- Chọn bài xích -Bài 127: các số tất cả năm chữ sốBài 128: Luyện tậpBài 129: các số tất cả năm chữ số (tiếp theo)Bài 130: Luyện tậpBài 131: Số 100 000- Luyện tậpBài 132: so sánh số những số trong phạm vi 100 000Bài 133: Luyện tậpBài 134: Luyện tậpBài 135: diện tích của một hìnhBài 136: Đơn vị đo diện tích - Xăng-ti-mét vuôngBài 137: diện tích hình chữ nhậtBài 138: Luyện tậpBài 139: diện tích hình vuôngBài 140: Luyện tậpBài 141: Phép cộng những số vào phạm vi 100 000Bài 142: Luyện tậpBài 143: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000Bài 144: tiền Việt NamBài 145: Luyện tậpBài 146: luyện tập chungBài 147: Nhân số gồm năm chữ số cùng với số bao gồm một chữ sốBài 148: Luyện tậpBài 149: phân chia số có năm chữ số cùng với số gồm một chữ sốBài 150: phân tách số tất cả năm chữ số cùng với số bao gồm một chữ số (tiếp theo)Bài 151: Luyện tậpBài 152: luyện tập chungBài 153: bài xích toán tương quan đến rút về đơn vị chức năng (tiếp theo)Bài 154: Luyện tậpBài 155: Luyện tậpBài 156: rèn luyện chungTự kiểm tra

Xem tổng thể tài liệu Lớp 3: trên đây

Bài 1 trang 69 VBT Toán 3 Tập 2: Đặt tính rồi tính:

*

Lời giải:

*

Bài 2 trang 69 VBT Toán 3 Tập 2: Đặt tính rồi tính:

*

Lời giải:


*

Bài 3 trang 69 VBT Toán 3 Tập 2: Một bể có 45 900 l nước. Sau một tuần lễ sử dụng, vào bể còn 44 150 l nước. Hỏi mỗi ngày đã dùng bao nhiêu lít nước, biết rằng số nước sử dụng mỗi ngày đều bằng nhau.

Tóm tắt

*

Lời giải:

1 tuần lễ = 7 ngày

Số lít nước đã sử dụng trong một tuần là:

45900 – 44150 = 1750 (lít)

Số lít nước dùng trong mỗi ngày là:

1750 : 7 = 250 (lít)

Đáp số: 250 lít

Bài 4 trang 69 VBT Toán 3 Tập 2: Tổng nhị số là 73581. Tìm số thứ hai, Biết số thứ nhất là 37 552.

Lời giải: