế xếp thành các số La Mã nào? Hãy viết các số đó.

Lời giải: