*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài xích hát tuyển sinh Đại học, cao đẳng tuyển sinh Đại học, cđ

Với giải vở bài xích tập Toán lớp 3 trang 60 bài 135: diện tích của một hìnhhay, cụ thể giúp học tập sinh dễ ợt xem cùng so sánh lời giải từ đó biết phương pháp làm bài xích tập vào VBT Toán 3. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài tập Toán lớp 3 bài 135: diện tích s của một hình

Bài 1 trang 60 Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2:Điền các từ “lớn hơn”, “bé hơn”, “bằng” thích hợp vào chỗ chấm:

*

-Diện tích hình tam giác ABD .................. Diện tích hình tứ giác ABCD.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 bài 135

-Diện tích hình tứ giác ABCD .................. Diện tích tam giác BCD.

-Diện tích hình tứ giác ABCD .................. Tổng diện tích hình tam giác ABD và diện tích hình tam giác BCD.

Lời giải

- Diện tích hình tam giác ABD bé rộng diện tích hình tứ giác ABCD.

-Diện tích hình tứ giác ABCD lớn hơn diện tích tam giác BCD.

-Diện tích hình tứ giác ABCD bằng tổng diện tích hình tam giác ABD và diện tích hình tam giác BCD.

Bài 2 trang 60 Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2:Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:

*

- Diện tích hình C bé rộng diện tích hình B.

*

- Tổng diện tích hình A và hình B bằng diện tích hình C.

*

- Diện tích hình A bé rộng diện tích hình B.

*

Lời giải

- Diện tích hình C bé hơn diện tích hình B.

*

- Tổng diện tích hình A và hình B bằng diện tích hình C.

*

- Diện tích hình A bé hơn diện tích hình B.

*

Bài 3 trang 60 Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2:Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

*

A. Diện tích hình M bằng diện tích hình N.

B. Diện tích hình M bé hơn diện tích hình N.

C. Diện tích hình M lớn hơn diện tích hình N.

Lời giải

Chọn câu trả lời A.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1 Trang 44, Giải Bài 1, 2, 3 Trang 44 Vở Bài Tập Toán 4 Tập 1

Bài 4 trang 60 Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2:Vẽ thêm một đoạn thẳng vào hình mặt để được hai hình chữ nhật có diện tích bằng nhau.

*

Lời giải

Có hai giải pháp vẽ là:

*


Bài giảng Toán lớp 3 diện tích s của một hình
Tài liệu có 3 trang. Để xem toàn cục tài liệu, phấn kích tải xuống
tải xuống