*
tủ sách Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài bác hát Lời bài hát


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 bài 145 trang 72

Với giải vở bài xích tập Toán lớp 3 trang 72 bài xích 145: Luyện tậphay, chi tiết giúp học sinh dễ dãi xem với so sánh lời giải từ đó biết phương pháp làm bài tập trong VBT Toán 3. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài bác tập Toán lớp 3 bài bác 145: Luyện tập

Bài 1 trang 72 Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 2:Tính nhẩm:

80000 – 50000 = ................. 70000 – 60000 = ...................

90000 – 70000 = ................. 100000 – 90000 = .................

60000 – 20000 = ................. 100000 – 30000 = .................

Lời giải

80000 – 50000 = 30000 70000 – 60000 = 10000

90000 – 70000 = 20000 100000 – 90000 = 10000

60000 – 20000 = 40000 100000 – 30000 = 70000

Bài 2 trang 72 Vở bài bác tập Toán lớp 3 Tập 2:Đặt tính rồi tính:

62947 – 25819 41572 – 12466 70254 – 63217

84630 – 36402 35791 – 8855 14600 – 578

Lời giải

*

Bài 3 trang 72 Vở bài xích tập Toán lớp 3 Tập 2:Một công ty thu được 32 650kg cà phê. Công ty đã bán lần đầu được đôi mươi 000kg, lần sau bán 12 600kg. Hỏi công ty đó còn lại từng nào ki--gam cà phê?

Tóm tắt

*

Lời giải:

Cách 1

Số ki-lô-gam cà phê công ty đã bán sau hai lần là:

20000 + 12600 = 32600 (kg)

Số ki--gam cà phê doanh nghiệp còn lại là:

32650 -32600 = 50 (kg)

Đáp số: 50kg cà phê

Cách 2:

Số ki--gam cà phê sau khi bán lần đầu công ty còn lại là:

32650 – 20000 = 12650 (kg)

Số ki--gam cà phê công ty còn lại là:

12650 – 12600 = 50 (kg)

Đáp số: 50kg cà phê


Tài liệu gồm 2 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, phấn kích tải xuống


Xem thêm: Cách Chọn Đơn Vị Vận Chuyển Trên Shopee, Shopee Vn Helpcenter

mua xuống