- Chọn bài bác -Bài 127: các số tất cả năm chữ sốBài 128: Luyện tậpBài 129: các số gồm năm chữ số (tiếp theo)Bài 130: Luyện tậpBài 131: Số 100 000- Luyện tậpBài 132: đối chiếu số những số trong phạm vi 100 000Bài 133: Luyện tậpBài 134: Luyện tậpBài 135: diện tích của một hìnhBài 136: Đơn vị đo diện tích - Xăng-ti-mét vuôngBài 137: diện tích s hình chữ nhậtBài 138: Luyện tậpBài 139: diện tích s hình vuôngBài 140: Luyện tậpBài 141: Phép cộng những số vào phạm vi 100 000Bài 142: Luyện tậpBài 143: Phép trừ những số trong phạm vi 100 000Bài 144: tiền Việt NamBài 145: Luyện tậpBài 146: luyện tập chungBài 147: Nhân số có năm chữ số với số bao gồm một chữ sốBài 148: Luyện tậpBài 149: phân tách số bao gồm năm chữ số cùng với số gồm một chữ sốBài 150: phân tách số gồm năm chữ số cùng với số bao gồm một chữ số (tiếp theo)Bài 151: Luyện tậpBài 152: luyện tập chungBài 153: bài toán liên quan đến rút về đơn vị chức năng (tiếp theo)Bài 154: Luyện tậpBài 155: Luyện tậpBài 156: luyện tập chungTự kiểm tra

Mục lục

Xem toàn cục tài liệu Lớp 3: tại đây

Xem cục bộ tài liệu Lớp 3: trên đây

Bài 1 trang 70 VBT Toán 3 Tập 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

*

Lời giải:

*

Bài 2 trang 70 VBT Toán 3 Tập 2: Bác Toàn mua 2 vé coi xiếc, mỗi vé giá đôi mươi 000 đồng. Sau đó bác sở hữu xăng hết 50 000 đồng.

a) Hỏi bác Toàn đã tiêu hết tất cả từng nào tiền?

b) Bác Toàn có 100 000 đồng. Hỏi sau khi mua vé xem xiếc và thiết lập xăng, bác Toàn còn bao nhiêu tiền?

Lời giải:

a) Số tiền bác Toàn thiết lập 2 vé coi xiếc là:

20000 x 2 = 40000(đồng)

Số tiền bác Toàn sở hữu vé xem xiếc và thiết lập xăng (số tiền bác Toàn đã tiêu) là:

40000 + 50000 = 90000 (đồng)

b) Số tiền bác Toàn còn lại là:

100000 – 90000 = 10000 (đồng)

Đáp số: Bác toàn tiêu hết 90 000 đồng

Bác Toàn còn lại 10 000 đồng.

Bài 3 trang 71 VBT Toán 3 Tập 2: Mỗi quyển vở giá 1500 đồng. Viết số thích hợp vào ô trống trong bảng:
Số quyển vở 1 quyển 2 quyển 3 quyển 4 quyển
Số tiền 1500 đồng

Lời giải:

Số quyển vở 1 quyển 2 quyển 3 quyển 4 quyển
Số tiền 1500 đồng 3000 đồng 4500 đồng 6000 đồng
Bài 4 trang 71 VBT Toán 3 Tập 2: Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu):
Tổng số tiền Số các tờ giấy bạc
10 000 đồng 20 000 đồng 50 000 đồng
80 000 đồng 1 1 1
30 000 đồng
60 000 đồng
90 000 đồng
100 000 đồng

Lời giải:

Tổng số tiền Số các tờ giấy bạc
10 000 đồng 20 000 đồng 50 000 đồng
80 000 đồng 1 1 1
30 000 đồng 1 1 0
60 000 đồng 1 0 1
90 000 đồng 0 2 1
100 000 đồng 1 2 1