Giải bài xích tập 1, 2, 3, 4 trang 62, 63 VBT toán 3 bài bác 137 : diện tích hình chữ nhật tập 2 với lời giải chi tiết và giải pháp giải nhanh, ngắn nhất


bài xích 1

 Viết vào ô trống (theo mẫu) :

*
 

Phương pháp giải:

- diện tích s hình chữ nhật bởi chiều nhiều năm nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 bài 137

- Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng lớn (cùng đơn vị đo) rồi nhân cùng với 2. 

Lời giải chi tiết:

*


bài xích 2

Một nhãn vở hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 8cm, chiều rộng 5cm. Tính diện tích s nhãn vở đó. 

*

Phương pháp giải:

 Tóm tắt :

Chiều lâu năm : 8cm

Chiều rộng lớn : 5cm

Diện tích : ... cm2 ?

Diện tích hình chữ nhật bằng chiều lâu năm nhân chiều rộng cùng đơn vị chức năng đo.

Lời giải đưa ra tiết:

Diện tích của nhãn vở là :

8 ⨯ 5 = 40 (cm2)

Đáp số : 40cm2.


bài bác 3

Tính diện tích s hình chữ nhật gồm chiều dài 2dm, chiều rộng 9cm. 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Chiều dài : 2dm

Chiều rộng : 9cm

Diện tích : ... cm2 ?

- Đổi chiều nhiều năm hình chữ nhật thành đơn vị chức năng xăng-ti-mét.

- diện tích hình chữ nhật bởi chiều lâu năm nhân chiều rộng cùng đơn vị chức năng đo.

Lời giải chi tiết:

Đổi : 2dm = 20cm

Diện tích hình chữ nhật là:

20 x 9 = 180 (cm2)

Đáp số: 180cm2. 


bài bác 4

Tính diện tích các hình chữ nhật : AMND, MBCN và ABCD có form size ghi bên trên hình vẽ.

*

Phương pháp giải:

 Diện tích hình chữ nhật bởi chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị chức năng đo).

Xem thêm: Câu Trả Lời Hoàn Hảo Nhất Cho: Khối A1 Gồm Những Ngành Gì, Các Trường Đại Học Khối A1

Lời giải đưa ra tiết:

Diện tích hình chữ nhật AMND là 4 ⨯ 2 = 8 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật MBCN là 4 ⨯ 3 = 12 (cm2)

Độ dài cạnh AB là 2 + 3 = 5 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là 4 ⨯ 5 = trăng tròn (cm2)

Đáp số: AMND: 8cm2

MBCN: 12cm2

ABCD: 20cm2

hijadobravoda.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp hijadobravoda.com


Cảm ơn chúng ta đã thực hiện hijadobravoda.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép hijadobravoda.com gởi các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.